W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Mądry człowiek stawia wszystko na Jezusa!Wszystko co mamy musimy postawić na Jezusa Chrystusa i tylko na Niego! Tylko On oddał życie za nas, umarł za nas grzeszników, aby nas zbawić.

Przecież to właśnie Jezus, Pan panów i Król królów przelał swoją krew, na oczyszczenie naszych wstrętnych grzechów. To On zawołał: 'Wykonało się!". To On pojednał nas ze swym Ojcem, dzięki temu mamy wolny dostęp przez Niego do tronu Bożego i w mocy Ducha Świętego możemy wołać radośnie 'Abba Ojcze!'.

To On jest dla nas JEDYNĄ drogą, którą powinniśmy kroczyć, aby poznać prawdę i otrzymać dar życia wiecznego. To wszystko przez wiarę z łaski, ale wiarę właśnie w Jezusa Chrystusa!

Dlaczego więc naucza się ludzi, żeby stawiali wszystko na kogoś innego, np. Maryję, skoro nie ma żadnego innego imienia poza Jezusem Chrystusem, w którym możemy być zbawieni!

Dlaczego zachęca się ludzi do wiary w to, że Maryja może im pomóc dojść do Boga, wyjednać łaski czy też wstawić się za nimi u Boga!

Gdzie jest to w Biblii napisane, że mamy tak czynić! Gdzie jest napisane, że mamy stawiać wszystko na Maryję!

Wynikiem takiej nauki jest to, że tysiące ludzi w Polsce i na świecie, oddaje pokłony i modli się przed martwymi wizerunkami Maryi, bo liczą na to, że ona ich najlepiej wysłucha i jako matka zaniesie ich modlitwy i prośby do swego Syna, a On patrząc na miłosierne matczyne oblicze odpowie na ich wołanie. To jest zwiedzenie, to piękny obraz, ale niebiblijny, to tak nie działa. Jeśli w to wierzysz, to już dałeś się oszukać kłamstwu. Proszę, weź Pismo Święte i zobacz czego naucza na ten temat sam Bóg.

Czy krzyż nie jest wystarczającym dowodem miłości Boga, a zmartwychwstanie dowodem Jego potęgi i mocy, aby szukać innego fundamentu, innej drogi czy innego pośrednika!

Stawiając wszystko na Maryję - jest wyrazem nieposłuszeństwa i krnąbrności wobec Boga, jest deptaniem Jego Słowa i dokonanej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Nie idź za tym wezwaniem ks.Gniewka, abyś nie został odrzucony i potępiony, bo Maria była grzesznym człowiekiem, który potrzebował Zbawiciela, aby ją odkupił i zbawił, posłuchaj jej słów "Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,' Ew. Łukasza 1:47.

Czy gwoździe, które przebiły Jego ciało, to zbyt mało, abyś Mu całkowice zaufał?

Zbawiciel jest JEDEN i tak jak Maria Go potrzebowała i stawiała wszystko na Niego, tak samo ty musisz postawić wszystko na Jezusa Chrystusa, abyś nie zginął, ale był zbawiony i żył!

Bądź mądry i postaw wszystko na Jezusa Chrystusa i idź za Nim!

środa, 20 grudnia 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: