Menu

Namaszczenie

W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15

ostrzeżenia

Nie ma innego Boga!

madapitu

Jezus Chrystus w swej miłości do nas grzeszników, poszedł na krzyż aby wycierpieć karę, która miała spaść na nas, wziął na siebie samego gniew Boga, na który to my zasłużyliśmy. On zrobił wszystko co mógł, abyś ty i ja osiągnął zbawienie. Zacznij służyć jedynemu Bogu, zaufaj Mu, bo nie ma większego aktu miłości jak krzyż Chrystusa!

Pan jest Bogiem i nie ma innego - to jest przesłanie, które powinno radować serce każdego z nas, kto wierzy Ewangelii. To jest Słowo Boże "ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku," - List do Hebrajczyków 4:12

Bóg Biblii Jahwe jest JEDYNYM BOGIEM i nie warto szukać innego, bo żadnego innego prawdziwego Boga poza nim nie znajdziemy. Nie znajdziemy też nikogo innego, w którym mielibyśmy zbawianie, uzdrowienie, odkupienie, życie, zmazanie grzechów i prawdę. Nie ma nikogo mocniejszego niż nasz Bóg, bo 'ugnie się przede nim wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie' Jego imię. Każdy kto dziś chełpi się swoją władzą, a na Panu nie polega i tak zegnie swój kark i kolana przed Bogiem. Każdy król, prezydent, szejk, premier, magnat, bogacz, artysta, ateista, niewierny w bojaźnie padnie na twarz przed Barankiem.

Nasz Bóg nie musi przychodzić w ogniu, burzy czy trzęsieniu ziemi aby się Go bano, wystarczy, że przyjdzie w cichym łagodny powiewie, jak do Eliasza, aby bojaźń przed Nim zstąpiła na nas. To jest właśnie nasz Bóg, miłosierny, ale i potężny Stwórca, któremu chwała i cześć! Tak, to właśnie przed Nim ludzie, którzy szydzą z krzyża ukryją się "w jaskiniach i w skałach górskich" i będą mówić "do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?" Objawienie 6:15-17

Jeśli to jest taki wszechpotężny i JEDYNY Bóg, to znaczy, że nie ma potrzeby szukać innego Boga, w którym mielibyśmy zbawianie. Nie ma sensu tracić naszego czasu, wysiłku i sił na znalezienie innej drogi, innego zbawiciela, innego imienia w niebie czy na ziemi, abyśmy osiągnęli Królestwo Boże.

Nikt inny w niebie, nie wie co dzieje się pod słońcem jak tylko nasz Bóg, nikt inny na ziemi nie wie, co dzieje się niebie jak tylko nasz Bóg! Dlatego nie powinniśmy wierzyć, że jest ktokolwiek inny w niebie, oprócz tego, który JEST, kto może słyszeć nasze modlitwy i odpowiadać na nie. Nie powinniśmy, więc dawać się zwodzić i oddawać naszej czci nikomu innemu w niebie jak właśnie tylko Bogu ŻYWEMU! Nie wolno nam również czynić podobizn naszego Boga i oddawać im naszej czci, bo 'nie widzieliście żadnej postaci' Ks. Powt. Prawa 4:15

Właśnie dlatego, każdy kto jest dzieckiem Bożym będzie przepełniony bojaźnią oraz czcią dla prawdziwego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, Zbawiciela Jezusa Chrystusa i będzie w Duchu i w prawdzie wielbił Ojca.

Jeśli nigdy tego nie słyszałeś Słowa Bożego o tym, "że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego", to dziś ci to radosną nowinę zwiastuję. On jest Żywym Bogiem, który jako jedyny ma moc cię zbawić i zachować od gniewu, który spadnie na wszystkich odrzucających Jego Syna Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem miłosiernym, bo posłał swego Syna na krzyż, aby zbawić nas grzeszników. Krew Jezusa ma jako jedyna oczyścić nas i odkupić od potępienia. Bóg dziś w swej dobroci daje się nam poznać jako kochający Ojciec, poprzez objawienie Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Nie szuka dalej, bo nie ma innego Boga, a ten, który JEST, daje się poznać wszystkim, którzy Go szukają z całego serca i ze wszystkich sił (Ks. Jeremiasza 29:13). To jest Bóg, któremu "nie służy się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko." Dzieje Apost. 17:25

On daje życie i wszystko, więc to, że oddychasz i teraz to czytasz dzieje się dzięki Niemu, dzięki Jego łasce. Wykorzystaj to, bo dziś jest dzień zbawienia, nie jutro. Jutro może być za późno, bo Jezus Chrystus żyje na wieki, ty nie.

Zaufaj Bogu i Jego Słowu, weź je do ręki i czytaj, a przyjdzie przez jego słuchanie wiara, wiara, która jest do zbawienia konieczna, a której nie możesz kupić ani dostać ode mnie czy od innego śmiertelnego człowieka.

Weź więc sobie do serca, że jest Jeden Bóg, przed którym będziesz musiał stanąć i zdać sprawę ze swego życia. Staniesz tam albo jako dziecko Boże usprawiedliwione oraz oczyszczone krwią Baranka i wtedy wejdziesz do radości Pana swego, albo jako ten, który usłyszy srogi głos Syna Człowieczego: 'Idź precz ode mnie, przeklęty, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.' Ew. Mateusza 25:41

"Nie przepraszaj za homoseksualizm"

madapitu

Teraz obiecany parę dni temu tekst na temat homoseksualizmu. Jest część z wypowiedzi pastora Voddie Bauchama "Nie przepraszaj za homoseksualizm". Bardzo dobre, mądre i stanowcze słowa, które mogą pomóc niektórym z nas rozjaśnić umysł w podejściu do tej kwestii. Serdecznie polecam.

"Musimy być przygotowani aby odpowiedzieć na ten problem, ponieważ sposób w jaki te rzeczy się pojawiają, spowodował nie tylko zmiany w prawie, ale też prowadzi do zmiany, w jaki nawet kościoły myślą na ten temat homoseksualizmu.

Dam wam przykład tego co się dzieje.

Wyobraźcie sobie, że pojawiam się aby wygłosić kazanie na temat doktryny, i to jest moje przesłanie na temat cudzołóstwa i mówię: 'słuchajcie, chce żeby wszyscy wiedzieli, że kocham cudzołożników. Mam przyjaciół, którzy są cudzołożnikami i myślę, że powinniśmy być mili dla cudzołożników, przyjąć cudzołożników i myślę, że nie powinniśmy...' to brzmiało by dziwnie, prawda? I jeśli mówiłbym tak, o pedofilii czy alkoholizmie to brzmiałoby to dziwnie.

Kochani, ale to jest sposób, w jaki dziś prawie każde kazanie na temat homoseksualizmu się zaczyna. Z tysiącem wymówek, wyjaśnień i przeprosin za to co będzie powiedziane. Jest ku temu powód, i jest to ten sam powód, który sprawia, że ogół chrześcijan nie wie w jaki sposób myśleć na ten temat i nie wie w jaki sposób odpowiedzieć na ten problem. Pozwólcie mi ostrzec was przed czasem...Ostrzeżemy was tak abyście prawdopodobnie mogli poradzić sobie z tym...

W jedną rzecz wierzę, wierzę, że każda osoba zanim zagłosuje w jakiejkolwiek sprawie odnośnie tej samej płci (małżeństwo homoseksualne, seks homoseksualny), cokolwiek, potrzebuje pójść na paradę gejów/paradę równości. Jest to jedna z najbardziej wulgarnych rzeczy jakie kiedykolwiek doświadczysz. To w ogóle nie jest obraz jaki się maluje o homoseksualnym stylu życia, to jest wulgarne.

Chciałbym powiedzieć tak, gdyby była parada heteroseksualna, i my w trakcie niej wykonalibyśmy niektóre z aktów, które są wykonywane na paradzie gejów, to poszlibyśmy do więzienia! Koniec kropka! Poszlibyśmy do więzienia, ale oni nie..."

Inny Jezus

madapitu

 

inny Jezus

Wielu ludzi mawia, że spotkało Boga w swoim życiu, że są ludźmi wierzącymi, jednak kiedy przyjrzeć się ich życiu, to nie widać żadnej różnicy między nimi, a ludźmi ze świata. Nie ma możliwości aby spotkać żywego Jezusa Chrystusa i pozostać takim samym człowiekiem, bez żadnej przemiany! Możesz być alkoholikiem, narkomanem, cudzołożnikiem, złodziejem czy kłamcą, ale kiedy spotykasz Pana panów i Króla królów, to stajesz się nowym stworzeniem i to co miało cię w swych szponach, przestaje mieć władzę nad tobą, stajesz się wolny i każdy zobaczy różnicę w tobie. Możesz teraz pomyśleć 'Jak dobrze, że nie potrzebuję takiej przemiany, bo jestem dobrym człowiekiem, bo chodzę do kościoła regularnie, wierzę w Boga i spełniam uczynki sprawiedliwości'.

Powiem ci coś, jeśli uważasz, że wszystko jest w porządku w twoim życiu, bo nie popełniasz takich wielkich grzechów jak wyżej wymieniłem, a nigdy w życiu nie zostałeś przemieniony przez Boga, rodząc się na nowo w mocy Ducha, to jesteś zgubiony! Nie jesteśmy zbawieni dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że uwierzyliśmy Jezusowi, nie martwemu z obrazka, bo to jest inny Jezus, ale żywemu i zmartwychwstałemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi!

"Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego"

madapitu

Ludzie często sobie żartują z naszego Boga, szczególnie ci bogaci, znani i wpływowi.

Wczoraj oglądałem wideo podczas którego znany amerykański prezenter przeprowadzał z chrześcijaninem, chyba też z kimś rozpoznawalnym, i w trakcie niego, szydził sobie ze Słowa Bożego wybierając 'kontrowersyjne' fragmenty ze ST i uderzając w Boga i w tego chrześcijanina, któremu kazał wytłumaczyć dlaczego taki dobry i doskonały Stwórca, a takie rzeczy jak 'niewolnictwo czy kamieniowanie' zapisał w swoim Słowie. Zazwyczaj w trakcie takich sytuacji są oni agresywni, prześmiewczy, szyderczy i plugawi, sami jednak tkwiący w grzechu np. homoseksualizmu, jak ten prezenter o którym tu wspominam.

Ci ludzie nie zdają sobie nawet sprawy przeciw komu podnoszą swój głos i przeciwko komu w swym szyderstwie występują! Nawet najmniejszy szept z ust Pana sprawiłby, że zadrżeliby do szpiku kości i padliby na twarze z przerażenia wołając o litość i przebaczenie, a Jego obecność pewnie doprowadziłaby ich do śmierci...

Bóg jest miłosierny, ale sprawiedliwy, dlatego każdy otrzyma to na co zasłużył i nikt nie jest w stanie wyrwać się z Jego ręki, bo Pan Bóg to nie jest martwy bożek czy 'magik' jak go nazwał ten prezenter, ale potężny Pan, stwórca nieba i ziemi, a "Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego" Hbr 10,31

© Namaszczenie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci