W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Boże Narodzenie - masz choinkę i prezent, ale czy masz Jezusa!

 

Masz choinkę, światełka, prezenty, rodzinę przy świątecznym stole i wydaje się, że wszystko jest w porządku, pięknie jak zawsze.

Należy zadać sobie pytanie jednak, a gdzie masz Jezusa Chrystusa, którego narodziny świętujesz?

Czy jest On obecny w twoim życiu, czy jest dla ciebie drogą, prawdą i życiem? Czy masz z Nim osobistą relację i uwielbiasz Go codziennie i codziennie Mu służysz wypełniając Jego Słowo? Czy nie wstydzisz się Jezusa w pracy, na ulicy czy w szkole? Czy w ogóle znasz Jezusa?

Powiesz, 'Tak znam Jezusa'.

A skąd Go znasz - z telewizji, internetu, kazania czy może martwego obrazu?

A czy Jezus cię zna?

Odpowiesz może 'Tak zna mię, przecież chodzę do kościoła, czasami zmówię wieczorną modlitwę, regułkę, która powtarzam, a poza tym wierzę, że On jest Bogiem, wierzę w Jego istnienie'.

To nic nie znaczy, słyszysz - TO NIC NIE ZNACZY!!!

Możesz nawet czynić cuda i wyganiać demony w Jego imieniu, ale jeśli nie masz z Nim osobistej relacji, nie pełnisz woli Ojca i nie strzeżesz i nie zachowujesz Jego Słowa każdego dnia, to zostaniesz odrzucony!

"Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w nie-bie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowali-śmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bez-prawie." Ew. Mateusza 7:21-23

Pewnie spędzisz lub już spędziłeś sporo czasu na przygotowanie do świąt, na znalezienie właściwego prezentu, na przygotowanie potraw wigilijnych, na ustrojenie swego domu, a ile czasu spędziłeś z Jezusem? Kiedy Mu powiedziałeś z głębi serca: 'Panie, jesteś moim życiem, kocham Cię i chcę Cię poznawać lepiej każdego dnia. Tak się cieszę, że przyszedłeś na ten świat, aby zbawić grzeszników takich jak ja. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś poprzez swoją ofiarę na krzyżu, dziękuję Ci, że mogłem narodzić się na nowo w mocy Twego Ducha i dziś jestem Twoim świadkiem, Chwała Ci Panie!'

Czy twoje usta znają smak takiej modlitwy?

Kiedy ostatni raz upadłeś na swoje kolana i byłeś sam na sam z Bogiem, ze Stwórcą nieba i ziemi, aby wylać swoje serce przed Nim i oddać Mu chwałę i cześć oraz podziękować, że swoją drogocenną krwią zmazał twoje grzechy i odkupił cię z twojego marnego postępowania?

Zapewne otworzyłeś internet w poszukiwaniu prezentów lub książkę kucharską, aby sprawdzić przepis np. na ciasto lub uszka, ale czy otworzyłeś Słowo Boże aby się nim napełniać i znaleźć życie?

Czy z gorącym sercem czytałeś Biblię, aby usłyszeć co Jezusa ma ci do powiedzenia dziś?

Tak, Chrystus nadal do nas przemawia, weź Słowo, a usłyszysz Jego głos. On jest dobrym pasterzem, a my Jego owcami, dlatego znamy Jego głos, słuchamy Go i idziemy za nim. Bez Jego przewodnictwa zgubisz się i wpadniesz na wilki, które cię rozszarpią, bo nie będzie koło ciebie dobrego pasterza, które kładzie życie za swoje owce.

"Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wy-drze ich z ręki mojej." Ew. Jana 10:27

Czy wiesz, że bez poznania Słowa Bożego nie ma poznania Boga ani prawdziwej wiary?

"Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; " Objawienie 1:3

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Ew. Mateusza 4:4

"Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe." List do Rzymian 10:17

Mówisz, że jesteś wierzącym, ale czy kiedykolwiek słyszałeś te powyższe słowa?

Jeśli tak, to zdaj sobie pytanie: czy wziąłem je sobie do serca?

Widzisz, Jezus jest miłością, jest tym, który z tej miłości do nas umarł na krzyż. On stał się przekleństwem, abyś ty dziś nie musiał być przeklęty. To On, Jezus Chrystus, bezgrzeszny Syn, wziął na siebie potężny gniew Boga, który miał spaść na ciebie, a został wylany na Jezusa. Jego ciało zostało umęczone do nieprzytomności, abyś mógł być zbawiony, a ty dziś nie masz nawet czasu spędzić z Bogiem w swej komorze 5 min!

Być może w swych myślisz masz obraz dzieciątka Jezus, które widzisz w kościele, kiedy patrzysz na zaaranżowaną stajenkę, gdzie leży mała lalka, reprezentująca porodzonego Chrystusa, dlatego twoje serce nie ma bojaźni w sobie przed Nim.

Jezus Chrystus to nie jest mały, bezbronny dzidziuś, to jest Król królów i Pan panów, czy znasz Go?

On widzi całe twoje życie, przed Nim nic się nie ukryje. Nie ważne jak dobry jesteś, jak pięknie zaśpiewasz kolędy na pasterce, jeśli nie masz tego Jezusa w swoim życiu, którego narodziny będziesz chciał wkrótce świętować, to nie masz nic!

Jezus zrobił wszystko co było potrzeba, aby życie wieczne stało się twoim udziałem. Nasz dobry Ojciec ułożył najdoskonalszy plan odkupienia, czy z niego skorzystasz?

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. " Ew. Jana 3:16

Wiara w Jezusa, to jest branie krzyża na nasze barki każdego dnia i naśladowanie Go. To jest świętość, miłość, sprawiedliwość, prawda i głoszenie Ewangelii tym, którzy giną - czy tak czynisz?

Wszystko jednak zaczyna się od nowo narodzenia, czyli uwierzeniu Ewangelii, pokucie i oddanie swojego życia Jezusowi, a później naśla-dowanie Go ze wszystkich sił z całego serca swego. Być może te święta są twoimi 15-tymi, a może 40-tymi, a być może 60-tymi, które będziesz obchodził. Zachęcam cię jednak, aby te obecne były wyjątkowymi. Tak jak Jezus Chrystus przyoblekł się w ciało i narodził się z dziewicy Marii 2000 lat temu, tak ty, narodź się ponownie, na nowo w mocy Ducha Świętego. Uwierz prawdzie Ewangelii, uwierz Jezusowi, który jako jedyny ma moc zmienić twoje życie. Chcesz żyć wiecznie w Królestwie Niebieskim, gdzie nie ma bólu ani łez, to posłuchaj uważnie słów Jezusa i uczyń tak jak On nakazuje:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." Ew. Jana 3:16

Tak powiedział sam Chrystus, który cię kocha i nie chce twego potępienia, ale chce abyś był zbawiony. Uczyń te święta wyjątkowymi i spraw sobie najlepszy prezent rodząc się na nowo i stając się dzieckiem Boży.

Jak to zrobić? Uwierz Ewangelii. Uwierz Jezusowi. Uwierz prawdzie zawartej w Słowie Bożym.

wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” List do Rzymian 3:23

"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, " List do Efezjan 2:1

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;" List do Efezjan 2:8

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem...” 2 List św. Pawła do Koryntian 5:17a

Wszystkim tym jednak, którzy Je (Go) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” Ewangelia św. Jana 1:12-13

Każdy z nas zasłużył na karę, każdy zgrzeszył i zasługuje na potępienie, ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, która rodzi się ze słuchania prostego i czystego Słowa Bożego, dostępujemy z łaski Bożej daru zbawienia, dzięki czemu stajemy się dziećmi Bożymi, bo Duch Święty nas prowadzi.

Modlę się, aby Jezus Chrystus, żywy potężny Bóg, stał się twoim osobistym Zbawicielem. Modlę się abyś żył Nim każdego dnia, abyś uwielbiał Go swoim życiem, abyś się Go nie wstydził przed rodziną czy znajomymi, ale abyś w mocy Ducha zwiastował Jego miłość i łaskę!

Pamiętaj jednak, jeśli naprawdę chcesz Go poznać i służyć Mu, to musisz znać Jego Słowo. On przez swe natchnione i nieomylne Słowo przemawia poprzez Ducha Świętego, który daje mądrość do jego zrozumienia. Bóg otworzy ci oczy na prawdę, jeśli tylko masz takie pragnienie, aby poznać Go nie jako małego niemowlaka leżącego w żłobie, ale jako Zbawiciela, Pana i Boga.

Niech te święta staną się dla ciebie początkiem twej drogi z Bogiem, nie religijnej martwej drogi, nie drogi z wyuczonymi obrzędami, ale drogi, na której staniesz jako nowe stworzenie, odrodzone i zbawione poprze moc Ducha Świętego.

Stań się solą i światłem dla swej rodziny i znajomych.

 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, du-chem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo naro-dzić. " Ew. Jana 3:6,7czwartek, 21 grudnia 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: