W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Maryja straszna i zwycięska?!

 

To idzie coraz szybszym tempem i w coraz odważniejszy sposób. Bez ogródek Maryja chce przywłaszczyć sobie atrybuty Boga i wejść na tron Króla królów, aby to ją uwielbiano i oddawano chwałę!

Jest bliska osiągnięcia celu...

Teologia Maryjna zawłaszcza obszary wiary, które są zarezerwowane wyłącznie dla Pana Boga, co było nie do pomyślenia jeszcze nie tak dawno. Dziś w jej imieniu wygania się demony, czyni się ją 'Współodkupicielką' przez duże 'W', mówi się o jej udziale w dziele okupienia, przedstawia się ją jako najpotężniejszą i najstraszniejszą przeciwniczkę diabła, który drży przed nią, przez którą ma przyjść zwycięstwo kościoła właśnie nad szatanem!

Popatrzcie zresztą na słowa zawarte w przytoczonym przeze mnie tekście 'wtedy wkroczę ja, straszna i zwycięska'!

Straszna i zwycięska?!

Straszna na pewno, bo anioł ciemności, który jej postacią się kryje, strasznie zwodzi ludzi. Ale zwycięską? Gdzie w Słowie Bożym mamy napi-sane, że Maryja będzie zwycięska, że przez nią przyjdzie jakiekolwiek zwycięstwo, że jej imienia diabeł będzie się bał, a demony będą na jego dźwięk wychodzić?

Pismo Święte zapowiada walkę diabła i prześladowania, ale nie z Maryją, ale z kościołem Jezusa Chrystusa! Diabeł, który został zrzucony z nieba, nienawidzi każdego, kto jest dzieckiem Bożym i trwa przy nauce Jezusa i zachowuje Jego Słowo, dlatego nieustannie walczy z nimi. Jednak nie jest to walka z niewiastą Maryją, jak sugerują ci, którzy rozpowszechniają te kłamliwe nauki, ale z kościołem Jezusa Chrystusa.

"Zwłaszcza moje całkowite zwycięstwo zostało wyraźnie zapowiedziane." - gdzie zostało to zapowiedziane, ja się pytam? Gdzie jest napisane w Słowie Bożym, że zwycięstwo całkowite nad szatanem będzie przez Maryję? Gdzie jest napisane w Biblii, że Maryja zwycięży smoka wraz z tymi którzy jej w pełni zaufają?

Nigdzie tego nie znajdziecie, chyba tylko w takich książkach jak ta, której fragment przytoczyłem.

Kochani, prawda jest taka, że wielkie odstępstwo jak widać, już się jawnie dokonuje. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i za wybory jakie dokonuje. Kiedy staniemy przed Bogiem, nie będziemy mogli zasłonić się niewiedzą czy wysłać tam swojego prawnika - nie! Musimy żyć w Słowie Bożym, mieć żywą i osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Trwać w społeczności z Duchem Świętym, który będzie objawiał nam prawdę, korygował i przypominał słowa naszego Pana Jezusa. Kiedy tak będziemy czynić, to nikt nie zdoła nas wyrwać z ręki Ojca.

Zachęcam każdego z nas, aby badał Pismo i sprawdzał, czy rzeczy mają się tak, jak nam jest to głoszone.

Kult Maryjny jest jedną z najpoważniejszych odstępstw jakie się dokonuje w kościele. Duchowa ciemna siła jaka za tym stoi, zbiera wielkie żniwo i nawet udaje jej się zwieść wybranych. Tak, w tą pułapkę dają się zwieść nawet ci, którzy swego czasu poznali prawdę, ale omamieni Maryjnym sercem, dali się zwieść, bo odrzucili prawdę Słowa Bożego i dziś wierzą kłamstwu i je rozpowszechniają.

Bądźcie czujni, bo zwycięstwo kościoła dokona się tylko w Jezusie Chrystusie, który ma wszelką władzę i moc na niebie i ziemi, i tylko na Jego imię zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że On jest Panem i Bogiem. Maryja nie ma żadnej mocy, jej imię jest bezsilne, a droga, która prowadzi przez nią jest drogą na zatracenie - zejdź z niej abyś nie był potępiony!

"Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich pod-stępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zo-stali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości." 2 List do Tesaloniczan 2:7-12

"I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wsze-teczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga." Objawienie 21:6-9środa, 03 stycznia 2018, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: