W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
środa, 21 września 2016
Przerażające szczegóły ukrzyżowania Jezusa


gwo

" 'Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowani. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.' 

1 list do Koryntian 1:18-25

Poprosić poganina aby uwierzył w Zbawiciela, który został ukrzyżowany było absolutną głupotą w czasach apostoła Pawła. Ukrzyżowanie zostało uznane za tak nieprzyzwoite, że nikt nie mówił o tym. Jeśli krewny został ukrzyżowany za swoje zbrodnie, byłoby wstydem dla ciebie aby o tym wspominać. Ukrzyżowany Zbawiciel to było niespotykane! To było głupotą zgodnie z "mądrością" pogan i zgorszeniem dla Żydów, którzy szukali Królewskiego Mesjasza, a nie ukrzyżowanego zwykłego człowieka z ludu.

ukrzyzowanie

Śmierć na krzyżu została zaprojektowana dla maksymalnego bólu z minimalną utratą krwi, rozszerzając w ten sposób ból i cierpienie na wiele dni. Ukrzyżowanie było w każdym znaczeniu tego słowa, ekstremalnie bolsene - agonalne (łac excruciatus - nie do zniesienia bolesne). W celu zrozumienia obscenicznośći i wstydu ukrzyżowania oraz poznać głębię miłości naszego Zbawiciela, musimy zrozumieć okropności, którym nasz Zbawiciel dobrowolnie się poddał.

 BICZOWANIE

Przygotowania do biczowania Jezusa przeprowadzono wedle rozkazów Cezara. Więzień był pozbawiony odzieży, a Jego ręce przywiązane do słupa nad jego głową. Rzymski legionista wychodził do przodu z biczem w ręku. Był to krótki bicz składający się z kilku ciężkich rzemieni, z których każdy był zakończony dwiema małymi kulkami ołowiu. Ciężki bicz smagał wielokrotnie z pełną siłą Jezusa ramiona, plecy i nogi. Początkowo obciążone rzemienie przecinały tylko skórę. Potem kiedy biczowanie było kontynuowane, rozcinały głębiej do tkanek podskórnych, produkując pierwsze sączenie się krwi z naczyń włosowatych i żył skóry, aż wreszcie doprowadzały do tryskającego krwawienia z naczyń tętniczych w mięśniach bazowych.

biczowanie

Małe kulki z ołowiu na początku powodują duże głębokie siniaki, które są wywołane przez kolejne ciosy. W rezultacie skóra na plecach wisiała na długich paskach, a cała powierzchnia była nierozpoznawalną masą rozdartej, krwawiącej tkanki. Kiedy setnik odpowiedzialny za więznia określał jego stan jako był bliski śmierci, wtedy bicie zostało ostatecznie zatrzymane.

 UPOKORZENIE

Pół omdlały Jezus był następnie rozwiązany z więzów i mógł paść na kamienny bruk, mokry od jego własnej krwi. Rzymscy żołnierze mieli ubaw z prowincjonalnego Żyda twierdzącego, że jest królem. Rzucili szatę na jego ramiona i włożyli kij w jego rękę jako berło. Nadal potrzebowali korony, aby ich parodia była kompletna.

korona

Małe giętkie gałęzie pokryte długimi cierniami - powszechnie używane do rozpalania ognia w piecykach na węgiel drzewny w podwórzu - zostały uplecione na kształt prowizorycznej korony. Korona została wciśnięta na jego głowę i znowu następowało obfite krwawienie ponieważ ciernie przebijały silnie ukrwioną tkankę. Po wydrwieniu i biciu Go w twarz, żołnierze wzięli kij z jego ręki i uderzali nim po Jego głowie, powodując głębsze wbijanie się cierni w Jezusa czaszkę. Wreszcie zmęczeni swoim sadystycznym sportem zdarli szatę z jego pleców. Płaszcz już zdążył przylgnąć do zakrzepów krwi i surowicy z ran, więc jego oderwanie - tak samo jak w przypadku nieostrożnego ściągnięcia opatrunków chirurgicznych - spowodowało rozdzierający ból. Rany znowu zaczęły krwawić.

Jezus__korona

Jezus nie pił od poprzedniej nocy, więc kombinacja bicia, korony cierniowej oraz biczowania były źródłem nieodwracalnego procesu ciężkiego odwodnienia i niewydolność krążeniowo-oddechowej. Wszystko to zostało zrobione tak, jak zapowiadały proroctwa, które się wtedy właśnie wypełniły: 

 "(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje."

Psalm 22:17

"(6) Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. "

Izajasz 50:6

"(14) Jak wielu się przeraziło na jego widok - tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, "

Izajasz 52:14

"(4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni."

Izajasz 53:4-5

 OTO CZŁOWIEK! KORONA CIERNIOWA I SZATA.

 Znaczeniem szkarłatnej szaty i korony z cierni jest podkreślenie tego, że Jezus bierze grzechy tego świata na swoje ciało. Biblia opisuje grzech  jako kolor szkarłatu, a ciernie pojawiały się pierwsze po jesieni jako oznaka przekleństwa. W związku z tym, te przedmioty, które nosił są symbolami, aby pokazać, że Jezus wziął na siebie grzechy (i to przekleństwo) świata na siebie.

 "A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym."

Ks. Rodzaju 3:17-18

 "Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. "

Ks. Izajasza 1:18

 UKRZYŻOWANIE

Ukrzyżowanie zostało wynalezione przez Persów około 300-400 roku przed naszą erą. Zostało "udoskonalone" przez Rzymian w I wieku p.n.e. Jest to prawdopodobnie najbardziej bolesna śmierć kiedykolwiek wynaleziona przez człowieka, określona mianem "nie do zniesienia". Została ona zarezerwowana przede wszystkim dla najbardziej okrutnych przestępców, jak również dla podbitych wrogów.

KRZY

Ofiary ukrzyżowania były zazwyczaj rozbierane do naga, a ich ubrania podzielone między rzymskich strażników. W przypadku Jezusa stało się to w ramach wypełnienia Psalmu 22:18 "Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem."

Zwyczajem było, że skazaniec niósł swój krzyż ze stanowiska chłosty na miejscu ukrzyżowania poza murami miasta. Był najczęściej nagi, chyba że zostało to zabronione przez lokalne zwyczaje. Ponieważ masa całego krzyża wynosiła prawdopodobnie ponad 136 kg, tylko poprzeczna belka była noszona. Ciężka pozioma belka składowa krzyża (o wadze od 34 to 57 kg) została umieszczona na karku ofiary i wyważona wzdłuż obu ramionach. Zazwyczaj rozpostarte ramiona były przywiązane do tej poprzecznej belki. Procesja skazanego Chrystusa, dwóch złodziei oraz plutonu egzekucyjnego rzymskich żołnierzy kierowanych przez setnika, rozpoczęła powolną wędrówkę wzdłuż trasy, którą znamy dzisiaj jako Via Dolorosa.

Pomimo wysiłków Jezusa aby chodzić wyprostowanym, waga ciężkiej drewnianej belki wraz z szokiem wywołanym obfitą utratą krwi, to zbyt dużo do uniesienia. Potknął się i upadł. Nieobrobiona drewniana belka wżynała się w rozszarpaną skórę i mięśnie ramion.

belka

Próbował wstać, ale mięśnie człowieka zostały zmuszone do wysiłku poza ich wytrzymałość. Setnik pragnąc kontynuować proces ukrzyżowania, wybrał rosłego gapia z Afryki Północnej, Szymona z Cyreny aby ten dalej niósł krzyż. Jezus szedł za nim, nadal krwawił i pocił się z zimna, lepił się nieprzyjemnie od potu wywołanego szokiem. Wędrówka przez prawie 600 metrów od twierdzy Antonia na Golgotę wreszcie została zakończona.

Poza murami miasta były na stałe umieszczone ciężkie pionowe drewniane słupy, na których poprzeczne belki mogły być umieszczone. Na miejscu egzekucji zgodnie z prawem, ofiara otrzymała gorzki napój wino - zmieszane z mirrą (żółć), jako łagodny środek przeciwbólowy. Choć Jezus był poważnie odwodniony z powodu utraty krwi i płynów, nie chciał tego napoju wypić. Postanowił zmierzyć się ze śmiercią, będąc w pełni świadomy, mógł kontrolować swoje zmysły. Edersheim pisze:

"To była żydowska praktyka miłosierdzia, aby dać skazańcom prowadzonym na egzekucje łyk mocnego wina zmieszanego z mirrą, tak aby zagłuszyć świadomość" (Mass Sem 2,9;. Mid R. 10). Łyk tego napoju zaproponowano Jezusowi, gdy znalazł się na Golgocie. Ale po jego skosztowaniu...nie chciał tego pić...Chciał poddać się temu w pełni i wyjść na spotkanie śmierci... (P.880).

Jezus nie chciał tego napoju. Przestępca zostaje wtedy rzucony na ziemię na plecy z rękami wyciągniętymi wzdłuż poziomej belki. Ręce mogły być przybite lub przywiązane do poprzeczki, ale przybijanie podobno było preferowane przez Rzymian. Pozostałości archeologiczne ukrzyżowanego ciała, znalezione w ossuarium niedaleko Jerozolimy i pochodzącym z czasów Chrystusa, wskazują, że gwoździe były zwężanymi żelaznymi kolcami około 5 do 7 cali (13 do 18 cm) zakończonymi w górnej ich części poprzecznym kwadratowym łbem 3/8 cala (1 cm).

gwozdzie

Ponadto, znaleziska z grobowca i Całun Turyński udokumentowały, że gwoździe powszechnie przechodziły raczej przez nadgarstki niż przez dłoń.

przybijanie_rak1

Po tym jak oba ramiona zostały przymocowane do poziomej belki, ofiara razem z belką były podnoszene na pasach. Na niskim krzyżu, czterech żołnierzy mogło to osiągnąć stosunkowo łatwo. Jednak na wysokim krzyżu, żołnierze stosowali zarówno drewniane widły jak i drabinki.

Następnie stopy były mocowane do krzyża za pomocą gwoździ lub lin. Znaleziska z grobowca i Całun Turyński sugerują, że przybijanie do krzyża gwoździami było preferowaną praktyką przez Rzymian. Chociaż nogi mogły być przymocowane do boków słupa lub drewnianego podnóżka, zwykle przybijane były wprost do przodu trzonu krzyża. Aby to osiągnąć, zgięcie kolan mogło być bardzo widoczne i wygięte nogi były obracane w kierunku poprzecznym. Lewa stopa była przyciśnięta do prawej nogi. Obie stopy były naciągnięte palcami w dół, gwóźdź przechodził przez łuk podbicia obydwu stóp, pozostawiając kolana umiarkowanie zgięte. Ofiara była teraz ukrzyżowana.

przybijanie_stop

Gdy przybijanie zostało zakończone, titulus - czyli drewniana tabliczka - mocowana była do krzyża gwoździami lub cienkimi elastycznymi sznurkami, tuż nad głową ofiary. Żołnierze i tłum ludzi tam zgromadzony często drażnił i szydzili ze skazańca, a żołnierze zwyczajowo podzielili między siebie Jego szaty.

Do tego całego strasznego cierpienia dochodził kolejny horror, owady siadały na ofiarach lub zagnieżdżały się w otwartych ranach oczu, uszu, nosa umierającej i bezradnej ofiary, a ptaki drapieżne rozrywały ciało w tych miejscach. Poza tym, było w zwyczaju pozostawianie ciała na krzyżu, aby zostało one pożarte przez drapieżne zwierzęta. Jednakże zgodnie z prawem rzymskim, rodzina skazanego mogła zabrać ciało do pochówku po uzyskaniu zgody od rzymskiego sędziego.

Ponieważ nikt nie miał przetrwać ukrzyżowania, ciało nie było wydawane rodzinie dopóki żołnierze nie upewnili się, że ofiara nie żyje. Według zwyczaju, jeden z rzymskich strażników mógł przebić ciało mieczem lub lancą.

dzida

Tradycyjnie była to włócznia, którą przebijano serce przez prawą stronę klatki piersiowej - śmiertelną ranę zapewne nauczono i umiało zadawać większość żołnierzy rzymskich. Całun Turyński dokumentuje tę formę zranienia. Co więcej, średnia włócznia piechoty, która była długa na 1,5/1,8 metra, mogła z łatwością dotrzeć do klatki piersiowej człowieka ukrzyżowanego na zazwyczaj niskim krzyżu."

 NA KRZYŻU 

Gdy Jezus powoli opadły w dół z większą wagą na gwoździe wbite w nadgarstki, przerażliwy, ognisty ból strzelał wzdłuż palców aż do ramion aby eksplodować w mózgu. Gwoździe w nadgarstkach wywierały nacisk na nerw pośrodkowy - duże pnie nerwowe, które przechodzą w połowie nadgarstka i ręki.

nerwy

Gdy odpychał się w górę, aby uniknąć tej przedłużającej się męki, kładł cały jego ciężar na gwoździu, który przechodził przez jego stopy. Znowu była to okropna agonia ponieważ gwóźdź rozrywał nerwy pomiędzy kośćmi śródstopia Jego stóp.

W tym momencie nastąpiło kolejne zjawisko. Ramiona dopadało zmęczenie i wielkie fale skurczów ogarniały mięśnie, wiążąc je w głęboki nieustępliwy, pulsujący ból. Z tymi skurczami przychodziła niezdolność do pchania siebie w górę. Wisząc na ramionach mięśnie piersiowe - duże mięśnie klatki piersiowej były sparaliżowane i mięśnie międzyżebrowe - małe mięśnie między żebrami - nie byli w stanie funkcjonować. Powietrze mogło być wciągane do płuc, ale nie mogło być wydychane. Jezus walczył, aby wznieść się w celu wzięcia jeszcze jednego choćby krótkiego oddechu. Wreszcie, stężenia dwutlenku węgla wzrosło w płucach i w krwiobiegu, a skurcze częściowo ustały.

 SIŁY CIEMNOŚCI

photo14340774719184ea96e6e45d5

Kiedy był na krzyżu, ciemności okryły ziemię (od południa do godziny 15.00). Jezus w Ewangelii Łukasza 22:53 łączy tych, którzy Go aresztowali z mocami ciemności. Gdzie są siły zła gdy Jezus wisi na krzyżu? Poniższe wersety z Psalmu 22 wydają się być nie na miejscu kiedy czytasz je po raz pierwszy. Wydaje się, że nie ma wzmianki o "bykach" i "lwach" wokół krzyża, jednak wersety te mają głębsze znaczenie. Bashan był to obszar na wschód od rzeki Jordan, który był znany ze swojej płodności. Bydło hodowane tam rosło do ogromnych rozmiarów. Ludzie w tamtym rejonie czcili demony duchów (związane z Baalem) bydła.1 Piotra 5: 8 opisuje Szatana jako "chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć". Wersety te sugerują duchową aktywność szatana i jego demonów świętujących mękę Jezusa na krzyżu.

"(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł! (13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu..."

Ks. Psalmów 22:12-13

 ASPEKTY MEDYCZNE UKRZYŻOWANIA

 Po zmuszeniu do niesienia krzyża na miejsce ukrzyżowania, ofiara zostaje umieszczony na plecach, ręce rozciągnięte i przybite do poziomej belki. Gwoździe, które były na ogół około 13-18 cm długości, zostały umieszczone między kośćmi przedramienia (promienia i łokciowej) oraz małymi koścmi rąk (kości nadgarstka).

Umieszczenie w tym miejscu gwoździa miało kilka konsekwencji. Po pierwsze, sprawiało, że ofiara rzeczywiście wisiała tam aż do momentu śmierci. Po drugie, gwóźdź umieszczony w tym miejscu mógł zerwać największy nerw w ręce zwany nerwem pośrodkowym.

Zerwanie tego nerwu jest medyczną katastrofą. Oprócz silnego palącego bólu, zniszczenie tego nerwu powoduje trwałe paraliż ręki. Dzięki przybiciu ofiary w tym miejscu nadgarstka, sprawiało się, że krwawienie było minimalne oraz  żadna kość nie został złamana! Zatem pisma zostały wypełnione:

 "/Pan/ Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie."

Psalm 34:20

Umieszczenie stóp jest prawdopodobnie najbardziej istotnym elementem mechanizmu ukrzyżowania. Najpierw kolana były zginane pod kontem około 45 stopni, a stopy zgięte zostawały w dół o dodatkowe 45 stopni aż były równoległe do słupa pionowego krzyża. Żelazny gwóźdź długi na 13-18 cm był wbijany przez stopy między kościami śródstopia. W tym położeniu gwoźdź nie zrywał tętnicy grzbietowej stopy, a powstałe krwawienie nie było wystarczającym do spowodowania śmierci.

Biczowanie poprzedzające ukrzyżowanie było stosowane w celu osłabienia skazańca, a jeśli utrata krwi była znaczna to do wytworzenia hipotensji ortostatycznej /obniżenie ciśnienia tętniczego/ a nawet wstrząsu hipowolemicznego /nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów. Może mieć różne przyczyny, jednak przebieg w większości przypadków jest podobny i ma podobne skutki – może prowadzić do utraty przytomności, niewydolności wielonarządowej, a nawet zgonu./ Gdy ofiara została rzucona na ziemię na plecy w ramach przygotowań do unieruchomienia rąk, Jego rany powstałe w wyniku biczowania najprawdopodobniej ponownie były przez to rozrywane i zanieczyszczane brudem. Ponadto, z każdym oddechem bolesne rany biczowania ocierały się o szorstkie drewno krzyża. W rezultacie utrata krwi z pleców prawdopodobnie trwała przez cały proces ukrzyżowania.

Z rozportatymi ramionami, ale nie napiętymi, nadgarstki zostawały przybite do poziomej belki. Wykazano, że więzadła i kości nadgarstka mogły wytrzymać wagę ciała zwisającego na nich, w przeciwieństwie do dłoni. W związku z tym żelazne kolce prawdopodobnie były wbijane pomiędzy kości promieniowe i nadgarstkowe lub pomiędzy dwoma rzędami kości nadgarstkowych - co było bliższe lub przez silne pasma troczka zginaczy nadgarstka i wiązadła śródręcza. Choć gwóźdź w każdym z tych miejsc w nadgarstku może przechodzić między elementami kostnymi, a tym samym nie wytwarzając żadnych złamań, prawdopodobieństwo bolesnej kontuzji okostnej wydaje się być duże. Ponadto, wbijany gwóźdź mógł zmiażdżyć lub zerwać raczej duży nerw pośrodkowy. Stymulowanych nerw wytwarzał potworny ból w obu ramionach. Chociaż zerwany nerw pośrodkowy mógł spowodować częściowy paraliż ręki, niedokrwienie przykurczów i przebijanie różnych więzadeł przez żelazny kolec mógł wytworzyć uchwyt jak szpon.

Najczęściej stopy były przymocowane do przedniej części belki za pomocą żelaza kolec przechodzącego przez pierwszą lub drugą przestrzeń międzyśródstopia, aż do stawu stępowowego. Prawdopodobne jest, że głęboka nerwu strzałkowego i gałęzie środkowych i bocznych nerwów podeszwowych, zostały zranione przez gwoździe. Chociaż biczowanie mogły doprowadzić do znacznej utraty krwi, ukrzyżowanie samo w sobie było procedurą stosunkowo bezkrwawą, ponieważ nie ma większych tętnic - być może poza głębokim łukiem podeszwowym - które przechodzą przez miejsca przybicia do krzyża.

Głównym skutkiem ukrzyżowania, poza agonalnym i ekstremalnym bólem, było wyraźne zakłócenie normalnego oddychania, zwłaszcza wydechu. Masa ciała ciągnięta w dół na wyciągniętych ramion i barkach, powodowała tendencję do ustalenia międzyżebrowych mięśni w stanie inhalacji i tym samym utrudniając bierny wydech. W związku z powyższym, wydech był głównie przeponowy, a oddech stał się płytki. Jest prawdopodobne, że ta forma oddychania nie wystarczała, co powodowało wystąpienie w krótkim czasie hiperkapni /nadmiar dwutlenku węgla w organizmie/. Początek skurczu mięśni lub skurczu tężcowego - ze względu na zmęczenie i hiperkapnie - utrudniał oddychanie jeszcze bardziej.

oddychanie_podczas_ukrzyzowania

Powstała pozycja na krzyżu konfiguruje przerażającą sekwencję zdarzeń, które prowadzą do powolnej, bolesnej śmierci. Będąc przygwożdżonym do krzyża, ofiara teraz znajduje się w pozycji niemożliwej do utrzymania.

Z kolanami zgiętymi pod kątem 45 stopni, ofiara musi dźwigać ciężar ciała mięśniami ud. Jednakże jest to prawie niemożliwe - spróbuj stanąć z kolana zgiętymi pod kątem 45 stopni przez 5 minut. Kiedy siła nóg wyczerpuje się, ciężar ciała musi być teraz ponoszony przez ramiona i barki. Powoduje to w ciągu kilku minut po przybiciu do krzyża zwichnięcie ramion. Minuty później dzieje się to samo z łokciami i nadgarstkami. Wynikiem tych przemieszczeń, są ramiona dłuższe o 15-23 cm niż normalnie.

Ze zwichniętymi ramionami znaczny ciężar ciała przenosi się do klatki piersiowej powodując podniesienie jej do stanu ciągłej inhalacji. W związku z tym w celu zrobienia wydechu ofiara musi napierać na swe nogi aby umożliwić zrelaksowanie się mięśniom żebrowym. Problem polega na tym, że ofiara nie może naciskać bardzo długo, bo nogi są bardzo zmęczone. W miarę upływu czasu, gdy ofiara jest coraz mniej zdolna dźwigać ciężar ciała na nogach, następuje dalsze przemieszczenie się ramion i dalsze podnoszenie się ściany klatki piersiowej co sprawia, że oddychanie staje się coraz trudniejsze.

"Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim."

Psalm 22:15

Wynikiem tego procesu jest seria fizjologicznych następstw katastrofalnych w swoich skutkach. Ponieważ ofiara nie może utrzymać odpowiedniej wentylacji płuc, poziom tlenu we krwi zaczyna się zmniejszać, a poziom dwutlenku węgla we krwi (CO2) zaczyna rosnąć. Proces ten tworzy błędne koło - rosnące zapotrzebowanie tlenu, które nie może być spełnione, a następnie coraz większą częstotliwość akcji serca. Rosnący poziom CO2 pobudza serce do szybszego bicia, w celu zwiększenia dostarczania tlenu i usuwania CO2. Ze względu na płytki oddech, płuca ofiary zaczynają się zwijać w małych obszarach, powodując niedotlenienie i hiperkapnie.

Kwasica oddechowa /rodzaj kwasicy, która rozwija się w następstwie upośledzonego wydalanie dwutlenku węgla przez płuca, co powoduje wzrost stężenia kwasu węglowego w płynie międzykomórkowym i obniżenie PH krwi./ przy braku kompensacji ze strony nerek - z powodu utraty krwi przez liczne bicie - powodowała zwiększenie obciążenia dla serca, który bije szybciej aby wyrównać straty. Po kilku godzinach serce zaczyna słabnąc, płuca zapadają się i wypełniają się płynem, co dodatkowo zmniejsza ilość dostarczanego tlenu do tkanek. Utrata krwi i hiperwentylacji powodują poważne odwodnienie. Przez okres kilku godzin kombinacja zapadania się płuc, niewydolnego serca, odwodnienia i niemożności uzyskania odpowiedniej ilości tlenu dla tkanek spowoduje w końcu śmierci ofiary. Ofiara w rezultacie nie może prawidłowo oddychać i powoli dusi się na śmierć. W przypadku silnego stresu sercowego, takich jak ukrzyżowanie, serce ofiar może nawet wybuchnąć. Proces ten nazywany jest "Pęknięciem serca."

Rzeczywista przyczyna śmierci przez ukrzyżowanie była wieloczynnikowa i nieco zróżnicowana w każdym przypadku, ale dwiema najbardziej znaczącymi przyczynami najprawdopodobniej były hipowolemiczny szok /nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów/ i wyczerpanie powiązane z uduszeniem się. Inne możliwe czynniki przyczyniające się do śmierci to odwodnienie, zaburzenia rytmu wywołane stresem i zastoinowa niewydolność serca z szybkim nagromadzeniem osierdzia i możliwe wystąpienie płynów w jamie opłucnej. Crucifracture (łamanie goleni, aby ukrzyżowany nie mógł się podnosić do góry w celu łatwiejszego oddychania) jeśli zostały wykonane, prowadziły do śmierci w ciągu kilku minut z powodu gwałtownego uduszenia.

 JEGO OSTATNIE SŁOWA

Spazmatycznie, Jezus był w stanie pchnąć siebie w górę aby zrobić wydech i wdech po życiodajny tlen. To było bez wątpienia w tych momentach, w których wypowiedział siedem krótkich zdań, które są zapisane. 

Cierpiał godzinami doznając nieograniczonego bólu, cykli skręcania rozdzierających stawy skurczy, przerywanym częściowym uduszeniem i  piekącym bólem, kiedy tkanka zostawała rozerwana na Jego poszarpanych plecach przez ruch w górę i w dół na szorstkich, nieobrobionych belkach drewnianego krzyża. Potem zaczęła się jeszcze jedna agonia, głęboki miażdżący ból w klatce piersiowej, kiedy osierdzie - worek otaczający serce - powoli wypełniał się surowicą i zaczął ściskać serce.

 Proroctwo z Psalmu 22:15 wypełniło się: "Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim." 

Koniec zbliżał się szybko. Utrata płynów tkankowych osiągnęła poziom krytyczny; sprężone serce zmagało się z pompowaniem ciężkiej, gęstej, wolno płynącej krwi do tkanek, a umęczone płuca szaleńczo starały się wdychać małe łyki powietrza. Tkanki wyraźnie odwodnione, wysłały powódź bodźców do mózgu. Jezus dyszac wydał piąty okrzyk: "Pragnę". I znów czytamy w proroczym psalmie: "Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci." (Psalm 22:16).

Jezusowi zaproponowano drugi napój, który przyjął, 'pocsa' - kwaśne wino, które było popularne w tamtym czasie. Jezus przyjął ten napój ze względu na dwa ważne rzeczy. Podanu go Mu na "łodydze hyzopu". Pamiętajmy, że te wydarzenia miały miejsce na Święto Paschy. Podczas tego święta, hyzop został użyty, do pomazania krwią baranka paschalnego, drewnianych odrzwi Żydów. To jest ciekawe, bo koniec tej łodygi hyzopu wskazał na krew doskonałego Baranka, który został przybity do drewnianego krzyża dla zbawienia całej ludzkości.

Ponadto, ocet winny jest produktem fermentacji, który jest wykonany z soku winogronowego i drożdży. Słowo to znaczy  dosłownie "to co jest skwaśniałe" i jest związane z określeniem hebrajskim "co jest na zakwasie". (Holmans) drożdże lub zakwas, to biblijny symbol grzechu. Kiedy Jezus wziął ten napój, (tj. napój, który jest "na zakwasie") stało się to zatem symblem Chrystusa biorącego grzechy świata na swoje ciało.

Po tym ostatnim napoju, jego ciało było już w obliczu śmierci, a On czuł jej chłód wkradający się poprzez Jego tkanki. Ta świadomość przyniosła Jego szóste słowo, może trochę więcej niż udręczony szept: "Wykonało się". Jego misja pokutna została zakończona. Wreszcie mógł pozwolić swojemu ciało umrzeć. W ostatnim przypływie siły, jeszcze raz nacisnął rodartymi stopami na gwoździe, wyprostował nogi, wziął głębszy oddech i wydobył Jego siódmy i ostatni krzyk: "Ojcze, w  ręce Twoje polecam ducha mojego."

Wykonao_si

Choć ukrzyżowanie jest straszne dla naszych zmysłów, nigdy nie zrozumiemy duchowej agonii piekła, którego Jezus doświadczył dla nas na krzyżu. Nie ma takiego wyświetlacza graficznego, który mógłby uświadomić naszym zmysłom gniew Boży wylany na Jezusa Chrystusa. On wypił Boży gniew skierowany przeciw naszym grzechom! Gniew, który był przeznaczony dla nas i doświadczony w wieczności piekła, Jezus doświadczył w jednej chwili. Bóg doświadczył piekła dla ciebie i dla mnie! To jest miłość, która nie może być zdefiniowana, tylko doświadczona!

Czy znasz Jego miłości? Czy On zmienił twoje życie?"

 

* Przetłumaczone za zgodą autora orginalnego tekstu 'The Crucifixion of Jesus in Excruciating Detail' ze strony mudpreacher.org

// - Wikipedia

sobota, 20 sierpnia 2016
Musisz komuś służyć...

Dziś każdy komuś służy, nie ma pojedynczego człowieka na tej ziemi, który by komuś nie służył. Ludzie wierzący służą Panu Bogu, inni pieniądzom, ciału, fałszywym bogom, nauce czy też żywiołom tego świata.
Na końcu dni od tego komu służyłeś dostaniesz nagrodę i tu są tylko dwie opcje: życie lub śmierć... Sam zdecyduj co warto wybrać...

"Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie... A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć..."

Ks. Jozuego 24:14-15


piątek, 22 lipca 2016
Jezusa nie ma już na krzyżu ...

krzyż

 

 

To być może jest trywialna rzecz w kontekście fundamentalnych spraw naszej wiary w Pana Boga, ale czy zastanawiało was kiedyś, dlaczego w Kościele rzymsko-katolickim na krzyżu nadal wisi 'Jezus', a raczej figurka przedstawiająca człowieka? Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, ale 2 tysiące lat temu, kiedy jednak wszystko się wykonało i ofiara za nasze grzechy została RAZ NA ZAWSZE dokonana, umarł, a wtedy jego ciało zostało zabrana i złożone w grobie, a trzeciego dnia ZMARTWYCHWSTAŁ! To oznacza, że już od 2 tysięcy lat nie ma Go na krzyżu, bo On żyje! Prześledźmy dla pewności Słowo Boże.

"(30) A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. (31) Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je.(...) A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. (39)Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu. (40) Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. (41) A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. (42) Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. (...)(1) A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. (2) Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. (3) Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu. (4) A biegli obaj razem; ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, (5) a nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła; jednak nie wszedł. (6) Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła (7) oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. (8) A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył; (9) albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. (10) Odeszli więc znowu uczniowie do domu. (11) Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu (12) i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. (13) A ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. (14) A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. (15) Rzekł jej Jezus: Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie! Jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. (16) Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu! (17) Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. (18) I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. (19) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana."

Ew. Jana 19,21

Jasno i wyraźnie jest powiedziane, że Jezus umarł na krzyżu, ale później zmartwychwstał i już Go na nim nie ma i nigdy na ten krzyż nie powróci, bo Jego ofiara jest wystarczająca i dokonana, a On żyje i wstawia się za nami u Ojca w niebie. Dlaczego więc kościół katolicki nadal przedstawia Jezusa na krzyżu, skoro jest to sprzeczne z faktami oraz z przykazaniem:

"Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią. "

2 Mojż. 20:4

"I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka..."

List do Rzymian 1:23

Ta figurka z drewna, żelaza, miedzi czy z czegokolwiek jest zrobiona w żaden sposób nie reprezentuje Jezusa, a na dodatek wisząca na krzyżu sprawia wrażenie, że Chrystus ciągle tam jest przybity i ponosi karę za nasze grzechy i nigdy nie zmartwychwstał! Wchodzisz do kościoła i widzisz nie pusty krzyż, który mógłby przypomnieć ci, że Twój Pan zmartwychwstał, ale figurkę 'Jezusa', która zawsze tam jest i daje poczucie smutku, przygnębienia i śmierci...
Prawdopodobnie jest to zabieg celowy, bo kościół katolicki naucza transsubstancjacji, czyli przemiany substancji podczas Eucharystii: chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, co ma być dokonane na słowa kapłana. Według tego dogmatu na każdej mszy ofiara Chrystusa, której dokonał na Golgocie jest powtarzana, co oznacza, że ofiaruje siebie Ojcu, tak jak to uczynił na krzyżu. Jeśli więc na każdej mszy dokonuje się znowu ofiara na krzyżu, to ten 'Jezus' z krzyża nigdy nie może zejść, bo ciągle musi ponosić tam za nas karę! To jest nauka demonów, fałszywa i kłamliwa trzymająca miliony wiernych katolików w błędzie i strachu oraz poczuciu, że tylko przez chodzenie na mszę, gdzie dokonuje się ponowna ofiara, mogę uzyskać oczyszczenie i przebaczenie z grzechów, skoro tam pojawia się fizycznie Chrystus. Nie dajcie się oszukać, ta ofiara na krzyżu się wykonała!

"Wykonało się!"

Ewangelia Jana 19:30

"Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni... gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tamjuż więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy."
List do Hebrajczyków 10:12-14.18

"(26) Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27)który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem RAZ NA ZAWSZE, gdy ofiarował samego siebie."

List do Hebrajczyków 7:26-27

Pamiętajcie, Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, ale trzeciego dnia zmartwychwstał - nie ma i nigdy już Go nie będzie na krzyżu, bo On żyje!

" (24) Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; (25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, (26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (27) A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują."

List do Hebrajczyków 9:24-28

On zmartwychwstał i żyje - przyjdź do Jezusa!

    Uniżony Sługa 

piątek, 03 czerwca 2016
Dziecko nie jest ciałem matki

Zdjęcie i orginalny wpis pochodzą z Melody Grreen Official Page

wtorek, 10 maja 2016
Chiny - ciemna strona reżimu

 prześladowanie kościoła Chiny

" Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą."

Ew. Jana 15:20

W ostatnich latach o Chinach mówi się przeważnie w kontekście gospodarczym, że jest to tygrys ekonomiczny, którego gospodarka według niektórych źródeł już przebiła pod względem wielkości gospodarkę amerykańską. Słyszymy też bardzo często o Chińskiej globalnej ekspansji inwestycyjnej, o jej największych rezerwach walutowych czy też o nowych produktach nie rzadko wątpliwej jakości zalewających światowy rynek. Jednak bardzo sporadycznie albo też wcale nie mówi się w mediach o prześladowaniach chrześcijan, które są prowadzone tam na masową skalę. Tej ciemnej strony Chin już raczej nie ujrzymy w telewizji i nie przeczytamy o tym w prasie, dlatego chciałbym opisać trudną sytuację wierzących w Jezusa Chrystusa, która ma tam miejsce każdego dnia, a być może to poruszy serca wielu z was i będziecie wspomagać tamtejszy kościół w ich zmaganiach.

Komunistyczna Partia Chin robi wszystko aby zatuszować prześladowania chrześcijan w ich kraju i głosi, że u nich nie ma prześladowań na tle religijnym. Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać to prawdą, bo zarzuty stawiane pastorom, misjonarzom, czy zwykłym wiernym nie dotyczą wyznawanej wiary ale brzmią np. tak: 'zakłucanie porządku publicznego', 'działalność sekty', 'próba obalenia władzy państwowej', 'nielegalne zgromadzenie' itp. Przykładów takich fałszywych oskarżeń stawianym przez władze komunistyczne można by jeszcze długo mnożyć, ale ten reżim nie cofnie się przed niczym aby zatrzymać wzrost chrześcijańskich kościołów czy też wciąż rosnącej liczby nowonarodzonych chrześcijan. Obserwatorom z zewnątrz mydli się oczy, pokazując powyższe przypadki i przyczyny zatrzymań chrześcijan, mówiąc, że nie wskazują one na żadne łamanie prawa czy też pogwałcenie wolności religijnej przez rządzących czy siły porządkowe, ale raczej wina leży według nich po stronie zatrzymanych.

Poza tym w Chinach funkcjonuje Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii, jedyny oficjalny kościół chrześcijański respektowany przez władzę państwowe. Jest on sztucznym tworem i pokazówką dla zachodnich obserwatorów, którym się mówi: 'widzicie mamy legalny kościół, chrześcijanie różnych denominacji mogą się tu spotkać i uwielbiać swojego Boga.' Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej jemu bliżej, to okaże się, że jest on kontrolowany i podporządkowany partii i tylko z nazwy jest 'kościołem'. Zresztą ruch ten powstał pod rządami Mao Zedonga (który był największym masowym mordercą w dziejach ludzkości zabijając około 80 milionów ludzi) i miał za zadanie wspierać hasło "samorządności, samoutrzymania i samorozkrzewiania", ale przede wszystkim celem było odsunięcie obcych wpływów od chińskiego kościołach oraz miał stać się instrumentem rządów komunistycznych za pomocą którego władza miała infiltrować, obalać i kontrolować chrześcijan w Chinach.

Spójrzmy teraz na kilka zasad regulujących kościoły Potrójnej Autonomii, które pomogą zrozumieć nam dlaczego jest to fałszywy kościół (choć i tam Bóg jest w stanie zmienić życie ludzi przez swoich apostołów, którzy dotknięci mocą Ducha Świętego głoszą prawdę mimo grożących im za to poważnych konsekwencji.):

• Partia komunistyczna jest głową Kościoła w Chinach (kościoły Potrójnej Autonomii raportują do Państwowej Administracji Spraw Religijnych, która jest kontrolowana przez Komunistyczną Partie Chin).

• Partia Komunistyczna decyduje, ile osób może być ochrzczonych rocznie.

• Partia komunistyczna podejmuje ostateczną decyzję o tym, kto może nauczać i co może być głoszone.

• Nauczanie powinno koncentrować się na zasadach społecznych i świadczeń socjalnych chrześcijaństwa.

• Nauczanie o zmartwychwstaniu i drugim przyjściu Jezusa jest zabronione.

• Nauczanie przeciwko religii, które zaprzeczają bóstwu Jezusa jest zabronione.

• Nauczanie, że bohaterowie komunistyczni, którzy byli ateistami poszli do piekła jest zabronione; dobrzy komuniści idą do nieba

• Nauczanie przeciwko aborcji jest zabronione.

• Gromadzenie w celu wspólnego uwielbiania poza kościołami Potrójnej Autonomii i oficjalnymi "miejscami spotkań" jest zabronione.

• Nauczyciele nie mogą nauczać w innym kościele kościele Potrójnej Autonomii niż ten, do którego zostali przydzieleni.

• Ewangelizacja lub rozdawanie chrześcijańskich traktatów jest zabronione.

• Importowanie Biblii jest zabronione, nawet jeśli są one rozdawane za darmo.

• Druk Biblii jest zabroniony, nawet jeśli są one rozdawane za darmo.

• Przedstawiciele rządu nie mogą być chrześcijanami.

• Nauczyciele nie mogą być chrześcijanami.

• Żołnierze nie mogą być chrześcijanami.

• Policjanci nie mogą być chrześcijanami.

• Dzieci i młodzież nie mogą być chrześcijanami.

Po przeanalizowaniu tych reguł jasnym staje się fakt, że ten rządowy ruch nie ma nic wspólnego z wolnością religijną, nauczaniem Biblijnym czy prawdziwym kościołem gdzie głową jest Jezus Chrystus. Tam gdzie w kościele głową jest cielesny człowiek, a nie Chrystus, mówimy o zwiedzeniu i otwierciu drzwi antychrystowi .

"...jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. "

List do Efezjan 5:23

Wszystko to powoduje, że miliony chrześcijan w Chinach wybierają drogę z dala od tego fałszywego ruchu i przyłączają się po nawróceniu do kościołów i grup niezależnych, domowych czy podziemnych gdzie fundamentem jest Jezus Chrystus, a nauczanie oparte jest na Biblii, a nie na  ludzkiej nauce przez co narażają się na ostre prześladowania ze strony władz państwowych. Represej dotyczą również spraw codziennych jak edukacja czy zatrudnienie.

Według Compass Direct każdy kto staję się w Chinach nowonarodzonym chrześcijaninem nawet przez Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii może się spodziewać konkretnych kar i utrudnień, które istnieją i są aplikowane w takich przypadkach jak właśnie bycie dzieckiem Bożym i pójście za Jezusem, a oto one:

• Trudniejsze będzie znalezienie pracy.

• Trudniej będzie uzyskanie dobrego wykształcenia.

• Wierzący będą mieli zakaz wyjazdu za granicę.

• W ramach ograniczeń rządowych, nie będą w stanie publicznie praktykować swojej wiary.

• Będą mogli praktykować swoją wiarę i uwielbiać Boga tylko w wyznaczonych do tego celu budynkach (w każdym innym miejscu będzie to skutkowało złamaniem prawa), gdzie praktyki religijne mogą być nadzorowane i kierowane przez państwo. • Chrześcijaństwo nie może być sposobem życie.

• Można oczekiwać prześladowania dla niezarejestrowanych chrześcijan, nawet tych ochrzczonych przez Kościół PRPA.

Tak wygląda to na papierze, a w rzeczywistości jest nawet gorzej. Chrześcijanie w Chinach są bezpodstawnie zatrzymywanie często na podstawie prefabrykowanych dowodów oraz fałszywych oskarżenia, są bici, porywani, zastraszani, poniewierani, torturowani, a nawet zabijani. Wielu z nich przebywając w więzieniach traci swoje narządy, którymi nielegalnie się handluje.

W ostamim czasie komunistyczny reżim wpadł na nowy pomysł prześladowań szczerych wierzących przez wymuszenie na nich siłą przyznania się do zarzucanej im win czy wykroczenia w telewizji publicznej. Taka właśnie represja spotkała chrześcijańskiego prawnika Zhanga, który pojawił się w telewizji wyznając swoją winę, stwierdzając, że działał z naruszeniem prawa i prawniczego kodu, przyznał się do zakłócania publicznego porządku i narażenia bezpieczeństwa państwa oraz wspomniał, że obce siły były częścią jego pracy, która miała obsmarować Chiny. Wszyscy, którzy znają brata Zhanga potwierdzają, że jest niewinny, a jego wymuszone przyznanie się do winy w tym wystąpieniu telewizyjnym musiało być poprzedzone ogromnym cierpieniem i torturami jaki musiały być stosowane wobec niego przez 6 miesięcy jego pobytu w więzieniu w nieznanym miejscu. Ta nowa telewizyjna kampania wymuszonych wyznań ma wzbudzić strach we wszystkich grupach, które chciały by się przeciwstawić władzy.

Co ciekawe od lipca 2015 roku została przeprowadzona ogólnonarodowa operacja ukierunkowana przeciwko szczerym prawnikom. Przynajmniej 317 prawników, pracowników sądowych, aktywistów broniących praw człowieka i członków rodzin zostało zatrzymanych, wezwanych i przesłuchanych lub zabroniono im opuszczać kraj. 19 z tych zatrzymanych formalnie aresztowano, większość na podstawie zarzutów o działalność wywrotową. Rząd tą akcją ma zamiar uciszyć głos zarówno kościoła nie zarejestrowanego jak i kontrolowanego przez państwo Potrójnej Autonomii. Te i inne aresztowania i siłowe przyznania się do winy podkreślają wzrastającą żądanie absolutnej lojalności i uległości wobec przywództwa komunistycznej partii. Od momentu jak Xi Jinping przejął władzę jako generalny sekretarz Komunistycznej Partii Chińskiej w 2012 roku, nastąpiła eskalacja prześladowań chrześcijan i wydaje się ona niesłabnąca.

Poniżej chciałbym przytoczyć więcej autentycznych historii, prześladowań chrześcijan aby jeszcze wyraźniej pokazać z czym muszą się zmierzyć naśladowcy Jezusa Chrystusa i jak naprawdę wygląda ta 'wolność religijna' w Chinach :

- "Dwoje chrześcijan z Xinjiang zostało osadzonych w więzieniu na 11 dni za udzielanie lekcji swoim dzieciom opartym na nauczaniu Biblii."

- "Wybitny prawnik broniący praw człowieka Zhang został zatrzymany za to, że miał zamiar potępić stosowanie sankcji wobec kościołów w jednym z miast podczas spotkania z amerykańskim ambasadorem. Po zatrzymaniu był przetrzymany przez 6 miesięcy w sekretnym więzieniu bez możliwości kontaktu z prawnikami i swoją rodziną. Zhang pomógł uprzednio więcej niż 100 kościołom, które były poddane represji władz, włączając te, których krzyże zostały przeznaczone do rozbiórki. Od 2013 roku mięcej niż 1800 krzyży zostało siłą usuniętych z kościołów lub zniszczonych w południowych Chinach."

- "Urzędnicy w Guangdong zmusili jeden z kościołów do opuszczenia ich lokalu poprzez wywarcie presji na właścicielu, który zakończył umowę wynajmu. Inni odmówili im wynajęcia nieruchomości na kościół."

- "Kościół w Pekinie od 2011 spotyka się na otwartym powietrzu ponieważ mają zakaz wstępu do swojego budynku kościelnego, który został zamknięty przed nimi. Członkowie kościoła są regularnie zatrzymywanie za naruszenie porządku publicznego."

- "Pięciu studentów w Shandong stają przed prawdopodobnym wydaleniem z koledżu za urządzenie prywatnego modlitewnego spotkania, które zostało przez kogoś sfotografowane, a zdjęcia zostały przekazane policji."

- "Cheng została zatrzymana za pracę dla chrześcijańskiej szkoły prowadzonej przez jej kościół. Rząd narzekał na książki i materiał używany do nauki dzieci w przedszkolu, więc zatrzymał ją pod zarzutem 'zangarzowania w nielegalne biznesowe operacje' i skazał ją na 2 lata więzienia! pozostawiając jej męża i dwójkę dzieci samych w domu."

- "Pastor Lu z Anhui został zatrzymany w październiku na 15 dni za bycie 'zanagarzowanym w kult'. Ponownie zatrzymany w lipcu za prowadzenie kościelnego obozu letniego."

- "W prowincji Zhejiang kontynuowana jest kampania burzenia kościołów i zdejmowania krzyży."

- "Ding Cuimei i jej mąż pastor Li Jiangong, staneli na drodze spychacza prowadzonego przez lokalną firmę wykonującą rządowe zalecenia zburzenia Beitou Church w Zhumadian. Spychacz zepchnął ich do dołu i przysypał ziemią. Pastor Li zdołał wydostać się z pod zwałów ziemi, ale niestety jego żoną udusiła się zanim zdąrzył ją wykopać."

- "Na początku tego roku zmarł katolicki biskup Cosma Shi Enxiang, który spędził w więzieniu łącznie 54 lata. Rodzina bpa Shi twierdzi, że duchowny mógł umrzeć w więzieniu wyniku zagłodzenia albo tortur. Władze odmówiły wydania zwłok, ponieważ obawiały się, że jego pogrzeb może przekształcić się w wielką manifestację. Nielegalne więzienie, tortury i w końcu śmierć - to los, jaki spotyka wielu katolickich księży w Chinach Ludowych. W 2005 roku zmarł przetrzymywany w areszcie policyjnym przez pięć lat ks. bp John Gao Kexian z diecezji Yantai w prowincji Shandong na wschodnim wybrzeżu ChRL. Chcąc poznać przyczynę śmierci duchownego, rodzina domagała się przeprowadzenia autopsji. Władze nie wyraziły na to zgody i szybko poddały zwłoki kremacji. Wolności nie doczekał się również przetrzymywany bez procesu od 2005 roku ks. bp John Han Dingxian z diecezji Yongnian w północnej prowincji Hebei. Biskup zmarł w niejasnych okolicznościach w 2007 roku i znów jego najbliższym odmówiono prawa do katolickiego pogrzebu. Doprowadzono do szybkiej kremacji, a następnie tajnego pochówku na publicznym cmentarzu." - wiadomości.wp.pl

Kościół chrześcijański w Chinach od 115 lat doświadcza wielkich prześladowań, mimo to wzrasta każdego dnia dzięki mocy Ducha Świętego. Nie udało się jeszcze żadnemu reżimowi, żadnemu satrapie nawet tak okrutnemu jak Mao zwalczyć i zniszczyć wiary w Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dlatego mimo okropnych prześladowań szacuje się, że do 2030 roku będzie to najbardziej chrześcijański kraj na świecie wyprzedzając tym samym Stany Zjednoczone.

Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci, mimo tych wszystkich przeciwności prawda zwycięża w życiu milionów chińczyków. Krew baranka i słowa ich świadectwa zwycięża diabła każdego dnia, który rękami niegodziwych ludzi odrzucających łaskę Bożą i prawdę, chce zetrzeć chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. Bóg jest jednak Bogiem zwycięskim, który przyjdzie po swoje dzieci wkrótce. Zachęcam wszystkich wierzących abyśmy wspierali naszych prześladowanych braci i siostry w Chinach, możemy to robić przez modlitwę, ale też przez pomoc finansową, wykorzystujmy naszą wolność pamiętając o tych, którzy jej nie mają idąc za słowami Pawła:

"Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli..."

List do Hebrajczyków 13:3a

Poniżej podaję strony gdzie znajdziecie bieżące informacje o prześladowaniu chrześcijan oraz miejsce gdzie możecie ich wspomóc  swoimi datkami:

http://www.gpch.pl/

strona dla mieszkających zagranicą:

http://www.releaseinternational.org/

 źródło:

releaseinternational.org, persecution.com, billionbibles.org/china/three-self-church, sermonindex.net, wikipedia

 

sobota, 02 kwietnia 2016
Bóg to nie jest bozia!

Jestem, który jestem

 
Do napisania tego krótkiego postu, skłonił mnie jeden wyraz użyty przez mojego kuzyna w e-majlu jaki od niego ostatnio otrzymałem. Tym wyrazem była bozia w zdaniu: 'ale tak chciała Bozia'.

Pomyślałem, że może czas napisać coś na temat tego imienia, bo przecież nie ma czegoś takiego jak bozia! Kto to jest w ogóle bozia?

Mi osobiście kojarzy się to z katolicką Maryją - matką boską, której wielu oddaje boską cześć lub z pieszczotliwym czy infantylnym określeniem Pana Boga. Bozia oznacza również medalik z wizerunkiem Chrystusa, matki boskiej czy świętego.


Problem polega na tym, że w Biblii nie znajdziemy takiego określenia czy imienia Boga jak bozia. Ono po prostu tam nie istnieje. Jest wiele imion i tytułów Boga na kartach Pisma Świętego, które tysiące razy przewijają się przez nie, ale nigdzie nie znajdziemy terminu bozia. Oto kilka przykładów imion Boga, których powinniśmy używać zwracając się do naszego Pana:    

 El, Eloah, Elohim - Bóg (ok. 2750 razy), gr. Theos;     

El Szaddaj - Bóg Wszechmogący (Rdz 17:1), gr. Pantokrator;     

El Elion - Bóg Najwyższy (Rdz 14:19);     

El Roj - Bóg Widzący (Rdz 16:13);     

El Hajjim - Bóg Żywy (Pwt 5:26);

Adon, Adoni, Adonaj - Pan, gr. Kyrios;

Gaal – Odkupiciel (Iz 63:16);

Kadosz – Święty (Hi 6:10), gr. Hagios;

Ehie aszer Ehie - Jestem który Jestem (Wj 3:14);

Ab - Ojciec, gr. Pater (Iz 63:16, 64:7, Ps 68:6, 89:27, Tb 13:4);

JHWH - Jahwe - Jestem , który jestem , On powoduje, że się staje", bądź "On powoduje, że się dzieje"

JESZUA /Jezus/ oznacza dosłownie: zbawienie, jest zbawieniem, zbawia

Chrystus - Mesjasz, namaszczony, pomazaniec

To są imiona prawdziwe, które jak najbardziej opisują naszego dobrego Boga, i kiedy tak wołamy do Niego to mamy pewność, że On nas wysłuchuje, ale kiedy wzdychamy 'o boziu', albo mówi 'jak bozia da' - to do kogo się zwracamy? Jeśli ja mam na imię Marcin to nie reaguje na imię Daniel.

Tylko w imieniu Jezus jesteśmy zbawieni, tylko w imieniu Jezus jest przebaczenie grzechów, tylko w tym imieniu jesteśmy uzdrowieni i uwolnieni. Żaden duch zły ani demon nie ugnie się na imię bozia, nikt nie został i nie zostanie w tym imieniu uwolniony, bo to imię nie ma autorytetu Bożego, ani nie objawia się w nim moc Ducha Świętego. Ono jest bezilne! Po co więc używać imienia bozia, skoro ono jest bezużyteczne i do tego nie oddaje należnej chwały Panu Bogu. Bądźmy więc uważni jakie imie głoszą nasze usta, bo może się okazać, że przez wypowiadanie 'bozia' zwracamy się do naszego przeciwnika którym jest diabeł.


"(14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!"

Ks. Wyjścia 3:14

 "To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; ... albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. "

Dzieje Apost. 4:10-12

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca." 

Filipian 2:9-11


  • imiona Boga zaczerpnięte z  z www.piotrandryszczak.pl
sobota, 05 marca 2016
Nowonarodzenie czyli uwolnienie od "bo taki się urodziłem"

Jestem alkoholikiem, bo moi rodzice tacy byli i ja taki się urodziłem. Jestem złodziejem, bo moi rodzice tacy byli i ja taki się urodziłem. Jestem gejem/lesbijką bo taki/taką się urodziłem/urodziłam.

Mam radosną nowinę dla wszystkich, którzy myślą, że nie ma dla nich rozwiązania, bo uwierzyli w to popularne kłamstwo, że takimi się urodzili i już tak musi być! To nie prawda, a choćbyś nawet dał wiarę temu, że taki się urodziłeś, to dziś usłysz słowo nadziei: możesz narodzić się na nowo już dziś i pozbyć się ciężaru "bo taki się urodziłem". Pan Jezus ofiaruje Ci największy cud łaski, narodzenie się na nowo, za darmo tu i teraz! Możesz zrzucić obciążające cię jarzmo grzechu, cokolwiek to jest: alkoholizm, narkotyki, homoseksualizm, cudzołóstwo, morderstwo itp. Jeśli tylko pragniesz zmienić swoje życie i masz potrzebę odwrócić się od swoich złych uczynków i oddać się w ręce Chrystusa to możesz być wolnym już dziś. Być może wiele razy próbowałeś, starałeś się, ale nic nie działało, a jeśli już to tylko na chwilę do następnego razu. Masz już dość tego zmagania, obciążenia, które nosisz w swoim sercu - to cię wykańcza, jesteś już sam z tym problemem. Nie martw się, Chrystus ma moc  wyrwać cię z tego na dobre, bo Jego ręka nie jest za krótk aby ci pomóc. Nowonarodzenie jest dla ciebie, stoi u drzwi.

 

Być może zapytasz, podobnie jak Nikodem, jak mam to uczynić, czy mam wejść ponownie do łona matki swej? Raz się przecież człowiek rodzi, więc jak może ponownie się narodzić? Sam Jezus daje ci odpowiedź poniżej.

 

"(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. (3) Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. (9)Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? (10) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? (11) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. (12) Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, (14) i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15)aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. "

 

Ewangelia Jana 3:1-21

 

Jak widzisz, jest to możliwe, bo Chrystus umarł na krzyżu również za ciebie. Wycierpiał potworne męki abyś dziś mógł skorzystać z tej ofiary, którą złożył w postaci swojego ciała za ciebie na krzyżu. Nie zmarnuj tego, On przelał swoją drogocenną krew aby twoje grzechy zostały zmazane, a list dłużny który był z naszymi przewinieniami skierowany przeciwko nam, został wymazany! 

 

 

"I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;"

List do Kolosan 2:13-14

 

Tylko w Chrystusie jest możliwość stania się nowym stworzeniem. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, które daje taką możliwość i ma taką moc.

 

" Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. "

2 list do Koryntian 5:17

 

 

Tylko w Jego imieniu są nam odpuszczone grzechy. On ma moc cię zbawić. Dziś może jesteś w takim miejscu, że nie widzisz szansy na zmianę swojego położenia, próbowałeś wszystkiego i nic nie działa, może jesteś za kratami i myślisz, że Bóg nie jest tobą zainteresowany takim przestępcą jak ty. Dobra nowina jest taka, że On jest tobą zainteresowany.

 

"/Bóg/ który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."

1 List do Tymoteusza 2:1-15

 

" Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. "

2 List Piotra 3:9

 

Bóg chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy i ty też jesteś w tym gronie. Powiesz: no dobra, ale moje grzechy są tak ciężkie, że nie ma szans na nowonarodzenie, bo sam nie umie sobie z nimi poradzić. To posłuchaj co Zbawiciel ma ci dziś do powiedzenia.

 

"...Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna."

Ks. Izajasza 1:18

 

 

Jego krew ma moc zmazać twoje grzechy, choćby były jak szkarłat czerwone, jeśli tylko przyjdziesz do Jezusa uklękniesz przed Nim i poprosisz Go o łaskę, przebaczenie i uwolnienie. Wiem jak się czuje wielu z was, pewnie prowadzi was teraz strach, obawa - kiedyś kiedy jeszcze nie byłem nowonarodzony, miałem podobny problem, aby wstać i wyjść na środek przed ludźmi, pokutować ze swoich grzechów i wraz z pastorem modlić się o oddanie życia Jezusowi. Diabeł mnie trzymał swoimi łańcuchami, napawał mnie lękiem, strachem , niemocą jednak Bóg jest większy niż on i pewnego dnia w końcu poprosiłem Jezusa aby dał mi siłę abym mógł wstać z ławki i wyjść na środek przy następnym wezwaniu do nawrócenia. Kiedy ten moment nadszedł prawie wyskoczyłem z ławki, Duch Święty dał mi siłę i odwagę aby to zrobić. Tobie również może w tym pomóc. Może jest tak, że nie ma przy tobie żadnego pastora, chrześcijanina, który by cię wspomógł, pamiętaj jednak, że Bóg jest wszechobecny. Jeśli tylko pragniesz to On poślę Ducha Świętego, który ci będzie asystował w modlitwie, pomoże ci wyznać grzechy i poprowadzi cię, da ci siłę i odwagę abyś stał się dzieckiem Bożym - nowonarodzonym stworzeniem.

 

"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy."

List do Rzymian 8:15-16

 

Pamiętaj wiec, Jezus ofiaruje ci zbawienie z łaski, nowonarodzenie i wolność od obciążenia grzechami 'po rodzicach' czy 'bo takim się urodziłem'. On złamał przekleństwo grzechu na krzyżu i jeśli jesteś Jego, żadne przekleństwo nie ma dalej mocy w twoim życiu. 

 

"(13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, "

List do Galatów 3:13

 

 

Bóg jest niesamowity, bo w Chrystusie ofiaruje nam brak potępienia. Nie musisz czuć się więcej potępiony, jeśli należysz do Jezusa.

 

 

"Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie."

List do Rzymian 8:1

 

 

Skorzystaj, więc z łaski Pana Jezusa i stań się nowo narodznym dzieckiem Bożym. Nie będziesz musiał dalej chodzić w potępieniu starej natury, grzechów w których się urodziłeś. Przekleństwo i potępienie które są obecne w twoim życiu może zostać złamane. Nie będziesz dalej musiał sięgać po alkohol, narkotyki, cudzołożyć, zabijać w sobie straszne wspomnienia z dzieciństwa kiedy zostałeś być może wykorzystany przez kogoś z rodziny. Jezus to wszystko przybił do krzyża, dziś ofiaruje ci miłość, wolność, przebaczenie i nową naturę. Nie słuchaj głosu, który mówi, że taki się urodziłeś i tak zostanie, to diabeł chce się zastraszyć i okłamać. Nie bądź już dłużej jego zakładnikiem, stań się wolnym w imieniu Jezusa Chrystusa. 

 

Jeżeli jesteś poruszony przez Ducha Świętego to poproś Jezusa o przebaczenie swoich grzechów, wyznaj je wszystkie, módl się aby ci dał silę i moc do naśladowania Chrystusa ze wszystkich sił. Uczyć Go Panem i Bogiem swojego życia, poproś Ducha Bożego aby cie prowadził i uczył każdego dnia żyć życiem świętym opartym na Słowie Bożym. Niech błogosławieństwo Boże stanie się udziałem domu twego w imieniu Jezusa. Chwała Panu!

 

 

"(31) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (32) On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (33) Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. (34) Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. (35) Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (38)Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, (39) ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. "

List do Rzymian 31-39

 

wtorek, 12 stycznia 2016
Cenzura opaski z napisem „100% Jesus”

Wiara w Jezusa jest powszechnie wyśmiewana, cenzurowana i prześladowana. Możesz się przyznać do homoseksualizmu, alkoholizmu, narkotyków i to będzie w porządku, nawet zostaniesz pochwalony za odwagę lub też spotkasz się z powszechnym zrozumieniem i poparciem. Jednak kiedy publicznie przyznasz się do Jezusa Chrystusa to albo to zostanie przemilczane albo też ocenzurowane.

Tak właśnie się stało w przypadku piłkarza Neymara, którego napis na opasce „100% Jesus” władze FIFA ocenzurowały i całkowicie usunęły. Na filmie, który przedstawiał jego sylwetkę podczas gali wręczenia Złotej Piłki widać właśnie Neymara już tylko z białą opaską bez napisu „100% Jesus”. Nie będę się zagłębiał w życie osobiste piłkarza, czy on naprawdę jest 100% naśladowcą Chrystusa, ale chodzi o sam fakt ocenzurowania przez FIFA tego napisu.

Jezus możnym tego świata przeszkadza, bo jego nauczanie jest w sprzeczności ze światową poprawnością polityczną, komercjalizacją i powszechnym zepsuciem oraz bałwochwalstwem pieniądza.

cenzura opaski Neymara

 

 

 

12:24, madapitu , moje
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 stycznia 2016
Po prostu idź do domu i kochaj swoją żonę

"Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół."

Ef. 5,25-28: 

Najprostsze rozwiązanie dla tysięcy, a może nawet milionów mężów na ich problemy małżeńskie: idź do domu i kochaj swoją żonę!

Zostaw dziś kolegów,mecz czy film niech twoja żona stanie twoją pasją. Nie mów, że nie możemy się już dogadać, bo mamy rozbieżne charaktery, dzielą nas pieniądze lub, że zakochałeś się w kimś innym, bo to jest tylko łatwa wymówka. Twoją żona, której ślubowałeś wierność małżeńską, jest z tobą jednym ciałem, nie możesz jej zostawić tylko dla tego, że znalazłeś lepsze 'ciało'. 

Jeśli twoja żona kocha cię i jest ci wierna, a ty chcesz ją mimo to zostawić, to znaczy, że pozwoliłeś aby twoje serce zostało skradzione przez nową miłość. To nie musi być osoba, to może w twoim przypadku hazard, pornografia albo też sukces zawodowy. To one stały się nową pasją, to one cię dziś nakręcają i dodają adrenaliny, dlatego nie ma już w twoim sercu miejsca dla twojej żony. Nowa pasja zabiła w tobie uczucie jakim dążyłeś jeszcze nie tak dawno swoją żonę. Dziś nawet twe oczy nie są w stanie dostrzec w niej piękna, które cię pociągało kiedy spotkałeś ją pierwszy raz. One widzą ją w krzywym zwierciadle i mówią: jak ja mogłeś się z nią ożenić!? A ty słuchasz tego i upajasz się tym, nakręcasz się dlatego w twoim sercu zostaje zasiane ziarno zwątpienia i pożądliwości. Odejdź ona nie jest ciebie warta! Czy nie takie głosy się pojawiają?


Diabłu zależy  na rozbiciu małżeństw, on nienawidzi kochających się rodzin gdzie małżonkowie prowadzą zgodne życie. Dom w którym panuje pokój i miłość, gdzie Jezus jest wywyższony stanowi dla diabła wielkie zagrożenie, bo z niego wywodzi się armia Boga. Tam w zaciszu domu rodzą się naśladowcy Jezusa Chrystusa, który idą na cały świat i głoszą ewangelię, ogłaszają jeńcom wyzwolenie, zwiastują zmartwychwstanie Chrystusa i jego zwycięstwo nad diabłem na krzyżu. Dlatego świat ci proponuje tyle kuszących i nęcących rozrywek, abyś nie miał czasu dla żony swej, aby twoja miłość do niej wystygła, a ty uległ pokusie zostawienia jej i rzucenia się w ramiona nowej fałszywej miłości. Ten dzisiejszy świat zachęca do rozwodu bo wyśmiewa instytucje małżeństwa mówiąc-  po co się żenić, możecie żyć z kim chcecie i jak chcecie byle była miłość. To kłamstwo z czeluści piekła!

 

 "Każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa."

Mat. 5,31-32:

 

Ne podążaj tą drogą, bo ona prowadzi do wiecznego upadku. Posłuchaj Jezusa, On dziś wyciąga rękę do ciebie i mówi: przyjdź do mnie, bo jestem życiem, mam moc uleczyć twoje małżeństwo i twoją relację z żoną.

 

"A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza."

Ew. Mateusza 19:1-30

 

 Nie rozłączaj się ze swoją żoną. Być może twoje małżeństwo potrzebuje uleczenia, a takie gwarantuje ci Pan Bóg. Jeśli szczerze przyjdziesz do niego, wyznasz mu swoje grzechy i poprosisz o pomoc i łaskę, to On uratuje twoje małżeństwo. On może zabrać ci z serca to co zawładnęło nim dziś i je okupuje. Nie pozwól aby cielesne rządzę wysysały z ciebie miłość do twej żony, obudź za nim będzie za późno. Jezus Chrystus ma moc rozerwać kajdany i wyrwać cię z potrzasku w jaki wpadłeś. On cię kocha, umarł przecież za ciebie na krzyżu, wycierpiał tak wiele na Golgocie przybity do krzyża, nie zmarnuj tej ofiary w swoim życiu. Nie, nie jest za późno, zwróć się do Niego. Jego ręka jest wyciągnięta aby ci pomóc powstać. Modlę się aby Duch Święty zstąpił i poruszył twoje serce, abyś na nowo pokochał swoją żoną i Pana Boga.

 

Pan Bóg jest sprawiedliwy i odda każdemu wedle uczynków jakie popełnił, dlatego

idź i kochaj swoją żonę! 

 

"Mężowie, we wspólnym pożyciu z żonami, pamiętajcie, że one są słabsze i darzcie je szacunkiem jako współuczestniczące w łasce życia, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód”


1 List Piotra 3:7

 

niedziela, 22 listopada 2015
Okultyzm, muzyka i gest rogów.

Pisałem już ponad 6 lat temu na temat gestu rogów, ale dziś chciałbym do tego wrócić w znacznie poszerzonej i rozwiniętej wersji. Zajmę się głębiej pochodzeniem i źródłem tego gestu, filozofią, która za nim stoi, ale przede wszystkim ludźmi, którzy ten gest przez lata promowali i rozpowszechniali. Przyjrzę się bliżej życiu min. twórcy kościoła szatana Antonowi Lavey, niegodziwemu okultyście Crowleyowi, ale też muzykom od Beatlesów przez Black Sabbath po Michaela Jacksona. Sprawdzę w co wierzyli, jakie wartości wyznawali, kto był ich inspiracją i dlaczego akurat ten gest pokazywali. Wierzę, że uda mi tutaj zawrzeć informacje, które będą w jakiś sposób odpowiedzią na różne wasze wątpliwości, zarzuty i komentarze, które pojawiły się pod tamtym pierwszym wpisem. Materiału jest tyle, że 'głowa mała', wybrałem więc te najistotniejsze informacje. Starałem się uczciwie i jak najlepiej opisać temat, ale zdając sobie sprawę z moich ograniczeń i ułomności, wiem, że mi się to nie udało. Mimo wszystko, wierzę i mam nadzieję, że wielu z was ten wpis zaprowadzi we właściwe miejsce. Zapraszam do lektury.

Zanim na dobre zagłębicie się w czytanie i analizowanie jednostek opisanych w tym tekście, chciałbym abyście mieli na uwadze poniższy biblijny fragment. Jest to niezmiernie ważny i bardzo istotny werset, mówiący o rzeczach, których mamy unikać i nie pożądać, a w których kochali się 'bohaterowie' tego wpisu.

"(15) Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. (18)Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina."  1 Jan 2:15-18

Gest rogów /mano cornuto, il cornuto, satanic salute/ występuje pod trzema różnymi wersjami, ale moim zdaniem ich źródło i pochodzenie jest takie samie, ale żeby być precyzyjnym opiszę pokrótce każdy z nich. Gest 'horned god' oznacza pogańskiego oraz wikkańskiego rogatego boga ma za zadanie rzucać urok, przekleństwo albo też bronić i chronić osobę pokazującą ten gest przez złymi mocami. 'Horned hand' to gest rozpoznawczy wśród ludzi będących członkami tajemnych, sekretnych i okultystycznych grup oraz ich sympatyków. Ostatni z tej grupy jest gest 'I Love You', który ma oznaczać jak to wiele osób myśli, po prostu kocham cię, ale moim zdaniem jest tak samo okultystycznym gestem jak dwa poprzednie i również ma ochronić przed złem, rzucać czar-zaklęcie lub może wyrażać 'kocham cię diable'. Wiedząc to wszystko nie możemy się dziwić, że w wielu sportowców, polityków, aktorów, muzyków czy nawet niestety duchownych używa te gesty. Oni chcą mieć władzę na ludźmi, kontrolować ich, wpływać na nich, dlatego posługują się nimi rzucając zaklęcie w naszą stronę, a w tym samym czasie oddają chwałę diabłu. 

 gest rogów

Wszystkie gesty, którymi będziemy się zajmować, wywodzą się z okultyzmu, mają swoje korzenie w wiedzy tajemnej, fałszywych religiach do których dostęp posiadali ludzie niegodziwi, opanowani przez fałszywe duchy, wierzący kłamstwu oraz będący pod wpływem tych sił ciemności, często im służący i oddający cześć władcy tego świata czyli szatanowi. Te gesty różnią się między sobą tylko ułożeniem 3 palców - kciuka, serdecznego i środkowego, kiedy to  palec wskazujący i mały zawsze pozostają w tym samym miejscu i reprezentują rogi. Ktoś powie, że to zasadnicza różnica, nawet jeśli tak jest, to moc czy siła która ma cię chronić przez pokazywanie, któregokolwiek z tych gestów zawsze pochodzi od pogańskich, demonicznych rogatych bóstw, o rożnych imionach i cechach, ale zawsze od mocy ciemności czyli po prostu od diabła.

Ludzka cywilizacja od wieków miała skłonności do zagłębiania się w okultyzm, komunikowania się ze światem duchów aby posiąść zakazaną moc tajemną dlatego aby omówić te bóstwa, a wraz z nimi powiązany gest rogów musimy się cofnąć setki lat wstecz aby ujawnić źródło tych fascynacji. Rogate bóstwa występowały już w Babilonie, gdzie praktykowano wielobóstwo. Na jednym z murów widnieje mozaika na której znajdował się rogaty byk reprezentujący boga słońca. Rogi były symbolem mocy babilońskich bóstw nad sercami ludzkimi. Ta sama fascynacja fałszywymi bóstwami przedstawianymi najczęściej jako rogate stwory, ale też jako kozły lub byki przewija się i w cesarstwie rzymski gdzie wyznawany boga słońca Mitry przeprowadzali sekretną inicjacje, która polegała na zabijaniu przez nich rogatego byka, a później kąpieli w jego krwi.

Co zaskakujące pewnie dla wielu, hinduizm i buddyzm, też posiadają spory wkład w propagowanie tego gestu i to od tysięcy lat. W tym miejscu należy wspomnieć o chińskich i hinduskich mudras, bo są one najstarszą formą wszystkich omawianych tutaj gestów. Wystarczy popatrzeć choćby na bóstwo chińskie Guanyin, które czczone jest w ludowej religii jako bogini miłosierdzia, litości i płodności, a jedna z figur ją przedstawiająca posiada cały wachlarz tych gestów.

                      

Mudras są religijnymi gestami ważnymi dla hinduizmu i buddyzmu, wykonywanymi rękami lub palcami w czasie medytacji, tańca albo rytuałów, które maja dla ich wyznawców głębsze znaczenie i moc. Używane często w indyjskich medytacjach, jodze oraz religijnych praktykach, powiązane zazwyczaj z odpowiednim oddychaniem.

Nas interesuje Karana mudra, gest, który bardzo przypomina horned god, a ma za zadanie wyganiać demony i usunąć przeszkody takie jak choroby lub negatywne myśli.

Mudras i ich pochodzenie jest tajemnicą, przypuszczam, że zostały komuś będącym w innym stanie świadomości, przekazane przez demona, ukrawającego się pod postacią jakiegoś bóstwa w czasie praktykowania medytacji lub jogi. Nie mam wątpliwości, że było to źródło okultystyczne. Należy pamiętać, że medytacja i joga to nie tylko zwykłe ćwiczenia, ale forma, której ostatecznym celem jest połączenia się z rzeczywistością kosmiczną zwaną też bogiem, bezosobowym bogiem i są one nierozerwalnie związane z hinduską filozofią wierzeń, która jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Bardzo ważna informacja, każda pozycja w jodze jest aktem ku czci hinduistycznego bóstwa, a niektóre z tych pozycji wręcz noszą nazwy tych hinduskich bóstw. Ćwicząc jogę oddajesz cześć demonom! Nie czas aby ten temat rozwinąć, ale ostrzegam przed wchodzeniem w ten rodzaj 'ćwiczeń', bo są one prostą ścieżką do okultyzmu i zaproszeniem dla sił ciemności do wejścia w nasze życie. Jeśli chcemy być posłuszni Panu Jezusowi to musimy unikać rzeczy skażonych przez grzech i nie niszczyć naszego ciała praktykując jogę czy medytację, bo to Bogu się nie podoba. 

 "Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych?" 1.Kor.6.19

 "Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście." 1.Kor 3.17

Rogatego boga mieli też i Celtowie o nazwie Cernunnos, którego właśnie ten gest rogów w świecie wikkańskim czy neopogańskim reprezentuje.

cernunnos

W celtyckich wierzeniach Cernunnos reprezentował rogatego boga płodności, zwierząt i podziemia. Można też odnaleźć go jako brytyjskiego Herne, pana lasów i myśliwego.

 herne god

Ci, którzy pamiętają brytyjski serial z lat 80-tych 'Robin z Sherwood' przypomną sobie Herna, jako tajemniczą postać z rogami jelenia, wyłaniającą się z zamglonych czeluści lasu kiedy to ukazywał się Michaelowi Praedemu głównemu bohaterowi filmu. To właśnie ta tajemnicza, mistyczna postać reprezentowała rogatego boga pogańskiego przed którym klękali bohaterowie filmu, a którego w tamtych czasach ludzie masowo czcili.

Kolejnym wcieleniem rogatego wikkańskiego bóstwa, którego ten znak reprezentuje jest grecki bóg Pan - opiekun lasów i pól, strzegący pasterzy oraz ich trzód.

pan god demon

Był znany ze dużej sprawności fizycznej, umiejętności tanecznych, ale też ze swej aktywności i mocy seksualnej, którą wykorzystywał do uwodzenia, a później do współżycia z nimfami, młodymi chłopcami oraz zwierzętami. Oczywistym staje się więc fakt, że mamy tutaj do czynienia z nieczystością, pożądliwością i perwersją. Do dziś są ludzie, którzy go uwielbiają i przywołują w celu zdobycia magicznej mocy seksualnej lub zdolności uwodzenia. W tym miejscu chciałbym przypomnieć wam postać z filmu Disneya 'Opowieści z Narnii'  Pan Tumnus, który jest faunem i pierwszą osobą spotkaną przez dziewczynkę o imieniu Łucja w nowym świecie. Ta postać filmowa została dokładnie ucharakteryzowana na perwersyjnego, seksualnego demona Pan, zresztą zobaczcie sami:

            pan disneypan uwodzi

 

Wiedząc teraz kim jest Pan i jaką nieczystość seksualną reprezentuje, przypomnijcie sobie scenę, w której uwodzi niewinną Lucję aby weszła do jego domu. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, proszę jednak dokładnie przeanalizować sobie tą całą scenę wraz z dialogami mając w pamięci wszystko to, co tak naprawdę stoi za Tumnusem czyli demonem Pan. Ocenę tego pozostawiam wam samym.

Następnym rogatym bogiem, którego gest rogów reprezentuje jest Baphomet czyli włochaty kozioł.

_84518730_der_daemon_baphomet

Był uwielbiany przez templariuszy oraz przez pogaństwo, imię jego pojawia się też w czasie  recytowania wyznania wiary w kościołach gnostyckich. Łączy się w nim gnostycyzm, alchemia, kabała i magia. Baphomet z pentagramem na łbie, posiada cechy zarówno męskie jak i żeński, reprezentuje dualizm świata czyli dwie równe w swej mocy, ale przeciwne sobie siły dobra i zła, które sié przenikają nawzajem (coś jak chińska filozofia yin yang). Ręce tego kozła są skierowane w przeciwnych kierunkach - jedna do góry z napisem „Solve” (rozwiąż), druga w dół z napisem „Coagula” (zwiąż) - co oznacza: As above so below  - jak powyżej tak i poniżej - co w niebie to w piekle, makrokosmos to samo co mikrokosmos, wszechświat tym samym co Bóg, Bóg jest tym samym co człowiek, a człowiek jest odpowiednikiem Boga na ziemi, Bóg jest odpowiednikiem człowieka w niebie. To jest totalny fałsz, bo Bóg jest Stwórcą a my stworzeniem, nie jesteśmy w żaden sposób równi Bogu!

"(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze." Izajasz 55: 8-9

"(39) Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać."  Ks. Powt. Prawa 32:39

Baphomet jest wyraźnie obecny podczas obrzędów w kościele szatana jako symbol umieszczony nad rytualnym ołtarzem.

Tylko na przykładzie tych kilku opisanych powyżej bóstw możemy już stwierdzić, że gest rogów jest gestem mocno powiązanym z siłami ciemności i stoi za nim ojciec kłamstwa, czyli diabeł.

Inspiracją do wykreowania tych wszystkich gestów, bóstw i wizerunków rogatych bogów były moce ciemności, które poprzez ludzi pysznych, opanowanych prze różne cielesne żądze działały. Cały ten system wierzeń jest całkowicie sprzeczne z chrześcijaństwem, z Biblią i z samym Panem Bogiem, bo jakże wytwór rąk ludzkich może być bogiem albo jak gest, lub specjalnie ułożenie dłoni lub palców może obronić przez złym duchem, przekleństwem czy chorobą? Nie da się wyganiać demonów demonami, jedynie Duchem Bożym w imieniu Jezusa, przed którym każdy będzie musi uklęknąć i oddać Mu chwałę:

 "(24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. (28) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. (29) Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. (30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza."

 Ew. Mateusza 12:24-30

Ktoś powie, że to wszystko działa, więc musi być prawdą. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze sam gest nic nie może, musi za tym iść jakaś moc, ktoś kto daje ją, a po drugie cuda i znaki jeszcze nie oznaczając, że to jest dobre i Pan Bóg stoi za tym. Jest napisane w Mateusza 24  'czynić będą wielkie znakicuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych'. Dziś pojawiają się takie niezwykłe znaki nawet na niebie, ale to nie znaczy, że one pochodzą od Boga. On z wieloma z nich nie ma nic wspólnego, tak jak nie ma nic wspólnego z grzechem, poza tym przestrzega nas wyraźnie przed oddawaniem czci demonom, czarowaniu, guślarstwu czy wywoływaniu duchów.

"(9) Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,"  

Ks. Powt. Prawa 18:9-13

Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stoi przeciwnik Boga, który chce zwieść nawet wybranych czyli diabeł. Mam nadzieję, że stało się to oczywiste dla każdego kto czyta, że 'Horned God', 'Horned Hand' czy nawet 'I love you' są gestami pogańskimi, nieczystymi, połączonymi z mocami ciemności i należy ich absolutnie unikać. 

Teraz chciałbym przejść do kolejnej części, w której  opiszę ludzi, którzy używali, rozpowszechniali i wprowadzili gest rogów do dzisiejszej szeroko pojętej pop kultury.

Zacznę tą listę od Helen Keller, która była pisarką, pedagogiem i działaczkom społeczną, a której przypisuje się stworzenie oraz wynalezienie gestu miłości.

helen keller

W wieku 19 miesięcy przeszła chorobę, która pozbawiła ją wzroku i słuchu przez co musiała nauczyć na nowo komunikować się ze światem zewnętrznym używając rożnych gestów, które później rozwinęła, dając początek swego rodzaju językowi migowemu. Helen była gorliwą wyznawczynią nauki Emanuel Swedenborga, który był szwedzkim naukowcem, teologiem, filozofem oraz mistykiem. Doznał objawień, jak sam mówił nieba, piekła i sadu ostatecznego, rozmawiał z aniołami oraz duchami z Marsa, Jupitera, Saturna oraz z duchami z poza naszego systemu słonecznego. Wierzył, że trójca znajduje się w jednej osobie, w jednym Bogu, Jezus Chrystusie. Według niego, miał przyjść nowy kościół, który wymieni istniejący kościół chrześcijański. O okolicznościach pierwszego nadzwyczajnego objawienia opowiadał przyjacielowi Robsahmowi. Robsahm relacjonuje słowa Swedenborga: "Bóg objawił mu się i powiedział Jestem Bogiem, Panem, Stwórcą i Odkupicielem świata. Wybrałem ciebie, by odsłonić duchowy sens Pisma Świętego. Sam podyktuję Ci, co masz napisać."

 

Gdyby tak naprawdę było, że Bóg objawił Swedenborgowi co ma napisać, to jego pisma musielibyśmy traktować jako natchnione przez Ducha Świętego i uważać je na równi z Biblią, za nieomylne Słowo Boże. Przypatrując się jednak Emanuelowi widzimy, że był człowiekiem zwiedzionym, głosił inną - fałszywą ewangelię, komunikował się z duchami, więc był okultystą, a nie prorokiem Bożym.

"(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową."

List do Galatów 1:1-24

Przytoczyłem go tutaj, ponieważ Hellen Keller mimo wyraźnego ostrzeżenia w Słowie Bożym uwierzyła fałszywej ewangelii. W swej książce 'Moja Religia', która jest uważana za jej duchową biografię napisała : 'Nauczania Emanuela Swedenborga były moim światłem, laską w moim ręku, przez jego wspaniałą wizję jestem na właściwej drodze.' W 2000 roku druga edycja tej samej książki została opublikowana wraz z dołączonej do niej artykułem, w którym jasno Helen Keller potwierdza fascynacje i naśladownictwo filozofii Emanuela Swedenborga : "Od siedemnastego roku życie, starałam się żyć zgodnie z naukami Emanuela Swedenborga."

Można odnaleźć źródła, które łączą też Helen Keller z ruchem teozoficznym, założonym przez Helenę Petrovną Blavatsky, a celem jego było poszukiwanie wewnętrznej prawdy we wszystkich religiach. Blovacky była pisarką, wyznawczynią lucyfera, medium spirytystycznym oraz okultystką. Najlepiej podsumują ją jej własne słowa:  "Lucyfer oznacza, życie, myśli postępu, cywilizacji, wolności i niezależności. Lucyfer jest logos, wąż, zbawiciel. To Szatan, który jest bogiem naszej planety, jedynym bogiem. "

Sprawdzałem wiele rożnych źródeł, co do faktycznego wynalezienia przez Helen Keller znaku' I Love You' i sporo z nich to tezę potwierdza, mam jednak swoje wątpliwości... Pewne natomiast jest jej zaangażowanie i wypełnianie filozofii mistyka Emanuela Swedenborga. Wiedząc więc kogo naśladowała, i za jaką filozofię w swoim życiu podążała Helen Keller, przy całym szacunku dla jej osoby, jest ona dla mnie jak zmieszane ziarno i zmieszany plon. Źródło z którego czerpała nie było czyste powiedziałbym, że raczej okultystyczne - to samo, które stoi za gestem mano carnuto. Jeśli faktycznie tak zwany gest 'I Love You' stworzyła, to znając powyższe fakty, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że oznacza on mniej więcej to samo co gest rogów i ma takie samo 'czarodziejskie' zadanie.

Pierwszymi artystami na mojej liście, którzy przyczynili się w olbrzymi sposób do rozpowszechnienia rewolucji kulturowej obejmującej wschodni mistycyzm, new age, wolny seks, narkotyki, satanizm oraz powiązane z tym wszystkim gesty od horned god przez gest 666 do horned hand są Beatlesi.

bit__guru

Anglicy przez swoją muzykę sprawili, że całe pokolenie chciało się tak zachowywać, ubierać i żyć jak oni oraz wierzyć w to co oni. Mieli niebagatelny wpływ na umysły młodych ludzi, którym bez problemu dawkowali światopogląd oparty na hinduizmie oraz na okultystycznych i szatańskich wierzeniach Aleistera Crowleya, o którym szerzej za chwilę. Yoko Ono, żona Johna Lennona powiedziała, że Beatlesi byli jak cztery media, zebrane na seansie spirytystycznym przez które przemawia duch. Ona sama będąc czarownicą łączącą astrologię, wschodnią filozofię i mistycyzm w jedno, miała wielki wpływ 'duchowy' na swego męża, którego umysł napełniony był podobnymi wierzeniami new age.

yoko ono czarownica

Zastaniemy tu podobną sytuację jaką zastaniemy w dalszej części przy opisie Black Sabbath i Michaelem Jacksonem. Demony, które zamieszkiwały ich wnętrza, przekazywały im muzykę oraz piosenki, które później spokojnie wykonywali podbijając rynek muzyczny, stając się nowym zjawiskiem kulturowym. Wystarczyło, że otworzyli się na działanie takiego ducha, później po prostu siadali do gitary czy fortepianu, a muzyka sama przez nich płynęła. Opowiadali o tym w różnych wywiadach, zresztą sam John Lennon potwierdził to mówiąc :

"Czułem się jak pusta świątynia, wypełniona wieloma duchami, każdy przechodził przeze mnie i zamieszkiwał moje wnętrze przez jakiś czas, później były wymienione przez innego ducha." Op cit, Albert Goldman p.373-74.

Nie dziwi, więc fakt, że Lennon pysznił się tym, że są popularniejsi od Jezusa i zastanawia się kto zniknie pierwszy, chrześcijaństwo czy rock and roll? Jednak sam na to odpowiada, "nie ma wątpliwości, że chrześcijaństwo się rozpadnie i zniknie." Ta jego przepowiednia jak dobrze wiemy się oczywiście nie sprawdziła, bo Jezus żyje i ma się dobrze, tak samo jak prawdziwe oparte na Biblii chrześcijaństwo, które dziś jest krwawo prześladowane w coraz to nowszych miejscach na świecie. To Beatlesi się rozpadli, a sam John został zastrzelony przez swego fana. Napełniony naukami hinduizmu, podległy duchom zwodniczym Lennon śpiewał o jednej ziemi bez nieba, piekła i Boga. Łatwo się domyśleć, że nie był on dzieckiem Bożym ani przyjacielem Jezusa Chrystusa, on raczej Go nienawidził, żyjąc w opozycji do Niego. Poniższy cytat obrazuje dobitnie do kogo należał i komu służył w swoim życiu John Lennon:

"Sprzedałem swoją duszę diabłu." Ray Coleman, Lenon, McGraw-Hill, 1984, p,256

Nie jest to tylko takie sobie stwierdzenie, ale szczere wyznanie człowieka, dla którego krzyż stał się głupstwem, zamiast mocą Bożą. W 1964, John przyznał w Playboy'u, że "Nikt z nas nie wierzy w Boga" i dodał " Nie jesteśmy pewni, kim jesteśmy, ale wiem, że jesteśmy bardziej agnostykami niż ateistami"

Jeśli sprzedajesz duszę diabłu, to znaczy, że oddajesz mu swoje życie, a on będzie na pewno sprawować kontrolę nad tobą. W takim przypadku człowiek szuka tego czego pragnie jego ciało: przyjemności i zadowalania samego siebie,  bo skoro nie ma grzechu i sądu ostatecznego w obliczu Boga to należy sobie folgować. Przecież diabeł nie będzie zachęcał kogoś kto ma pakt z nim do uświęcenia, do szukania i naśladowania Chrystusa, ale raczej  do takich uczynków 'ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,(21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne."  List do Galatów 5

"(14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć." List Jakuba 1:14-15

Tak czynili Beatlesi i Lennon, zaspokajali swoje ukryte żądze cielesne, potwierdzają to poniższe zdjęcia...

 JohnLennonEnjoyingAndyWarholsCrotchWithYokoOno

John Lennon i Andy Warhol mają ręce skrzyżowane (nieprzypadkowo, bo X jest symbolem boga słońca, śmierci i odrodzenia - Ozyrysa) i trzymają się nawzajem za krocze .Warhol do tego cieszy się z aspektów płci męskiej i żeńskiej - Yoko Ono.

BeatlesWarholKissingJohnLennonPhotoChristopherMakos

Warhol całuje Lennona.

JohnLennonEffeminateSuperman

Lennon jako zniewieściały Superman 

 Teraz przejdziemy do nieżyjący już gitarzysty Beatlesów Georga Harrisona. 

"Jeśli istnieje Bóg, chcę Go zobaczyć. Nie ma sensu, aby w coś wierzyć bez dowodów, a świadomość Kryszny i medytacja to metody, gdzie rzeczywiście można uzyskać dostrzeganie Boga." - słowa Harrison we wstępie do książki Swami Prabhupada's 'Krsna'. Należy zapytać, jakiego to boga dostrzegł i spotkał przez medytacje? Czy nie takiego czasem, który zaleca wierzyć w reinkarnacje i prawo karmy, na którego ołtarzu z jego podobiznami ofiarowuje się kwiaty, kadzidełka oraz ogień? A przecież prawdziwy Bóg, Jam jest powiedział:

"(24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko."

Dzieje Apost. 17:1-34

APR12REDGREENDRESS5

"(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. (10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? (11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. (12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. (13) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, (14) narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. (15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. (16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło! (17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem! (18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. (19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (20) Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam?"  Izajasz 44:9-20

Harisson wierzył w reinkarnację, w to wielkie i straszne oszustwo diabła, które kupiło niestety zbyt wielu ludzi. To coś jak katolicki czyściec, czyli przejściowy stan duszy, która po oczyszczeniu przez ogień przy wsparciu bliskich i ich modlitw, postu oraz odpustów, nieszporów dostępuje zbawienia. To są nauki demonów. Reinkarnacja po prostu mówi ci, że jak się nie uda spełnić wystarczającą ilość dobrych uczynków aby osiągnąć zbawienie albo podwinie ci się noga i coś zrobisz złego, to nie musisz się martwić, bo dostaniesz nową szansę w innym nowym wcieleniu np. jako krowa albo kapusta. A co wtedy, jeśli wiecznie będziesz się odradzał i nigdy nie osiągniesz jedności z bogiem, który według nich jest bezosobowy? Jedynie co wtedy pozostaje powiedzenie: sorry zła karma! Okrutna, bezsensowna ideologia, która zupełnie nie ma poparcia w prawdziwym Słowie Bożym.

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd Hbr 9, 27

Masz jedno życie, nie będzie drugiej szansy, jeśli zaufasz w nim Panu Jezusowi, który jako jedyny umarł za takich grzeszników jak ja i ty, a później zmartwychwstał dla naszego zbawienia i będziesz Mu służył ze wszystkich sił i z całego serca swego zbawiony będziesz! Bóg, który jest miłością nigdy nie pozwoliłby aby jego dzieci żyły w niepewności co do swego zbawienia mając w perspektywie bezduszną reinkarnację i prawo karmy. Nie daj się nabrać, idź za Chrystusem, a unikniesz rozczarowania jakie niesie świadomość Kryszny.

„Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego (...) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem i otwarto księgi. (...) I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. (...) Jeśli się kto nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.” Ap 20:11-15

Powróćmy jednak do Georga Harrisona. W swej solowej twórczości wykonywał bardzo znany, pięknie brzmiący, a jednak jakże mylący w swej naturze utwór 'My sweet Lord'. Jego tekst zwodzi wielu słuchających, bo 'Lord' tutaj nie oznacza niestety Pana Boga, ale boga, którego Harrison uwielbiał i czcił czyli samego szatana. Pewność co do tego daje nam bliższe przyjrzenie się tekstowi tej piosenki, której zadaniem było zwieść swoją słodką melodia chrześcijan, przez sprytne umieszczenie w niej słowa tak charakterystycznego słowa 'hallelujah' muzyk chciał dać ludziom poczucie fałszywego bezpieczeństwa oraz przyciągnąć do niej chrześcijan. Wiedział doskonale, że zanim się zorientują, że nie chodzi o Pana Jezusa już są kupieni przez ta piosenkę i zaczynają ja śpiewać i wysławiać demona Krisznę. Prześledźmy słowa: 'Hallelujah my sweet lord, hallelujah my sweet lord'- wydaje się, że w tym miejscu wysławia Pana Boga chrześcijan, ale już w kolejnej linijce niespodziewanie pojawiają się słowa 'my lord hare kriszna, my my my lord, hare kriszna my sweet lord. ' 

Zgodnie ze hinduska świętą księgą Bhagavad Gita, Kryszne określa się jako 'pan destrukcji-zniszczenia, wąż wieczności, książę demonów', a według Biblii te imiona odnoszą się do szatana i to jego tak naprawdę Harrison uwielbia w tej piosence, oddaje mu w niej cześć. Ważne jest to aby zwracać uwagę na to co śpiewamy, jakie słowa przechodzą przez nasze usta, aby bezwiednie nie używać języka, bo może się okazać, że wielbimy nieumyślnie demony!

George świetnie rozumiał jak i reszta Beatlesów, jaką moc ma muzyka, i jak wielki posiada wpływa ma umysły ludzkie, a szczególnie dzieci i młodzieży - potwierdza to w tej wypowiedzi:

"najważniejsza rzeczą jest pozyskać dzieci, przygwoździć cię kiedy jesteś jeszcze młody, zrobić ci pranie mózgu i wtedy cie maja przez resztę twego życia." Loose Talk, Rolling Stone p.70 

Tą wiedzę muzycy z Liverpoolu skwapnie wykorzystywali w swej twórczości. Musimy przyjrzeć się jeszcze jednej ciekawej historii o Beatlesach...

W 1967 roku wydali płytę "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Na okładce do tej płyty Beatlesi umieścili 61 postaci, swoich bohaterów wśród których byli ci, których lubili oraz podziwiali. Lista jest długa i naprawdę znajdują się tam bardzo 'ciekawi' ludzie, ale nie pora aby się nimi wszystkimi zajmować, wymienię więc tylko kilku z nich: Karol Marx, czterech hinduskich guru oraz Aleister Crowley. Aby podkreślić jak 'ciekawi' ludzie tam się znaleźli wspomnę jeszcze o jednym, którego na samym zdjęciu użytym na potrzebę płyty nie widać, bo został on wycięty, ale w pełnej wersji poza  głównym kadrem umieszczony został Adolf Hitler, jako młody człowiek aby nie wzbudzić kontrowersji !? Kto ma ochotę poszukać i sprawdzić, to w internecie na pewno takie zdjęcie sobie odnajdzie. Naprawdę godny podziwu człowiek, Hitler...

Osoba Crowley'a pojawia się kolejny raz, więc czas przybliżyć jego postać i ujawnić kim ten niegodziwy człowiek naprawdę był, a którego pisma i naukę Beatlesi nie tylko znali bardzo dobrze, ale wręcz akceptowali i wdrażali w swoim życiu sprowadzając miliony swoich fanów na manowce.

                  ac    

John Lennon swego czasu powiedział: 'cały ten pomysł z Beatlesami polegał na tym aby robić to co chcesz...czyń swoją wolę do momentu kiedy to nie krzywdzi nikogo.' Ta doktryna 'czyń co chcesz' pochodzi waśnie od Crowleya, który był okultystą, mistykiem, guru, poetą, malarzem, ale przede wszystkim rozpustnym, niemoralnym człowiekiem służącym swemu ciału i samemu diabłu. Nazywany został wielką bestią 666, najbardziej niegodziwym i grzesznym człowiek na ziemi, ojcem współczesnego satanizmu i ruchu new age. Najlepiej definiują jego osobę jego własne słowa, niech sam się przedstawi:

"Mówię dziś: do piekła z chrześcijaństwem...Zbuduję sobie nowe niebo i nową ziemię...Chcę bluźnierstwa, zabójstwa, gwałtu, rewolucji, wszystkiego złego..." Israel Regardie, The eye of the Triangle, 1986, pg. 287

"...służę mojemu wielkiemu mistrzowi szatanowi..." Aliester Crowley, Satanic Extracts, 1991 pg.2

 "Lucyfer jest moim aniołem stróżem i 'diabeł' szatan..." Aliester Crowley, Magick: In theory and practice, 1973, pg 296

 "Powierzam swoją krew w szatana ręce, wszystko to co leży pomiędzy moimi rękoma, jemu, bestii i jego kontroli. Zaprzysięgam siebie; ciało, umysł i duszę." Aliester Crowley, Satanic Extracts, 1991 pg. 1

Aliester nie bał się eksperymentować z narkotykami, magią, okultyzmem czy też z rytualnym seksem jeśli to miało go doprowadzić do przejścia na wyższy poziom wiedzy tajemnej. Robił to bez oporów i poczucia wstydu odurzając się różnymi narkotykami. 

"(Crowley) stał się ekspertem w kilkunastu odmianach hinduskiej i buddyjskiej jogi...eksperymentował z narkotykami więcej i częściej niż ktokolwiek inny na zachodzie przed rewolucją neurologiczną w latach 60-tych." Israel Regardie, The eye of the Triangle, 1986, pg XIII

W jego życiu liczyły się dwie rzeczy: seks i magia - im to poświecił całe swe życie. Połączył je w jedno uprawiając tzw. sex magic, dokładniejsze tłumaczenie brzmi 'kapłaństwo seksualne', które ma za zadanie opanowanie i wykorzystanie naszych utajnionych sił, dzięki czemu sprawiamy, że są one aktywne i pozostają w harmonii z naturą i boskością. Tą energię seksualną wykorzystywał do wizualizacji i uzyskania porządnych celów oraz przekroczenia granicy rzeczywistości, dostania się na wyższy poziom duchowy. W swoich poszukiwaniach mistycznych dotarł ze swoją żoną w 1904 do Egiptu. Tam w wynajętym pokoju hotelowym urządził świątynię w której przywoływał starożytne egipskie bóstwa. Jego żona regularnie miała delirium i mówiła, że oni czekają na ciebie. Wyjaśniła, że oni to bóg Horus. Po tym jak przekazała mu, że czas nadszedł zabrała go do pobliskiego muzeum gdzie była stela przedstawiająca Horusa z numerem eksponatu 666. Aleister wiedział, że w Biblii ten liczba odnosi się do bestii, więc uznał to za znak dla siebie. Później również usłyszał głos posłańca Horusa ajwasa, który w tamtym pokoju hotelowym przez trzy dni pod rząd między południem a godziną trzynastą dyktował mu książkę "The book of the law" - 'Księga prawa'.

 "Autor nazywający siebie Ajwas i twierdzący, że jest...posłańcem sił, rządzących tą ziemią obecnie." The Book of the law", wstęp str.5

 Opis tego przesłania jest odkrywczy ponieważ ujawnia nam, że za tą siłą rządzącą ziemią stoi sam szatan, jak go Jezus określił "władca tego świata..." Jan 12:31,14:30,16:11

To właśnie z tej książki pochodzi bardzo znany cytat, który stał przykazaniem dla milionów: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law...There is no law beyond Do what thou wilt."  - 'Czyń wedle swej woli będzie całym prawem...Nie ma prawa ponad Czyń wedle swej woli.'

Ta deklaracja stoi w jasnej sprzeczności do postawy samego Jezusa Chrystusa, który w ogrodzie Getsemane modlił się do Ojca ukazując swoje posłuszeństwo: "Father...not as I will, but as Thou wilt." - "Ojcze mój...wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty."  Mateusz 26:39

Crowley w przeciwności do Jezusa, całkowicie sprzeciwił się Panu Bogu, idąc w swoim życiu na opak do przykazań Stwórcy. Jedną z głównych jego idei, na którą mocno nalegał było to, żeby jego studenci nauczyli się i wprowadzali w życie 'the Occult Law of Reversal' czyli okultystyczne 'prawo odwrócenia'. W czasie różnych zajęć ze swoimi studentami, nieodmiennie instruował ich w tym ważnym szatańskim prawie. 

Crowley:

'Niech sam uczy się myśleć wspak przez zewnętrzne środki, jak je przedstawiono poniżej:

- niech uczy się pisać wspak...

- niech uczy się chodzić wspak...

- niech...słucha płyt fonograficznych /muzyki/ wspak...(Tą metodą wykorzystywało i wykorzystuje wielu muzyków oraz zespołów. Polega ona na umieszczeniu w muzyce specjalnej sekretnej wiadomości czy ukrytych treści, które mają wpływy na słuchaczy na poziomie podprogowym. Takie przekazy omijają nasz świadomy umysł  i przechodzą bezpośrednio do naszej podświadomości. Jeśli to zakodowane przesłanie  jest osadzone w piosence, to słuchacza umysł go nie wyłapie, bo nie jest to oczywiste, ale podświadomie - podprogowo otrzyma tą wiadomość. Ta metoda znana jest też jako 'backmasking' i pierwsi użyli ją Beatlesi na albumie 'Revolver', nagrywając wokal i instrumenty od tyłu. Najsłynniejszym chyba utworem z tego rodzaju ukrytym przesłaniem jest utwór Led Zeppelin 'Stairway to haven.' Kto chce sprawdzić co takiego ukryli w tym utworze muzycy, niech sobie wyszuka w internecie frazę ' Stairway to haven od tyłu.' Led Zeppelin podążali, jak większość tutaj opisanych za nauką Crowleya w swoim życiu, a szczególnie założyciel zespołu Jimmy Page, który powiedział: "Ja stosuję system Crowleya w swoim codziennym życiu...". Nie dziwi więc fakt, że udanie umieszczali doktryny Crowleya w swoich utworach jak choćby w tych: “Ramble On,” “Black Dog,” “The Battle of Evermore,” “Stairway to Heaven,” “No Quarter,” “The Song Remains the Same,” “Kashmir,” “In The Light,” “Achilles Last Stand,” and “Nobody’s Fault But Mine". Sprzedali swoją dusze diabłu za sławę i popularność.

- niech praktykuje mówienie wspak...

- niech uczy się czytać wspak...

- zamiast mówić 'Ja jestem' nie powie 'jestem ja'

(Crowley, Aliester. Magick:Liber ABA, book four, 1994 Ordo Templi Orientis ediiton, p. 639)

 Jak widać powyżej okultysta Aliester robił dokładnie tak jak go instruowały duchy demonów i jego osobiste rządze, robienia wszystkiego na opak, na opak Słowo Bożemu. To bardzo niegodziwy i rzadko spotykany sposób wyszydzenia Boga, ale kiedy stajesz się bogiem dla siebie samego i odwracasz swoje oblicze od Jezusa, to nie ma już dla ciebie żadnego ratunku. On postępował tak ojciec wszelkiego kłamstwa i odstępstwa, ten, który w swej pysze pierwszy się zbuntował przeciw Panu Bogu.

 "(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem,  który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim  jego aniołowie."  Apokalipsa (Objawienie) 12:9

Biblia mówi, że 'po owocach poznacie ich', a jakie owoce mógł wydać człowiek, który prowadził tak grzeszne i rozwiązłe życie? Jego owoce były całkowicie zepsute i nadawały się tylko do wyrzucenia. Nie mogło być inaczej skoro Crowley przez większość życia był pogrążony i uzależniony od narkotyków, współżyjąc z kobietami oraz mężczyznami, urządzający rytualne orgie seksualne na których odbywało się współżycie z kozłem, który miał reprezentować szatana, w czasie których składano ofiary ze zwierząt, oddany czarodziejstwu, okultyzmowi, będący sam dla siebie bogiem? Skutki takiego stylu życia musiały kończyć się katastrofą i tego mamy przykład wśród jego najbliższych. Jego pierwsza żona Rose umarła w przytułku dla oblatanych, druga żona również stała się obłąkana, 5 jego kochanek popełniło samobójstwo, dziesiątki jego konkubin skończyło w rynsztoku jako alkoholiczki, uzależnione od narkotyków, mentalnie rozbite odchodziły z tego świata w przytułkach dla obłąkanych. W taki okropny sposób niestety swój bieg zakończyło większość naśladowców anglika. Pieczętujący i podkreślający jego całkowity upadek, był sam pogrzeb, na którym został odczytany hymn do pana, demona rozwiązłości i perwersji, a którego czcił Aliester Crowley:

 "Szaleje, gwałcę, rozrywam i rozszarpuje, wieczny świat bez końca."

Aliester Crowley wybrał drogę całkowitej degeneracji, zagłady i upadku, a co za tym idzie wiecznego potępienia i oddzielenia od Zbawiciela Jezusa Chrytusa i Jego łaski. Nie idź tą drogą!

Kolejnym na naszej liście jest Ronnie James Dio, który dotarł z tym gestem do milionów fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej, od kiedy w 1978 roku wszedł w skład zespołu Black Sabbath, zastępując Ozziego Osbourna. Na początek może zaczerpnijmy kilka istotnych informacji o samym zespole Black Sabbath i początkach jego powstania.

bs

 "Black Sabbath został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w czasie imprezy w San Francisco z obecnym tam głową Kościoła Szatana Antonem LaVey... nagle Sabbath stali się  prawą rękę szatana." (Black Sabbath, Reunion album, liner notes).

 Zespół przyjął swoją nazwę, po tym jak szatańska istota ukazała się basiście Geezerowi Butler, który miał pomalowany swój dom na czarno i ozdobił go krzyżem obróconym do góry nogami, oraz obrazkami szatana.

Geezer Butler z Black Sabbath: " Ja ... umieszczałem wszędzie krzyże do góry nogami na mojej ścianie i zdjęcia szatana.Cały mój apartament pomalowałem na czarno. Coraz bardziej byłem zaangażowana w to wszystko, i wszystkie te straszne rzeczy zaczęły dziać się ze mną.". (Sekundy Magazine, wydanie 39, 1996, str. 64)

"Był swego czasu tygodnik o nazwie 'Man, Myth and Magic', który zacząłem czytać, a wszystko  tam było o Szatanie. To i książki Aleistera Crowleya ..." (Lucifer Rising str. 92)

Bill Ward of Black Sabbath cytuje na stronie 7 Black Sabbath An Oral History:

"Szatańska istota, która pojawiła się u stóp łóżka Butlera jest uważana za piątego członka Black Sabbath, która dała im materiał na pierwsze trzy albumy."

Geezer Butler, Black Sabbath "Między nami zawsze mówiliśmy, że jest z nami piątym członek, mistyczny członek. Tak, zawsze mówiliśmy, że jest ktoś z nami, ktoś patrzy na nas."

Geezer Butler 'Ozzy powiedział, że ktoś wręczył mu starą książkę o czarnej magii, którą dał do swojej szafki.' Ozzy Osbourne wyraził wątpliwość, kto jest źródłem jego inspiracji, gdy mówił w Hit Parader Magazine:

"Nie wiem, czy jestem medium dla jakiegoś zewnętrznego źródła. Cokolwiek to jest, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę .... szatan."

Rzut oka na tekst piosenki Black Sabbath pozwolą nam pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości co do źródła o którym mówił Ozzy.

"Teraz jesteś ze mną, pod moją mocą,

Teraz nasza miłość rośnie z każdą godziną,

Spójrz mi w oczy, a dowiesz się kim jestem

Jestem Lucyferem, proszę, weź moją dłoń"

urywek piosenki N.I.B.

Wróćmy teraz jednak do samego Dio i do gestu rogów, którego był jednym z głównych prekursorów w środowisku rockowym.

dio

Kiedy muzyk dołączył do Black Sabbath starał się nawiązać ze swoimi fanami dobrą relację, chciał mieć swój własny gest, ale aby nie kopiować Ozziego, który raczej wykonywał gest 'peace', wybrał inny, zupełnie nowy, który używała jego babcia Włoszka, zwany malocchio czyli evil eye /zly urok/. Ronnie Dio sam opowiadał jak często jego babka idąc z nim ulicą korzystała z tego gestu, wyrzucając dłoń ułożoną w ten symbol przed siebie. Potwierdził, że był to rodzaj magicznych zaklęć chroniący ich przed złem i dobrze się sprawdzał. Służył on do odpędzenia zległo ducha, przekleństwa czy też pecha. Działał w dwie strony czyli można się bronić przed złymi mocami, ale tez rzucać przekleństwo na druga osobę. Gest ten stał się szybko bardzo popularny w środowisku muzycznym zaraz po pierwszym turne Black Sabbath z Dio. Fani heavy metalu spontanicznie zaadoptowali ten gest pod nową zmienioną nazwą "maloik" i do dziś jest on bardzo popularny w tej kulturze, czemu nie można się dziwić, gdyż moim zdaniem, taki rodzaj muzyki idzie w społeczności z mocami ciemności, okultyzmem i pogaństwem.

gest rogów

Związki zespołu Black Sabbath z 'ciemną stroną mocy' nie podlegają dyskusji, więc nie powinien dziwić nawet fakt, że podczas niektórych koncertów Black Sabbath wznosiło ołtarz do przywoływania Lucyfera. Fakt, gest rogów bardzo dobrze wpisywał się w całą filozofię zespołu, który robił na co miał ochotę, korzystając z całego arsenału życia, zaspokajać swe cielesne żądze i mamiąc takim frywolnym stylem życia tysiące swoich fanów. Czerpali z demonicznego źródła. Stali się naczyniami dla mocy okultystycznych, które nimi kierowały. To oczywiście dzięki między innymi posłuszeństwu temu duchowi, który jak uważali był piątym członkiem ich grupy, stali się słynni i bogaci, jednak wystawili swoją duszę na sprzedaż, sami oddzielając się od łaski Pana Boga. 

Pojawiła się przy okazji Black Sabbath postać Anton Szandor LaVey, więc czas zająć następnym na naszej liście człowiekiem, który często używał gestu rogów i miał spory udział w jego rozpowszechnieniu.

Anton Szandor LaVey - gest rogów`

 Anton Szandor LaVey był założycielem i najwyższym kapłanem kościoła szatana i twórcą biblii szatana napisanej częściowo po angielsku, a częściowo w języku enochiańskim czyli język okultystyczny. Znał on dokładnie przeznaczenie gestu rogów, więc używał go w różnych momentach np. jako szatański salut albo jako rodzaj przekleństwa rzucanym na innych lub obrony przez złym urokiem. Lavey gest rogów wprowadził do swojego kościoła i wznosił go w czasie rytuałów oraz na początku i na końcu szatańskiej inwokacji. LaVey od najmłodszych lat studiował okultyzm i uczył się hipnozy, jako ateista wierzył ze każdy indywidualnie jest dla siebie bogiem i dlatego nie ma miejsca dla jakiś innych bogów.

 "Tak mówi Wszechmocny Pan:Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem..." Ks. Ezechiela 28:1-26

Należy w tym miejscu przypomnieć, co sam Stwórca powiedział na ten temat. Każdy kto twierdzi, że jest bogiem niech zwróci swą uwagę na słowa JEDYNEGO BOGA, tego, który JEST!

"(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela."  Ks. Izajasza 43:1-28

Uważał szatana za symbol ciemnej siły, która przenika naturę i pomaga w przetrwaniu i rozmnażaniu sie wszystkich istot, poza tym reprezentuje on zemstę zamiast nastawiania drugiego policzka oraz tzw. grzechy jako, że one prowadziły według niego do fizycznego, psychicznego i emocjonalnego zaspokojenia czyli wyzwolenia. Jako hedonista głosił, że trzeba zaspokajać swoje pragnienia, zamiast je tłumić - zalecał uleganie i oddawanie się im zamiast abstynencji. Uważał, że to my jesteśmy bogami i możemy wierzyć w co chcemy jeśli tylko to nam pasuje czyli po prostu wierzyć w siebie, jako silną jednostkę, która wygrywa ze słabszymi. Bardzo zbliżone to poglądy do Friedricha Nietzschego, z którego filozofii mocno czerpał Anton Lavey. Sam Nietzsche pisał również o wyzwoleniu się z jarzma moralnego, społecznego i religijnego oraz o nadczłowieku jako silnej jednostce, która kieruje się wolą mocy. Jego słynne powiedzenie: "Bóg nie żyje." było akceptowane właśnie przez takie jednostki jak Szandora LaVey, które pogardzały łaską Bożą ukazaną przez śmierć Jezusa na krzyżu.

Kiedy już wspomniałem silną jednostkę, to myślę, że warto przywołać w tym miejscu Charlesa Roberta Darwina, którego słynna praca naukowa "O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt."  leży u podstawy myślenia i ideologi o doskonalszej oraz dominującej jednostce, którą zostali skażeni obydwaj wyżej wymienieni panowie, ale również najwięksi zbrodniarze w historii jak choćby Stalin, Hitler, Mao Tse-tung czy też różni filozofowie.

hitler_mussolini_mao_stalin

Każdy z nich przystosował sobie filozofię Darwina o doborze naturalnym oraz o przetrwaniu silniejszego, doskonalszego gatunku do swojej potrzeby, czy to była walka klas czy walka rasowa, ważne, że silniejszy zwycięża. Ktoś powie, że nie ma między nimi powiązania, to sprawdźmy to.

Karl Marx i Friedrich Engels byli wybitnymi wielbicielami Darwina. Twórcy komunistycznej doktryny (najbardziej krwawego systemu w historii, który wymordował ponad 100 milionów ludzi, a niektóre źródła podają nawet 170 milionów) zobaczyli w Darwinowskiej teorii o przetrwaniu najlepiej przystosowanych jako analogię do Prawa Marksa o przetrwaniu najbardziej postępowej klasy.

Mao, który wymordował koło 70 milionów ludzi powiedział: 'Chiński socjalizm jest założony na Darwinie i teorii ewolucji.

Stalin będąc nastolatkiem w czasie nauki w seminarium teologicznym zaczął czytać Darwina i pod wpływem jego prac odrzucił Boga i stał się ateistą. Przytoczę ciekawą rozmowę właśnie z tego okresu między Stalinem a G. Glurdjidze zawartą w książce "Landmarks in the Life of Stalin"  E. Yaroslavskiego.

"Zacząłem mówić o Bogu, Józef wysłuchał mnie, a po chwili milczenia powiedział:

"Wiesz, oni nas oszukują, nie ma Boga. "

Byłem zdumiony tymi słowami. Nigdy przedtem nie słyszałem czegoś podobnego.

Jak możesz mówić takie rzeczy, Soso? wkrzyknąłem.

"Pożyczyczę ci książkę do czytania, ona ci pokaże, że świat i wszystkie żywe rzeczy są zupełnie inne od tego, co sobie wyobrażasz, i całe to gadanie o Bogu jest czystym nonsensem, " powiedział Józef.

Co to za książka? Zapytałem.

"'Darwin. Musisz to przeczytać," przekonywał mnie Józef. "

Nie ma Boga, nie ma kary, silniejszy zwycięża, więc tyran Stalin staje się mordercą pozbawiając życia koło 20 milionów ludzi (historycy nie są zgodni co do faktycznej liczby zabitych i oscyluje ona między 3-60 milionami choć 20 milionów to podobno w miarę dokładna liczba).

Lew Trocki twórca teorii permanentnej rewolucji został zahipnotyzowany przez pracę Karola Darwina "O powstaniu gatunków." Powiedział: "Darwin stał dla mnie jak poężny odźwierny przy wejściu do świątyni wszechświata." Właśnie w takim spaczonym umyśle darwinizmem zrodziło się torturowanie chrześcijan czy bezlitośnie niszczenie kościołów, ponad to przewodniczył on Związkowi Wojujących Bezbożników, którego celem było krzewienie ateizmu oraz pozbycie się religii i kościoła.

Adolf Hitler nstępna bestia, skażona naukami Darwina powiedział:

children_1

"Prawo selekcji istnieje w świecie, silniejszy i zdrowszy otrzymał od natury prawo do życia...Biada każdemu kto jest słaby, kto nie broni swoich racji! On nie może oczekiwać pomocy od nikogo!"  - nie ma wątpliwości, że prawo selekcji, które Hitler stanowczo i brutalnie wprowadził w życie, leżało u podstaw jego wiary w rasę panów, nadludzi o błękitnej krwi, która miała zapanować i rządzić na świecie podbitym przez niego.

Wnioski z powyższych przykładów każdy może wyciągnąć sam, wróćmy więc do głównego tematu mojego wywodu.

Michael Jackson jest ostatnim artystą na naszej liście 'użytkowników' i popularyzatorów gestu rogów oraz okultyzmu.

mj

Artysta określany 'Królem Pop'u' miał przez długie lata świat u swych stóp. Gdziekolwiek się pojawiał witały go tłumy, był przyjmowany przez głowy państw i najwyższych urzędników. Uwielbienie i podziw towarzyszyły mu niemal wszędzie gdzie stanęła jego stopa. Kiedy ogląda się jego koncerty czy spotkania z fanami to często wygląda to tak jakby oddawana mu była chwała niczym Bogu żywemu. Jego sama obecność powodowała, że ludzie na jego widok mdleli, zanosili się od płaczu, przeraźliwie krzyczeli, dostawali drgawek, tak jakby jakaś moc duchowa spadała na nich. Był otoczony prawie boskim kultem przez miliony fanów na całym świecie, niekiedy portretowany jako zbawiciela dla tego uciśnionego świata. Poniższe zdjęcia mówią same za siebie.

mj_kucki

mj1

 Może ktoś powiedzieć, że to sami fani artysty w taki szczególny sposób okazywali mu swe przywiązanie czy uwielbienie, jednak kiedy przyjrzymy się choćby piosence 'Earth song' live to zrozumiemy, że sam Jackson kreował się na anioła światłości, wręcz na zbawiciela tego świata. Proszę sobie oglądnąć choćby poniższy film z koncertu MJ'a, szczególnie uważnie przyglądając się mu od minuty 6:35.

 Jackson wiedział jak hipnotyzować tłumy swoich fanów, rzucał w ich kierunku zaklęcia choćby przez gesty rogów, ale też zwykł na początku występów pokazywać gesty znane z jogi omawiane powyżej czyli mudras. Towarzyszyły mu one w czasie jego występów i były pokazywane na tyle szybko, że nie wiele osób było je w stanie spostrzec. MJ był świadomy tego co znaczą i skąd pochodzą używane przez niego gesty (świadomie i  z premedytacją używał ich do zaczarowania swoich fanów i rzucenia zaklęcia na nich, aby zdobyć wielką  popularność i sławę) jaką mają moc, dlatego świadomie je włączył do swoje repertuaru. Jackson musiał być w prowadzony przez złych ludzi w sferę okultyzmu i satanizmu już w bardzo młodym wieku, mogą o tym świadczą choćby zdjęcia na których można go zobaczyć właściwie jako nastolatka pokazującego choćby np. znak bestii 666.

mj6

 Aby zrozumieć lepiej postępowanie piosenkarza i jego duży wpływ na popkulturę i zachowanie milionów jego fanów, musimy przyjrzeć się bliżej jego życiu opartemu na okultyzmie. Pewnie nie wielu z was się zdziwi jeśli napiszę teraz, że wpływ na życie Jacksona miał Alister Crowley i jego zwodnicze nauczanie. Anglik miał swój specjalny sekretny pokój pełen luster, gdzie uprawiał czarną magię i komunikował się z demonami, Michael używał podobnego sekretnego pokoju do komunikowania się z duchami. Piosenkarz potwierdził, że taki pokój posiadał, ujawnił, że było to miejsce "z ruchomymi ścianami i lustrami, do rozmowy z Lee (ekstrawagancki pianista gej Lee Liberace, który zmarł w 1987 roku) On jest głosem, który tam słyszę. Czuję jego obecność tak blisko mnie... on jest jak mój anioł stróż." Możemy być raczej pewni tego, że MJ był pod wpływem sił demonicznych, które były obecne w jego osobistym życiu, ale przede wszystkim w jego muzyce i tańcu. Skoro wchodził w relację ze światem ezoterycznym to robił to w określonym celu, a tym zapewne była jego popularność, a co za tym idzie, sława i pieniądze. Czuł się jak kurier dla świata duchowego. Dostawał sny, po których budząc się słyszał słowa piosenek. Nie pisał ich, one były już gdzieś w świecie duchowym przygotowane, a on miał tylko je przynieść do świata fizycznego. Komunikowanie się przez piosenkarza ze światem duchowym potwierdza ta wypowiedź:

"Budzę się z snów i mówię 'wow', zapisz to na papierze!' Ta cała rzecz jest dziwna. Słyszysz słowa, wszystko jest przed twoją twarzą. I mówidz do siebie ' przepraszam, ale ja tego nie napisałem!' To już tam jest! Czuję, że gdzieś, w jakimś miejscu, to wszystko zostało zrobione, a ja jestem kurierem przynoszącym to na świat." Newsweek Jan 10,1983, strona 53

Operując z takimi upadłymi duchami, demonami nie da się uciec od zwiedzenia i nieczystości, one zawsze zaprowadzą człowieka do grzechu, do postępowania przeciwnemu Bożym zasadom. To spotkało też Jacksona, który nie prowadził życia w świętości i czystości na chwałę Bogu. Wracając do samego gestu to 'Król Pop'u' najczęściej używał gestu 'I Love You', który w czasie występów szedł bardzo często w parze z wyuzdanym łapaniem się za krocze.

"Kiedy wkraczam na scenie, nagle  pojawia się magia, która przychodzi skądś, i duch po prostu cię uderza i wtedy tracisz kontrolę nad sobą." Ta wypowiedz Michaela nie pozostawia złudzeń, dlaczego w czasie występów, wykonywał te ruchy i gesty. Czasami jego taniec przypominał występ striptizera w nocnym klubie. To co wyprawiał na scenie czasami jego samego wprawiało w zdziwienie, że był zdolnym do wykonania tego wszystkiego. Widocznie nie do końca miał wpływu na to jak się zachowuje w czasie swoich występów przed publicznością. Ktoś powie, że był mistrzem w tańcu. Tak to prawda, jego popisy taneczne były niesamowite, jednak mając na uwadze to, że w tym czasie duch przejmował nad nim kontrolę i go w tym prowadził już inaczej musimy na spojrzeć. Jackson był jak medium w mocy demona wykonujące posłusznie jego polecenia. Wydaje mi się, że teraz zrozumiecie dlaczego tak łatwo jego ręka łapała go za krocze czy pokazywała znak rogów.

Samo życie piosenkarza było spowite różnymi aferami, oskarżeniami o molestowanie nieletnich, uzależnieniem od leków, dziwnymi zachowaniami, a na końcu budzącą wiele zapytań śmiercią. Michael Jackson wybrał drogę szeroką, która niestety zaprowadziła go na manowce. Co z tego, że pozyskał cały świat przez swoją muzykę, skoro na swej duszy szkodę poniósł.

Na koniec chciałbym przedstawić bardzo tragiczną historię, z gestem rogów w jej tle czy gestem 'I Love You' jak kto woli, a dotyczy ona pewnej pary młodych ludzi, którzy swoje posłuszeństwo i uwielbienie szatanowi, okazali w sposób czyny, krwawo i brutalnie wypełniając wolę swojego pana.

ruda

 Zacznijmy jednak od początku, Manuela w wieku 16 lat rozpoczęła swoją fascynacje gotyckim stylem życia oraz wampiryzmem, kiedy to uciekła do Londynu, gdzie spotkała tajne kolonie satanistów, z którymi chodziła nocami po cmentarzach mieszczących się gdzieś w runiach albo w lasach. Spała na grobach, a nawet dawała się w nich pochować, aby poczuć jak to jest być pogrzebanym. Przyznała się też do tego, że piła krew wolontariuszy, których poznawała przez internet. Wkrótce spotkała Daniela Ruda satanistę wampira, z którym wzięła ślub podczas szatańskiej ceremonii. Po jakimś czasie przenieśli się do Niemiec gdzie wciąż prowadzili gotycki styl życia, fascynując się okultyzmem. Daniel i Manuela wraz ze swoimi gotyckimi przyjaciółmi często używali gestu rogów jako znaku rozpoznawczego. To był znak wskazujący ich miłość i uwielbienie do ich pana lucyfera, symbolem przywiązania do niego. 

6 lipca 2001 Manuela i Daniel Ruda podążyli za rozkazem ich mistrza szatana, aby złożyć w ofierze człowieka, przynieść jego duszę. Na ofiarę wybrali nieświadomego zagrożenia Franka Hakerta lat 33, dobrze wychowanego i łagodnego kolegę z pracy Daniela, który według nich był 'perfekcyjnym błaznem dla szatana'. Zaprosili go swojego apartamentu na satanistyczne party, w czasie którego odbyła się krwawa zbrodnia. Niczego nie spodziewającego się Franka zaatakowali wielokrotnie młotkiem, a później zadali swej ofierze w bezlitosnym, bestialskim akcie, 66 dźgnięć nożem. Manuela później powiedziała '"Wtedy mój nóż zaczął świecić i usłyszałem polecenie - dźgnij go w serce." Liczba ciosów nie była przypadkowa, z premedytacją swoją zbrodnię zaplanowali na 6-tego dnia owego miesiąca, aby data plus liczba pchnięć dała liczbę bestii czyli 666. Jego ramiona i twarz były zmasakrowana maczetą. a na klatce piersiowej wycięty został przez nich okultystyczny symbol pentagram. Koło ciała ofiary, które leżało pod banerem z napisem 'Gdzie żyje szatan', policja znalazła listę 15  przyszłych ofiar. Po tym jak spełnili rozkaz swego pana lucyfera, pili krew ofiary z miski na ołtarzu z czaszek i modlili się do szatana. Następnie spali ze sobą w trumnie.

Przytoczyłem tę smutną historię aby pokazać, gdzie może zaprowadzić fascynacja diabłem, siłami ciemności, okultyzmem czy magią. Ci ludzie nie byli niedorozwinięci, chorzy czy obłąkani, ale normalnymi młodymi ludźmi, do czasu kiedy to otworzyli swoje serca i umysły na wampiryzmem, okultyzm i satanizm. Tu nie ma zabawy, tu chodzi zawsze o naszą duszę. Nie na darmo Bóg powiada, że nawet nieczystego mamy nie dotykać, a co dopiero spółkować z diabłem.

Ci wszyscy ludzie dokładnie wiedzieli co oznaczają i jakie mają przeznaczenie gesty, symbole i filozofie o których tu pisałem. Wierzyli, że to działa i przynosi im wymierne korzyści, dlatego zaprzedali temu nawet swe dusze. Nie powinno się tego traktować jako bajeczkę dla małych dzieci czy też jako rodzaj straszaka kościelnego typu 'diabeł z kopytkami', bo można wpaść w poważne tarapaty. Dobrze więc być świadomym tego co się mówi i jakie gesty się pokazuje. Ważne jest też jakiej muzyki słuchamy, bo jak wykazałem powyżej, inspiracja do niej może pochodzić prosto z piekła, aby zawładnąć naszą duszą i jeśli to możliwe zwieść nawet wybranych. Trzeba być rozważnym i ostrożnym, napełnionym Duchem Świętym, bo bez niego nie rozpoznamy prawdy i będzie nas łatwo zwieść. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że wielu z tych apostołów ciemności przybiera postać aniołów światłości aby mamić ludzi fałszywą nadzieją i oferować nam odmienną ewangelię. Apostoł Paweł twardo wypowiedział się na temat, dokładnie znając zagrożenia i destrukcyjny wpływ takich fałszywych proroków:

 "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech będzie przeklęty!" Galcjan 1:8

Anton Sznador LaVey powiedział, że 'prawdziwy satanista nie jest tak łatwo rozpoznawalny jako taki', dotyczy to również samego satanizmu i okultyzmu, które w różnej formie obecne są dziś na świecie. To nie czarne ciuchy, łańcuchy czy ćwieki na skórzanych kurtkach w kształcie krzyża są najbardziej niebezpieczne, ale właśnie ten niewidoczny duch antychrysta, który przez muzykę, film czy fałszywe religię zwodzi dziś miliony. Jego wyznawcy i ich pokrętne filozofie często mogą przypominać nawet chrześcijaństwo i może nawet naśladować pewne jego poglądy aby złowić w sidła dusze ludzkie, które bez Ducha Bożego nie są w stanie rozpoznać tego realnego zagrożenia. Ten zwodniczy diabelski szept ciągnie się od czasów ogrodu Eden :

"Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? ... Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło."

Ks. Rodzaju 3:1-24

Na pewno nie umrzecie, 'róbta co chceta', bądź jak Bóg i decyduj sobie wedle swej woli co jest dobre, a co złe dla ciebie, nie potrzeba ci żadnego Jezusa i Jego ofiary na krzyżu, przecież to wstyd być świętoszkiem kochającym czystość cielesną - idź z duchem czasu! Taki szept wchodzi do uszu wielu z nas i niestety większość go przyjmuje, zamiast go odrzucić....

Podsumowując temat, znak gest rogów, rogata ręka czy gest miłości nie są niewinnymi gestami, jakby się to mogło wydawać. Te gesty mają określone pochodzenie i zadanie, stoi za nimi siła demoniczna, jeśli otwierasz się na nią, to po prostu wchodzisz w sferę okultyzmu i przekleństwa, podobnie jak wszyscy przedstawieni powyżej propagatorzy tych gestów. Nawet jeśli to działa i przynosi ci zamierzone efekty, to czy warto na swej duszy tracić? Tutaj nie ma drogi na skróty, albo jesteś z Panem Jezusem, albo z diabłem. Ktoś powie, ja nie jestem, ani z jedynym ani drugim. Jednak słowa Jezusa nie pozostawiają złudzeń, że nie ma takiej drogi:

 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza." Łk 11, 23

 Należałoby tu przytoczyć jeszcze jeden fragment:

"Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” 1 Ks. Królewska 18:21

Decyzja należy do ciebie, dziś musisz zdecydować czy chcesz iść za Panem Jezusem, być świętym w postępowaniu swym, zaprzeć się samego siebie oraz każdego dnia brać krzyż i naśladować Go, czy raczej będziesz wstydził się Jezusa, gardził Jego słowami, wyśmiewał istnienie piekła, będąc dla siebie sam bogiem, służył swojemu ciału i postępował wedle Crowleyowskiej doktryny: "Czyń wedle swej woli będzie całym prawem." Masz wolną wolę i sam dziś zdecydujesz czy wybierasz łaskę, prawdę, przebaczenie grzechów i życie wieczne z Panem Bogiem, czy raczej niepewność, upadek, potępienie i wieczne oddzielenie od Pana Boga w ogniu wiecznym, przygotowany diabłu i jego aniołom. Jezus Chrystus cię kocha, możesz dziś stać się Jego dzieckiem i poznać Boga jako Ojca.

Tylko On może rozerwać twoje kajdany przekleństwa i zniewolenia duchowego w twoim życiu. On zwyciężył diabła i śmierć na krzyżu, przyjdź skorzystaj z daru łaski nowo narodzenia, a zostaniesz wpisany do księgi żywota i już' nikt nie wyrwie cię z ręki Ojca, bo On jest większy od wszystkich!' Pamiętaj, że Jezus nic nie ukrywał, głosił jawnie i wyraźnie całe swe przesłanie. Nie działał w sekrecie, nie wymagał tajemniczych inicjacji, specjalnego klucza czy wdrapywania się w hierarchii w celu zdobycia tajemnej wiedzy aby być 'oświeconym' jak to wiele tajnych organizacji i kultów czyni. 

 " Odpowiedział mu Jezus: Ja jawnie mówiłem światu; ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem."

Jan 18:20

Jeśli pragniesz, przyjdź do Jezusa i uklęknij przed Nim w pokorze, wyznaj Mu swoje grzechy, uznaj Go za swojego Pana i Zbawiciela, a później idź i naśladuj Go przez całe swoje życie z całego serca swego i ze wszystkich sił swoich, a spędzisz z Nim wieczność.

"(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. "

List do Rzymian 10:1-21

 "˜(23) I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. (24) Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. (25) Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? (26) Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych."

 Lukasz 9-23/26

" (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu."

 EW JANA 3:19-21

" (14) Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;"

  2 list do Koryntian 6:14-18

 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 21