Menu

Namaszczenie

W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15

ostrzeżenia

Słowo nas osądzi...

madapitu

 

Biblia

To jest zdumiewające i zarazem przerażające...
A co takiego, zapytasz?

A to, że ludzie używają Słowa Bożego jak zwykłej książki, no może bardziej świętej niż inne religijne księgi, bo jak spadnie Biblia im na ziemię, to ją sobie podniosą i pocałują, tak w razie czego. Przytaczają, cytują i spierają się używając fragmentów z Biblii, tylko po to aby bronić religii i ludzkiej filozofii, ale też aby ci dołożyć, ale to nie jest najgorsze w tym, bo to wcale nie boli.

Przerażające jest to, i absolutnie mnie to zmroziło (oczywiście wiedziałem o tym od dawna, ale jakoś żywo mnie to dotknęło w tym tygodniu podczas jednej z dyskusji), że Biblia to tak naprawdę dla wielu zwykła święta księga, która zawiera treść pochodzącą z pogańskich źródeł i tradycji starożytnych ludów, bo przecież Izrael żył otoczony właśnie takimi ludami, którzy nie znali Boga, a posiadali swoje źródła wiedzy, a ich wpływ widać w treści Pisma, bo umysły tych, których spisywali Słowo Boże pod wpływem Ducha jak Mojżesz, Jeremiasz, Izajasz czy apostołowie były mimo wszystko skażone bałwochwalstwem i ludową mitologią! Oni wierzą, że gdyby wyciągnąć z Pisma, treść wziętą ze świeckiej literatury, historii czy podań, to z Biblii nie wiele by zostało!? Boże...

Jeżeli uważasz, że Biblia to Słowo Boże, ale wymieszane z treścią pogańską zapożyczoną ze źródeł i historii babilońskiej czy egipskiej, to oznacza, że tak naprawdę nigdy nie poznałeś Żywego Boga ani Jego Słowa, które "jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;" Heb. 4:12

Jezus Chrytsus kiedy był kuszony przez diabła powtarzał 'Napisane jest'. Co jest napisane? "Całe Pismo przez Boga jest natchnione", a nie przez ludzki umysł stworzone i zapisane. Diabeł to wiedział, dlatego musiał odstąpić i odejść, bo na moc i prawdę Słowa Bożego nie miał odpowiedzi.

A nie pomyślałeś przypadkiem, że inne źródła opisujące historie zapisane w Biblii, są tylko potwierdzeniem autentyczności i prawdziwości Słowa Bożego? Tyle, że Biblia jest pierwowzorem, fundamentem, za którym stoi potężny Stwórca świata, a nie jakiś skażony grzechem i ograniczony ludzki umysł.

Każdy kto doświadczył Boga, kto narodził się na nowo, potwierdzi, że stało się to przez zwiastowanie Słowa Bożego, które w mocy Ducha Świętego przyniosło wiarę w Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie i zbawienie do naszego życia.

Możemy sobie pisać co chcemy na temat Biblii, ale musimy pamiętać jedno na temat Słowa Bożego: "Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;" Ew. Jana 12:48

Jezus Chrystus Bóg się nie może mylić, dlatego pamiętaj, że Biblia to nie pogańska czy świecka literatura, ale żywe Słowo Stwórcy, które osądzi nas i nasze uczynki w dniu sądu.

Czy ostoisz się w obecności takiego sędziego, odrzucając i nie przyjmując słów Jezusa Chrystusa?

Dziś jest dzień zbawienia, jutro będzie za późno!

madapitu

Dziś jest dzień zbawienia, nie jutro, nie za godzinę czy nawet za minutę, ale TERAZ! Zrób to teraz, pokutuj ze swoich grzechów i odwróć się od marnego postępowania swego, uczyń Jezus Chrystusa swoim Panem i Bogiem, oddaj Mu swe życie i naśladuj Go z całego serca swego i ze wszystkich swych sił! Nie czekaj, bo za chwilę może być już za późno!

 

Powiesz, 'chłopie wyluzuj, mam czas na Boga, moje życie się przecież dziś nie kończy!' A skąd to wiesz?

 

Nie chcę siać czarnowidztwa i straszyć nikogo, ale skoro Biblia mówi "Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia" - 2 list do Koryntian 6:2b to oznacza czas teraźniejszy, nie przyszły - TERAZ jest dla ciebie dzień łaski i zbawienia!

Podam ci przykład z mojego życia, bardzo świeży, bo z wczoraj. Jechałem samochodem i nagle auto przede mną zahamowało, nie miałem czasu na reakcję, tylko na wciśnięcie hamulca, co jedynie zmniejszyło siłę uderzenia. Dzięki Bogu nic mi i drugiemu kierowcy się nie stało, ale auta muszą iść do naprawy, bo uszkodzenia są dosyć znaczne. Nie byłem na to gotowy choć jestem doświadczonym kierowcą, a był to mój pierwszy taki wypadek, choć jeżdżę od wielu lat i przejechałem sporo kilometrów w Europie i w Stanach.

Ta sytuacja tylko pokazuje, że nawet jako chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.

Możesz powiedzieć, 'być może powinieneś wolniej jechać, być ostrożniejszy', tak to prawda, jednak są to środki ostrożności, jak musimy zachować i podjąć, to jest czynność. I dokładnie to samo powinien zrobić każdy, kto nie jest jeszcze zbawiony, nie narodził się na nowo i nie skorzystał z łaski Bożej - wykonać krok w stronę Jezusa i skorzystać z daru zbawienia teraz, nie czekać, ale być zawsze gotowym na spotkanie z Panem, bo nie wiemy kiedy nas powoła do siebie.

Pamiętaj, nie wiesz co się wydarzy jutro, za godzinę czy nawet za sekundę. Tak jak z moją stłuczką, to były ułamki sekund, tak samo ułamki sekund mogą decydować o twej wieczności i tego gdzie ją spędzisz. Nie czekaj, jutro będzie za późno, bądź gotowy TERAZ!

, nie jutro, nie za godzinę czy nawet za minutę, ale TERAZ! Zrób to teraz, pokutuj ze swoich grzechów i odwróć się od marnego postępowania swego, uczyń Jezus Chrystusa swoim Panem i Bogiem, oddaj Mu swe życie i naśladuj Go z całego serca swego i ze wszystkich swych sił! Nie czekaj, bo za chwilę może być już za późno!

Powiesz, 'chłopie wyluzuj, mam czas na Boga, moje życie się przecież dziś nie kończy!' A skąd to wiesz?

Nie chcę siać czarnowidztwa i straszyć nikogo, ale skoro Biblia mówi "Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia" - 2 list do Koryntian 6:2b to oznacza czas teraźniejszy, nie przyszły - TERAZ jest dla ciebie dzień łaski i zbawienia!

Podam ci przykład z mojego życia, bardzo świeży, bo z wczoraj. Jechałem samochodem i nagle auto przede mną zahamowało, nie miałem czasu na reakcję, tylko na wciśnięcie hamulca, co jedynie zmniejszyło siłę uderzenia. Dzięki Bogu nic mi i drugiemu kierowcy się nie stało, ale auta muszą iść do naprawy, bo uszkodzenia są dosyć znaczne. Nie byłem na to gotowy choć jestem doświadczonym kierowcą, a był to mój pierwszy taki wypadek, choć jeżdżę od wielu lat i przejechałem sporo kilometrów w Europie i w Stanach.

Ta sytuacja tylko pokazuje, że nawet jako chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.

Możesz powiedzieć, 'być może powinieneś wolniej jechać, być ostrożniejszy', tak to prawda, jednak są to środki ostrożności, jak musimy zachować i podjąć, to jest czynność. I dokładnie to samo powinien zrobić każdy, kto nie jest jeszcze zbawiony, nie narodził się na nowo i nie skorzystał z łaski Bożej - wykonać krok w stronę Jezusa i skorzystać z daru zbawienia teraz, nie czekać, ale być zawsze gotowym na spotkanie z Panem, bo nie wiemy kiedy nas powoła do siebie.

Pamiętaj, nie wiesz co się wydarzy jutro, za godzinę czy nawet za sekundę. Tak jak z moją stłuczką, to były ułamki sekund, tak samo ułamki sekund mogą decydować o twej wieczności i tego gdzie ją spędzisz. Nie czekaj, jutro będzie za późno, bądź gotowy TERAZ!

*przepraszam za słabą jakoś nagrania, ale warto wytrwać do końca i zobaczyć płętę.

Kto stoi za o objawieniami Maryjnymi?

madapitu

 

objawienia MaryjneObjawienia Maryjne są faktem, jednak nie zmienne jest to, że są one jedym wielkim oszustwem i manifestacją mocy ciemności za którymi stoi sam diabeł i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy kto karmi się Słowem Bożym i żyje w społeczności z Duchem Świętym jest w stanie to łatwo rozpoznać. Ci, którzy niestety wciąż wierzą w objawienia i w postać kryjącą się za imieniem Maryja, mówią, że przecież zdarzają się tam cuda, ludzie bywają uzdrawiani, zachęceni do wiary w Boga itp. Jednak jak dobrze wiemy, te znaki nie muszą wskazywać na ich Boże pochodzenie, bo Biblia nas ostrzega, że szczególnie przy końcu czasów, diabeł będzie chciał zwieść nawet wybranych, przez cuda i znaki oraz przez fałszywych nauczycieli oraz fałszywych Chrystusów. Kiedy więc sprawdzimy przesłania i orędzia Maryjne w świetle Biblii, okaże się, że są one jaskrawo niezgodne ze Słowem Bożym, mimo, że bywają w nich elementy prawdy, jak choćby wezwanie do pokuty czy czytania Pisma Świętego. Niezmiernie ważne jest rozsadzanie tego wszystkiego w kontekście Słowa Bożego, a kiedy to uczynimy, nie będzie już żadnych wątpliwości, że tak zwane 'objawienia Maryjne' są robotą diabła i mają podłoże demoniczne i to bez znaczenia, że tam słońce czasami wiruje.

Przykładem na to, że te przesłania, orędzia i objawienia produkuje ojciec kłamstwa, może być choćby to jedno zdanie jakie umieściłem na grafice, a pochodzące z 'Objawienia Najświętszej Maryji Panny w Amsterdamie'. Wystarczy przeczytać jedno zdanie, aby być pewnym, że osoba kryjąca się za postacią Maryji Panny (Panna? Biblijna Maria miała męża Józefa i nikomu nigdy się nie objawiła!) nie mówi z Bożego Ducha, ale reprezentuje tego, który pożąda chwały, majestatu i uwielbienia, należącego tylko do Boga czyli diabła. To jest bluźniercze i reprezentuje złodzieja, który pragnie skraść tytuły i władzę należące tylko do Boga, bo wiemy, że TYLKO Jezus Chrystus jest ODKUPICIELEM, POŚREDNIKIEM I ORĘDOWNIKIEM! Tą władzą nie podzielił się z nikim, bo tylko On umarł na krzyżu i tylko On przelał swoją krew dla zmazania i odpuszczenia naszych grzechów i tylko On oręduje i wstawia się za nami u Ojca. Nie ma i nie będzie żadnego współodkupiciela, bo gwoździe przebiły ciało Jezusa Chrystusa i tylko On zmartwychwstał dla naszego zbawienia!

Za postacią Maryi z objawień stoi ten, o którym nasz Pan Jezus Chrystus powiedział "On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy." Ew. Jana 8:44b

Kiedy słuchasz i wykonujesz polecenia Maryi z objawień, to tak naprawdę słuchasz diabła i wykonujesz jego polecenia, i kiedy modlisz się do np. Maryi Dziewicy Wszystkich Narodów o pośrednictwo czy wstawiennictwo, to nie modlisz się do niej, ale modlisz się do diabła, który za tą postacią stoi! To nie są mocne słowa, ale prawda, którą musisz usłyszeć, bo czas się obudzić i zacząć szukać Boga żywego, aby na nawrócenie nie zabrakło czasu!

To jest trudne, bo może burzyć to w co tak mocno wierzysz i cała twoja rodzina, ale Pan Bóg posłał swojego jedynego Syna na krzyż, aby za nas poniósł gniew i odkupił nas z potępienia śmierci za nasze grzechy. To jest wystarczająca cena abyś uwierzył i porzucił bałwochwalstwo i fałszywe praktyki dla miłującego Boga.

Katolicy modlą się do obrazów - Licheń.

madapitu

licheń

W najbliższym czasie chciałbym umieścić kilka wpisów (zaczynając od dziś), które potwierdzą, że katolicy niestety modlą się do Maryi, mimo zaprzeczeniu jakie płynie z ich ust. Być może robią to nieświadomie, bo siła religijnego kłamstwa w tym temacie, płynąca z fałszywej nauki Kościoła nie opartej na Biblii jest tak mocna, że nie są w stanie tego oszustwa zobaczyć i rozpoznać. Mam nadzieję, że Duch Święty otworzy oczy wielu ludziom na prawdę opartą na żywym Słowie Bożym, a oni ją poznają i uwierzą, dzięki czemu staną się prawdziwie wolni w Jezusie Chrystusie.

Wielu katolików, jak już to nadmieniłem wyżej, mówi, że nie modli się do Maryi, ani do jej obrazów czy figur. Nie oddaje Maryi, ani jej wizerunkom czci. Nie kłania się ani im nie służy. Tak samo oczywiście twierdzą kapłani czy wręcz samo Magisterium Kościoła, dbające o czystość nauki jaka płynie w jego murach. To jest potwierdzone i wielu z was, również może przyklepać tą informację ze swojego osobistego doświadczenia, czy też z rozmów z wiernymi Kościoła rzymskiego.

Przejdźmy więc teraz do konkretów.
Proszę cię abyś uważnie przeczytał poniższe wersety.

Słowo Boże mówi:

" Nie będziesz miął bogów innych przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani ŻADNEGO PODOBIEŃSTWA rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się IM KŁANIAŁ, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;" - Ks. Wyjścia 20:3-5

"Strzeżcie usilnie dusz waszych...abyście nie popełnili GRZECHU i nie sporządzili sobie PODOBIZNY rzeźbionej, czy to W KSZTAŁCIE mężczyzny, czy KOBIETY" - Ks. Powt. Prawa 4:15-16

"Panu Bogu twemu KŁANIAĆ się będziesz, i JEMU SAMEMU służyć będziesz." - Ew. Mateusza 4:10

Wiedząc co nakazał nam Żywy Bóg, który jest prawdą, przedstawiam wam fragment opisu dotyczącego cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej, z oficjalnej strony Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

"Niezwykły jest fakt, iż ten malutki obrazek, przeznaczony pierwotnie do prywatnych modlitw, stał się obiektem kultu. Płynąca z niego moc daje nadzieję każdemu, kto przed nim uklęknie, spojrzy w oczy Matki Najświętszej i powierzy się Jej matczynej opiece."

Jasne więc jest, że ten obraz jest obiektem kultu religijnego i oddaje się mu cześć i pokłon oraz płyną do niego modlitwy wiernych. Sanktuarium jest oficjalnym miejscem kultu obrazu Matki Bożej Licheńskiej zatwierdzonym przez Kościół katolicki, odwiedzanym przez największych rangą kapłanów w tym samego papieża.

To informacja tylko potwierdza, że w Kościele rzymskokatolicki nie tylko oddaje się cześć obrazom i otacza się je kultem oraz zanosi się do nich modlitwy, ale wręcz zachęca się wiernych do takich praktyk.

Jeżeli jesteś katolikiem, to proszę cię abyś jeszcze raz rozważył to czego naucza nas Żywy Bóg w swym natchnionym i nieomylnym Słowie i porównał to z tym do czego zachęca Kościół katolicki w Polsce.

Zdecyduj dziś komu chcesz być posłuszny i komu pragniesz służyć...

Podejście do autorytetu Biblii kościoła LGBTQ.

madapitu

Wczoraj natchnąłem się, przeglądając jedno z kazań Leonarda Ravenhilla, na pewien fragment w którym przytaczał on list od Davida Wilkersona w sprawie zjazdu The Metropolitan Community Church. Zaciekawił mnie ten fragment i pozwoliłem sobie wejść na stronę tego kościoła i to co tam znalazłem trochę mną potrzepało. Muszę nadmienić, zanim zacznę o tym pisać, że jest to denominacja, która "jest przyjaznym miejscem dla wszystkich Bożych ludzi. Założony w 1968 r. jako kościół dla społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów, transgender i queer (LGBTQ), znalazł się na czele ruchu praw obywatelskich i praw człowieka, zajmujących się kwestiami rasy, płci, orientacji seksualnej, ekonomii, zmian klimatycznych, starzenia się i globalnych praw człowieka."

Teraz chciałbym wam przytoczyć to co znalazłem w zakładce 'Zasoby Teologincze' w rozdziale o nazwie 'Problemy autorytetu Biblii'. Kiedy to przeczytacie, zastanówcie się, czy to nie jest ten sam głos, który kiedyś powiedział do Ewy 'Na pewno nie umrzecie', a dziś coraz głośniejszy płynie do nas z popularnych mediów.

"Mając do czynienia z kwestiami interpretacji biblijnej, zawsze trzeba pamiętać o roli autorytetu Biblii w sprawach wiary i praktyki. Podczas gdy Biblia jest ważnym świadkiem relacji między Bogiem a człowieczeństwem, to nie jest ona ostatecznym objawieniem Boga - Jezusa Chrystusa, Słowo stało się ciałem, jest. Musimy chronić się przed tym, co niektórzy uczeni nazywali bibliolatry /kult Biblii/- czyniąc idola z Pisma Świętego.

Jednym ze sposobów na obrony przeciw bibliolatrii jest zrozumienie, że chociaż Biblia może być w centrum spraw wiary, to musi być także w "rozmowie" z tradycją, doświadczeniem i rozumem. Te cztery źródła wiary stały się znane jako Wesleyan quadrilateral, tak nazwane po ich inicjatorze Johnie Wesleyu, założycielu dziedzictwa metodystycznego.(Dla mnie jest to fałsz, nie wierzę, że John posługiwał się w takimi sposób i takimi czynnikami przy zrozumieniu i używaniu Biblii. Zresztą potwierdza to doktor Dr. Richard Heitzenrater., który powiedział, że ta metoda nie jest Jego. Powinna być nazywna Outler quadrilateral, po naukowcu o imieniu Albert Outler, który ją sformiłował)

Musimy czytać i interpretować Pismo Święte z pomocą historii i tradycji chrześcijańskiego kościoła. Musimy również przynieść myślenie filozoficzno-racjonalne - aby ponosić zastosowanie Pisma do rzeczywistych sytuacji życiowych. I ostatnie i najważniejsze, Pismo musi być zważone wraz z doświadczeniem człowieka, a zwłaszcza z doświadczeniem łaski Bożej.

Nadszedł czas, abyśmy przestali czynić bożka z Biblii. Nadszedł czas abyśmy przynosili filozoficzne i racjonalne myślenie - zwłaszcza co nauka powiedziała nam o orientacji seksualnej i rozwoju tożsamości - w rozmowie z Biblią. Nadszedł czas, aby słuchać doświadczeń gejowskich i lesbijskich Bożych dzieci, którzy wiedzą z całego serca, że Bóg stworzył ich takimi, jakimi oni są."

To jest doprawdy perfidne, aby używać łaski Bożej do wytłumaczenia swego życia w grzechu. Wziąć łaskę i sobie mówić, 'wiesz, nie rób bożka z Biblii, musisz ją odpowiednio interpretować, odpowiednio do naszych potrzeb i rozwoju społecznego i naukowego - Idź z duchem czasu! Bóg jest miłością!'

Tak to ma wyglądać? Mamy wziąć Biblię i tak ją uplastycznić, aby można było usprawiedliwić nasz grzech, naszą pożądliwość i bunt wobec Świętego Boga?! Nie! Bóg jest miłosierny, ale sprawiedliwy. Bóg nas kocha, ale nie nasz grzech, dlatego jeśli żyjemy według ciała i umyślnie grzeszymy to umrzemy potępieni.

To jest kościół, który opisał Dawid Wilkerson, we wspomnianym powyżej liście do Ravenhilla, koło roku 1981. Ta kongregacja miał wtedy roczny zjazd pdt. 'Duch Święty' (na który Dawid wysłał obserwatora) gdzie po zarejestrowaniu, każdy delegat dostawał 2 'świerszczyki' z samymi gołymi mężczyznami i listę barów gejowskich w Dallas, aby delegaci mogli opuścić wieczorny serwis i udać się do ich wyznaczonych barów, aby połączyć się z kochankiem przez noc. Na tym zjeździe śpiewali i wielbili Pana z entuzjazmem, ale ich ewangelista skorumpował Ewangelię tak, że przekraczało to zrozumienie. Powiedział 'Pewnie, Paweł powiedział 'podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania i zapałali jedni ku drugim żądzą, ale to nie my. My nie zmieniliśmy niczego. Urodziliśmy się tacy, więc wyjdźcie ze swoich szaf, bądźcie napełnieni Duchem Świętym i cieszcie się waszą homoseksualnością'.

To był lata osiemdziesiąte, a co teraz się dzieje na takich zjazdach, kiedy ten grzech przestał być takim tabu jak wtedy?

Ta 'rewolucja' powoli wchodzi i do kościoła chrześcijańskiego, delikatnie otwierając sobie drzwi, robiąc z wolna miejsce na nauczanie o miłości, która akceptuje ciebie takim jakim jesteś, z całym twoich grzechem, bez potrzeby pokuty i nawrócenia z twojej strony, bo przecież Bóg jest miłością. Biblia zaczyna tam być wykłada w podobny sposób jaki przytoczyłem to powyżej, czyli tak, by pasowała do naszych cielesnych standardów i nie przeszkadzała w zaspokajaniu pożądliwości ciała oraz oczu. Zero na temat niesienia krzyża czy pokuty, zero potrzeby zerwania z grzechem i życiu w świętości, jak to nam Bóg przykazał.

Nie dajmy się zwieść, kochajmy tak jak Jezusa kochał, który umarł za ten świat, ale też powiedział: 'Idź i nie grzesz więcej.'

© Namaszczenie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci