Menu

Namaszczenie

W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15

Prześladowanie chrześcijan na świecie.

madapitu

Jak co pewien czas, szczypta wieści o prześladowanych chrześcijanach na świecie.

Pakistan

Muzułmańscy krewni grozili śmiercią 'Irfanowi' za to, że zwrócenie się do Chrystusa kiedy miał 17 lat. Został pobity i wyrzucony z jego domu. Dziś prowadzi kościół, który założył. Dzięki Bogu za jego determinację.

Módl się za chrześcijan, którzy uciekli z Pakistanu z powodu prześladowania. Oni szukają schronienia w kilku krajach, ale ci w Tajlandii są szczególnie mocno uciskani. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców nie jest w stanie wypełnić swojego mandatu poprawnie. Tak więc Pakistańscy chrześcijanie są zmuszani żyć w ukryciu albo w niehumanitarnych centrach zatrzymań.

Dla chrześcijan szukających schronienia w Tajlandii odrzucona aplikacja znaczy bycie uwięzionym w centrum zatrzymań, aż do momentu kiedy zgodzą się na odesłanie z powrotem do Pakistanu. Nawet zaakceptowane aplikacje mogą zając lata w procesie realizacji, w czasie których aplikanci pozostają w tych aresztach. Módl się o polityczny przełom tak aby prawdziwi azylanci byli traktowani sprawiedliwie.

Tadżykistan

Proś Boga aby zbudował swoich ludzi w Tadżykistanie, szczególnie tych, którzy są w niezarejestrowanych kościołach. Nawróceni z Islamu napotykają dotkliwe prześladowania ze strony swoich rodzin i społeczności.

Urzędnicy w Duszanbe zamknęli dwa przedszkola; jedno ponieważ zatrudniało chrześcijan, drugie za to, że urzędnicy znaleźli książkę z kolędami.

Egipt

Kontynuuj modlitwę prosząc Boga aby przyniósł komfort rodzinom tych, którzy zginęli w czasie zamachu bombowego w Niedziele Palmową w kościołach w Aleksandrii i Tanta. Chwała Panu za ich potężne świadectwa przebaczenia tym którzy podłożyli bomby.

Erytrea

Partnerzy 'Release' zidentyfikowali po imieniu 173 Erytrejskich więźniów wiary (pośró nich są kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci), wielu z nich jest uwięzionych od ponad 12 lat. Ci 173 więźniowie nie mają prawa do wizyt, nie mają realnej nadziei na bycie uwolnionym, nigdy nie zostali oskarżeni ani nie mają zagwarantowanego śledztwa. Ale są też tacy więźniowie, którzy nie są znani z imienia.

Wierzymy, że ci ludzie umrą w więzieniu chyba, że będziemy się modlić aby zostali uwolnieni. Wierzymy, że Bóg może zmienić serca królów i prezentów, urzędników i rządów.

(Obecnie jest prowadzona modlitwa za uwolnienie wszystkich więźniów wiary w Erytrea. Ma ona trwać ciągle przez 173 dni. Zachęcam do włączenia się w modlitwę.)

żródło release.org

 -------------------------------------------------------------------------------

Naszym obowiązkiem jest pamiętać choćby w modlitwie o tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami w wierze, a doświadczają prześladowań za wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy naszą wolność do pomocy tym, którzy jej nie mają obecnie.

Szczególnie poruszyły mnie historie braci i sióstr z Erytrei, gdzie zostali oni potraktowani gorzej niż pospolici przestępcy, gdyż zostali wtrąceni za karty i trzymani tam od 10, 12, 14 i więcej lat, bez żadnych praw, bez postawienia im zarzutów itp. Nie mają prawa widzieć się z swoimi żonami, mężami, dziećmi, którzy zresztą w wielu przypadkach musieli uciekać i szukać schronienia w innych krajach przed represjami. Wyobraź sobie, że nie masz prawa zobaczyć się ze swoim mężem czy żoną np. od 14 lat? Nie masz możliwości przytulić swoich dzieci!

Jeśli twoje serce jest poruszone, to zachęcam cię do modlitwy o nich, aby nasz Bóg sprawił, że ci ludzie zachowają swoją wiarę, otrzymają jego pokój oraz opuszczą te okropne miejsca za kartami i połączą się ze swoimi rodzinami niebawem.

"Cały Twój Maryjo" kontra Biblia

madapitu

papież Jan Paweł 2

Słowa polskiego papieża przytoczone na grafice, nigdy nie zostały przez Kościół katolicki odwołane, wręcz przeciwnie, nadal są podtrzymywane, uznawane i wypowiadane przez kolejnych papieży. To oznacza, że cały Kościół rzymskokatolicki wciąż pozostaje w rękach Maryi! Ponadto cały naród polski, i każdy kto w nim uznaje zwierzchnictwo papieża oraz przestrzega nauki Kościoła katolickiego również należy do Maryi i jest w jej rękach!

Kiedy spojrzymy do Pisma Świętego to przekonamy się się nikt z apostołów, proroków czy ludzi Bożych, którzy byli posłuszni Panu Bogu i Jego Słowu NIGDY nie powierzali swego życia ani życia narodu czy kraju, nikomu innemu jak tylko samemu Żywemu Bogu!

Oddawanie się w ręce Maryi jest czystym bałwochwalstwem i zaproszeniem do swego życia sił oraz mocy ciemności, które za tym kultem się kryją. Dlatego jeśli jesteś wiernym Kościół katolickiego, musisz zdać sobie sprawę z tego, że również i ty jako jednostka, zostałeś przez najwyższych zwierzchników Kościoła, oddany w ręce Maryi, a twoje życie poddane jest pod jej panowanie.

Maryja nie ma żadnej mocy czy władzy, aby mogła nam w czymkolwiek pomóc, poza tym słowa papieża Jana Pawła 'Jestem cały Twój Maryjo' są całkowicie sprzeczne z nauką Pisma i zachęcają do bałwochwalstwa, które jest nieposłuszeństwem wobec naszego Boga i należy takie więzy kultu Maryjnego zerwać i odwrócić się od niego w imieniu Jezusa Chrystusa i przyjść w modlitwie właśnie do Jezusa i to Jemu powierzyć całe nasze życie, aby to tylko On był w nim naszym Panem i Bogiem.

Kiedy myślę o tych słowach papieża Jana Pawła: 'cały Twój', to przychodzą mi na myśl wypowiedź apostoła Pawła, w której wyraził również swoje całkowite poddanie, ale nie Maryi, a Jezusowi: 'żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystu'! List do Galatów 2:20

To jest postawa i słowa, które podobają się Panu Bogu i tak mamy wyznawać:

Panie Jezu, jestem cały Twój!

Najlepsza ochrona przeciw fałszywemu nauczaniu.

madapitu

Pismo Święte i modlitwa

Ktoś może powie 'To jest oczywista oczywistość', że należy regularnie i sumiennie czytać Słowo Boże i prosić Ducha Świętego o mądrość w jego zrozumieniu i zapamiętywaniu, aby umieć oprzeć się fałszywemu nauczaniu.

Naprawdę?

To dlaczego dziś mamy tak wiele pustej, zmąconej i rozwodnionej Ewangelii? To dlaczego powstają megakościoły po 50,60 tysięcy i więcej ludzi na jednym nabożeństwie, gdzie fałszywa ewangelia sukcesu leje się strumieniami, a ludzie chłoną ją bez opamiętania? To dlaczego miliony daje się złapać na naukę człowieka, mówiącą, że np. Maryja jest pośredniczką, pocieszycielką i współodkupicelką, i nic nie stoi na przeszkodzie aby się do niej modlić poprzez martwy obraz przedstawiający jej podobiznę?

Nigdy w historii nie było łatwiejszego dostępu do Słowa Bożego niż dzisiaj. Możesz ją mieć otwartą zaledwie po dwóch kliknięciach palcem i to właściwie w każdym miejscu na ziemi, a mimo to fałszywa nauka szerzy się jak zgorzel!

Ignorujemy wskazania Jezusa Chrystusa, aby słuchać Jego głosu i napełniać się Jego żywym pokarmem, a później się dziwimy, że nasze życie legło w gruzach.

Duch Święty został nam dany po to między innymi aby wprowadzić nas we wszelką prawdę i odkrywać przed nami Słowo Boże, dać nam jego zrozumienie, abyśmy umieli oprzeć się kłamstwu, które na tym świecie tak mocno się zagościło.

Pamiętajmy jednak, że Pan Jezus ostrzegał nas, że przyjdą fałszywi nauczyciele, którzy będą czynić nawet cuda używając do tego Słowa Bożego, aby nas zwieść. Ci nie będą jednak pochodzić ze świata, ale spotkamy ich za kazalnicami naszych kościołów, gdzie będą ogłaszać 'O tu jest Chrystus!" chodźcie z nami! I wielu, nawet pośród na im uwierzy i pójdzie na zagładę. Nie bądź między nimi!

Jeśli jednak nie otwieramy Biblii, nie poznajemy prawdy, to nie będziemy w stanie rozróżnić głosu zwodziciela i damy mu się uwieść, a jedynym jego celem jest odciągnąć nas od Jezusa i wrzucić w ogień piekielny. Jeśli nie chcemy do tego dopuścić, to musimy studiować Słowo Boże wraz z Duchem Świętym każdego dnia, a wtedy zachowamy zbawienie odrzucając fałszywą naukę.

Jezus powiedział :"Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (Jana 8:31-32)

Trwajmy więc w tej nauce, którą mamy na wyciągnięcie ręki, aby być prawdziwie uczniami Chrystusa.

Modlitwa za rządzących.

madapitu

Polska flaga

To temat, który raczej rzadko się porusza i jest zdecydowanie mało popularny, jednak skoro Biblia o nim mówi, to znaczy, że jest ważny i istotny, jak wszystko inne zapisane w Piśmie Świętym.

A mowa o modlitwie za rządzących.

Jestem przekonany, choć oczywiście mogę się mylić, że wielu z nas, którzy narzekają na rządzących w naszym kraju, bardzo rzadko, albo też wcale, nie modli się za ludzi u władzy.

To tak jakby w naszym domu był bałagan, a my siedząc wygodnie w fotelu, zaczeli narzekać, że jest brudno, zamiast wstać i posprzątać.

Od marudzenia nic się nie zmieni. Możemy dalej narzekać ministrów, prezydenta, parlamentarzystów, burmistrzów itp., jednak aby coś się zmieniło w ich sercach i umysłach, trzeba wykonać czynność czyli zacząć się za nich modlić.

Powiesz 'To są poganie, myślą tylko o swoich interesach i interesach parti'. Nawet jeśli to jest prawda, to nasza modlitwa może zmienić ich nastawienie. Mamy możliwość prosić Boga, który wysłuchuje naszych modlitw, jeśli są zgodne z Jego wolą, a taka jest modlitwa do jakiej Paweł nas zachęca, aby ci politycy postępowali uczciwie i sprawiedliwie, aby wykonywali swoją pracę sumiennie i starannie, kierując się dobrem kraju i narodu. Możemy prosić Pana, który ma wszelką moc, aby im dodawał rozumu i mądrości, tak by wiedzieli, że swoje urzędu sprawują w odpowiedzialności nie tylko przed społeczeństwem, które ich wybrało, ale też i przede wszystkim przed Bogiem, który ich za wykonaną pracę rozliczy.

Módlmy się, aby ich serca były poruszone przez Bożego Ducha i zaczęli szukać oparcia w Jezusie i od Niego czerpali siłę i odwagę do rządzenia w sprawiedliwości.

Dobrze o tym wiemy, choćby z historii Izraela, że kiedy królowie i władcy, trzymali się Pana Boga i byli Mu posłuszni, to w kraju panował ład, porządek i błogosławieństwo. Wstawiajmy się więc za tymi co u władzy, aby z Pana Boga uczynili swoje oparcie, tak aby Jezus Chrystus stał się fundamentem ich decyzji.

P.S.
Być może dobrze jest sobie wyznaczyć konkretny dzień na taką modlitwę. Ja mam zarezerwowaną w tym celu środę.

Czy w imieniu Maryi można wyganiać demony?!

madapitu

Nie tak dawno pisałem o tym, że Słowo Boże jest najlepszą ochroną przed zwiedzeniem i fałszywymi naukami płynącymi z ust fałszywych nauczycieli oraz kościołów, przytaczając na potwierdzenie tego min. ten cytat: "Co jest najlepszą ochroną przeciw fałszywemu nauczaniu? Poza wszelką wątpliwością, regularne studiowanie Słowa Bożego z modlitwą o nauczanie Ducha Świętego." J.C.Ryle

Dlaczego do tego wracam?

Parę dni temu oglądnąłem wideo, które znajdzie poniżej wpisu, księdza Remigiusza Recława w którym to mówi, że "modliłem się o uwolnienie wieczorem przez ręce Maryi. Prosiłem przez ręce Maryi, aby dotknęła konkretnej dziewczyny, która była zniewolona."
Co?! Przez ręce Maryi?!
Byłem zszokowany wypowiedzą, miłego księdza, bo nie przypuszczałem, że ktoś kto ma dostęp do Biblii, może takie rzeczy czynić. W ostatnim czasie przewijały mi się gdzieś tam informacje, że w Kościele katolickim używają egzorcyści i księża imienia Maryi do wyrzucania demonów, ale myślałem sobie, że to tylko nisza i jedynie odosobnione przypadki. Byłem przez 23 lata katolikiem i nigdy nie słyszałem aby ktoś przeprowadzał uwolnienie od demonów w imieniu Maryi, stąd też może i moje wielkie zaskoczenie. Wiem, że Kościół katolicki odszedł daleko od nauczania Pisma, ale żeby aż tak i jawnie praktykować oraz nauczać takich bzdur? Jednak byłem w błędzie. Wygląda na to, że to jest oficjalna i przyjęta nauka, wedle której katoliccy księża w imieniu Maryi lub przez jej ręce wyganiają demony!

Na takie imię to złe duchy reagują śmiechem raczej niż wychodzą...

Nie jest mi jednak do śmiechu, bo w tego rodzaju fałszywą i kłamliwą naukę wierzy wielu katolików. Ludzie szczerzy i szukający Boga, którzy dali się zwieść, bo uwierzyli bardziej słowom swoich pasterzy niż Słowu Bożemu, i to jest ich problem.

Dyskutowałem na ten temat kilka razy z wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego i wiem, że są oni nawet w stanie przytoczyć historie, które mają potwierdzić autentyczność mocy imienia Maryja, bo podobno ludzie nad którymi zostało to imie wezwane byli uwalniani od złych duchów.
Nie ma takiej możliwośći! Gdyby tak było, to znaczy, że Jezus jest kłamcą, a wraz z Nim Jego natchnione i żywe Słowo zapisane na kartach Biblii. Cokolwiek w tych historiach się wydarzyło w imieniu Maryi, to na pewno nie było to uwolnienie od demonów, a raczej kolejne zniewolenie duszy i sztuczka diabła, wskazująca na odejście opętania.

Ten przykład mocno i wyraźnie pokazuje nam, że poznanie Pisma Świętego jest niezbędne w naszej drodze z Bogiem, bo bez tej zbroi jesteśmy bezbronni i stajemy się łatwym celem dla fałszywych nauk, jak choćby tej, że w imieniu Maryi można wyganiać demony!

Ksiądz Remigiuszu, bardzo miły i uprzejmy człowiek, jednak proszę wszystkich aby zwrócili uwagę na fakt, że nauką jaką głosi ksiądz w tym wideo, NIE MA potwierdzenie w Biblii, bo tam NIKT (ani apostołowie, ani uczniowie Jezusa, ani nikt inny) kto był posłuszny Słowu Bożemu nie wyganiał przez ręce Maryi demonów, ale ZAWSZE i TYLKO w imieniu Jezusa. Jedyne imię w którym możemy wyganiać demony to jest Jezus Chrystus! Koniec, kropka!

Czy dlatego, że ja tak mówię, nie!, bo tak mówi Pismo Święte:

Łk 10: 19 Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
Mk 16: 17 w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją
Mt 10: 8 Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie
Łk 10: 17 Panie, i demony są nam podległe w imieniu twoim
Dz 4: 30 Gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa
Dz 16: 18 Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł

Jezus Chrystus to jedyne imie pod niebem, na głos i autorytet którego demony wychodzą, a ludzie są uwalniani - nie dajcie się zwieść, że jest inne imię, które ma taką moc - nie ma!

"Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca." List do Filipian 2:9-11

Tylko na imię Jezus Chrystus wszelkie ciało i duch i moc upadnie i odda chwałę Bogu. Maryja nie ma ŻADNEJ mocy, tak samo jak jej imię!

Sam Jezus przecież powiedział: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi." Komu jest dana taka moc, Maryi? Nie, tylko Chrystusowi.
Poza tym nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Maria posiadała za swego życia jakakolwiek moc, lub, że po śmierci ją będzie posiadać. W Piśmie nie znajdziecie ŻADNEJ nauki, że na imię Maryja czy przez jej ręce będą demony wychodzić. Taka nauka jest właśnie nauką fałszywych duchów, demonów, a nie Pisma Świętego.

W poniższym filmiku jest przytoczona historia pewnej zniewolonej dziewczyny, nad którą ksiądz się modlił przez ręce Maryi, ale uwolnienie nie nadchodziło. Ciekawe dlaczego?

Nastąpiło wtedy kiedy do modlitwy dołaczyła się 'świecka' dziewczyna, która wygoniła demona/y. Nie jest powiedziane, że ona użyła imienia Jezusa w tym celu, ale domyślam się, że tylko tak, ta osoba zniewolona została uwolniona. Jeśli się to tam naprawdę dokonało, to jestem pewien, że miało to miejsce tylko w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa, a nie w imieniu Maryi czy przez jej ręce!

Zachęcam wszystkich do wnikliwego studiowania Słowa Bożego z modlitwą o mądrość i prowadzenie Ducha Świętego, abyście nie dali się zwodzić fałszywym nauką. Mamy być jak Berejczycy, którzy badali Pisma czy tak się mają rzeczy jak im było głoszone /Dz. A. 17:11/ i musimy robić to samo, a kiedy się okarze, że nauka jaka jest nam przekazywana nie ma oparcia w Słowie Bożym, wtedy mamy ją odrzucić, nawet jak to głosi miły ksiądz, bo są tylko chwasty, które zanieczyszczają dobry plon, a które zostaną zebrane i w ogniu spalone.

P.S.

Pamiętajmy też o tym, że aby wyganiać demony, nie trzeba mieć koloratki, szat czy święceń kapłanskich, ale przede wszystkim trzeba narodzić się na nowo i należeć do Jezua Chrystusa. Diabeł i jego sługi wiedzą i znają tych, którzy są dziećmi Bożymi, a poznają ich nie po sułtannie, tiarze czy ornacie, ale po pieczęci Boga Żywego, po Duchu Świętym, który mieszka w nas. Nie wierzysz, że demony rozpoznają tych co należą do Jezusa i tych, którzy nie są z Jego owczarni? To przeczytaj poniższy fragment:

"A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. " Dzieje Apost. 19:13-17

Widzisz to?
Zły duch wiedział oczywiście kim jest Jezus, ale rozpoznał też Pawła, który był nawróconym uczniem Chrystusa, poprzednio Saulem prześladowcą kościoła.
Kiedy nie należysz do Boga, to nie masz autorytetu w imieniu Jezus Chrystus, bo nie uwierzyłeś w Niego i nie możesz posługiwać darami Ducha Świętego. Nie posiadasz też ochrony przed złym, a jeśli zabierzesz się do igrania z demonami, choćby tak dla zabawy jak synowie Scewy, to może skończyć się to dla ciebie bardzo źle.
To nie jest miejsce do żartów, to są realne siły i nie wolno wchodzić z nimi w kontakt czy to przez czary, horoskopy, karty tarota, wróżenie lub też muzykę, bo diabeł to na pewno wykorzysta i nas zniewoli.

Uwolnienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i jeśli potrzebujesz tego, to zachęcam cię, przyjdź do Niego, wyznaj Mu swój grzech, odwróć się od niego i poproś o uwolnienie i rozwiązanie nieprawych więzów w imieniu Jezusa w mocy Ducha Świętego na chwałę Boga Ojca. Nie zapomnij karmić się Słowem Bożym każdego dnia.

Trzymajmy się tego, który jest ZWYCIĘZCĄ, Jezusa Chrystusa, bo w Nim nasza zbawienie, ochrona i wolność.

© Namaszczenie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci