W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
"Zabójcą nr 1 łaski są uczynki"

Nie tak dawno umieściłem wpis na Facebooku z wypowiedzią Mika Gerodna, że 'zabójcą nr 1 łaski są uczynki'. Po jego opublikowaniu, rozgorzała dosyć gorąca dyskusja, czego się spodziewałem, że to nie prawda, bo uczynki są jak najbardziej istotne w życiu wierzących, w kwestii zbawienia także, więc trzeba je pełnić itp.

Pojawił się też i taki komentarz:

" Brak lub błędne zrozumienie zbawienia przez łaskę coraz częściej prowadzi do tego, ze chrześcijanom wciska się do głowy bardzo wygodną opowiastkę o tym, ze uczynki nie mają żadnego znaczenia. Ze skoro wierzymy, to nie musimy się o nic martwić, jesteśmy wolni i możemy żyć jak chcemy, a dzięki wierze w Jezusa Bóg odpuści nam wszystkie nasze grzechy. Problem w tym, ze;demony tez wierzą. I drżą" A ludzie w przeciwieństwie do demonów kompletne wyzbyli się respektu i strachu przed Bogiem. A ich tak zwana wiara staje się kolejną wymówką do niczym nieskrępowanego życia w grzechu."

Muszę przyznać, że celowo umieściłem ten cytat brata Gendrona bez innych wyjaśniających temat przykładów z Biblii, dlatego, że uważam iż ma całkowitą rację. Jednak aby rozwijać wszelkie wątpliwości co do tego zagadnienia, umieszczam moją odpowiedź na pewne zarzuty, które się pojawiły w komentarzach.

Chciałbym powiedzieć to z całkowitą stanowczością, którą jest oparta na biblijnej nauce, a nie na mojej prywatnej opinii, że nikt nie może zapracować swoimi dobrymi uczynkami na zbawienie - koniec kropka! Zbawienie jest darem Bożym, które otrzymujemy z łaski Bożej poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i narodzenie się na nowo z Ducha Świętego, a nie poprzez własne starania czy uczynki sprawiedliwości!

"i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - ŁASKĄ zbawieni jesteście...Albowiem ŁASKĄ zbawieni jesteście przez WIARĘ, i to nie z was: BOŻY TO DAR; NIE z UCZYNKÓW, aby się kto nie chlubił." List do Efezjan 2:5,8

ŁASKA - to jest słowo klucz oraz 'BOŻY TO DAR'. Nic więcej dodać nic więcej ująć, zbawienie dzięki nie nam, a Bogu stało się faktem, które otrzymujemy z wiary w Jezusa Chrystusa. To właśnie odróżnia biblijne chrześcijaństwo od każdej innej religii, gdzie naucza się, że poprzez nasze starania i uczynki możemy sobie sami zapracować na zbawienie, niebo, raj czy nirwanę. Dlatego tam nie ma krzyża w centrum, ale jest lista zawierająca dobre uczynki, które prowadzą do nieba.

W Islamie np. jest 5 filarów, które każdy wierzący muzułmanin musi przestrzegać aby osiągnąć raj.

"1. Świadectwo wiary:Nie ma prawdziwego boga prócz Boga (Allaha), a Mahomet jest jedynym prorokiem Boga.;2. Modlitwa: Pięć razy w ciągu dnia3. Jałmużna: każdy powinien wspierać potrzebujących, jako że wszyscy pochodzą od Boga (Allaha).4. Post: poza okazjonalnym postem, wszyscy muzułmanie muszą pościć podczas obchodów święta Ramadan (dziewiątego miesiąca w islamskim kalendarzu).5. Hadż: pielgrzymka do Mekki (Makkah) przynajmniej jeden raz w życiu (podczas dwunastego miesiąca kalendarza islamskiego)." gotquestions.org

 

Tam nie ma ofiary Jezusa Chrystusa i przelanej Jego krwi, dlatego też nie ma łaski i zbawienia jako daru Bożego, ale są uczynki jak te powyższe. I tak jest w każdej innej religii, tylko chrześcijaństwo jest wyjątkowe poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu, staliśmy się usprawiedliwieni darmo, poprzez naszą wiarę, a nie poprzez nasze dobre uczynki, abyśmy nie mogli nimi chlubić. To jest w 100% zasługa naszego dobrego Boga, Jezusa Chrytsusa, który wziął gniew Boga na siebie, a który miał spaść na nas i tam na krzyżu umarł za nas grzeszników, ratując nas od wiecznego potępienia i piekła.

Nie możesz nic dołożyć do ofiary krzyżowej. Twoje uczynki, ofiary, cierpienia, modlitwy, odpusty czy pielgrzymki nie mogą cię zbawić, nie możesz sobie na to zapracować. One nic nie znaczą w kontekście ofiary i krwi Chrystusa, dlatego też i czyśćiec, który się na nich opiera, jest fikcyjnym miejscem opartym na sprzecznej nauce, niezgodnej z Słowem Bożym.

"a wszystkie nasze czyny sprawiedliwe jak skrwawione szmaty/a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona." Izajasz 64:6

Zanim przejdę do kolejnego punktu spornego, chciałbym przytoczyć jeszcze dwa fragmenty:

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i UWIERZYSZ w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." List do Rzymian 10:9

"Kto UWIERZY i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto NIE UWIERZY, będzie potępiony."
Ew. Marka 16:16

Sam Chrystus podkreśla, że zbawienie opiera się na WIERZE w Słowo czyli w Niego samego. Nie powiedział, że kto będzie czynił uczynki dobre, to zostanie z nich lub dzięki nim zbawiony, ale podkreślił WIARĘ, jako kluczowy element naszego zbawienia.

Teraz chciałbym przejść do kolejnej kwestii i ponownie, bardzo jasno i wyraźnie, opierając się oczywiście na Słowie, stwierdzić: nie istnieje biblijne wierzący chrześcijanin, który nie byłby przyobleczony w dobre uczynki! Nie ma możliwości, aby ktoś kto narodził się na nowo z wody i z Ducha, nie czynił dobrze, naśladując w tym swego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma wiary bez dobrych uczynków! Nie robisz jednak tego aby zapracować na zbawianie, czy aby się chlubić lub podobać innym, ale czynisz tak, bo jesteś nowym stworzeniem i wydajesz dobre owoce, prowadzony przez Ducha Bożego.

"Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa." List Jakuba 2:14-26

I to jest właśnie to, wiara bez uczynków nie istnieje, lecz uczynki bez wiary już tak. Jest pewnie całkiem sporo dobrych ateistów, buddystów czy muzułmanów, którzy czynią dobre uczynki, ale ponieważ nie uwierzyli Ewangelii o Jezusie Chrystusie to ich uczynki na nic, są jak szata splugawiona. Mają uczynki, ale nie mają wiary, a to jest podstawa, bo 'zbawieni jesteśmy przez WIARĘ', a nie poprzez uczynki, bo wtedy krzyż nie byłby potrzebny i na darmo Chrystus przelałby swą krew!

Na koniec jeszcze jedna sprawa, która zawsze się w tym kontekście pojawia i nawet zawiera ją komentarz, który na początku tego wpisu umieściłem. Istnieje nauka, która głosi całkowicie błędnie, że my, którzy narodziliśmy się na nowo i wierzymy, że z łaski jesteśmy zbawienie, a nie przez nasze uczynki czy chodzenie do Kościoła i naśladowanie jego teologii, nie zwracamy uwagi na dobre uczynki, tylko żyjemy na luzie pobłażając ciału, bo jak z łaski, to jesteśmy wolni i żyjemy sobie niemal wedle hasła 'hulaj dusza piekła nie ma!'.

Nic bardziej błędnego i dalszego od prawdy! Każdy kto stał się nowym stworzeniem strzeże, zachowuje i wypełnia Słowo Boże, a ono mówi:

"Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników."
List do Hebrajczyków 10:26-27

"lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty." 1 List Piotra 1:15-16

Tylko te dwa wersety wskazują na to, że te wszystkie opowieści, że my 'protestańci' żyjemy pobłażając ciału, bo wierzymy, że z łaski jesteśmy zbawieni są nic nie warte, są kłamstwem i brudnym oskarżeniem, bowiem każdy z nas, kto naśladuje Jezusa Chrytusa, żyje na co dzień tymi słowami i przestrzega je:)

Podsumowując temat uczynków.

Zbawienie odbywa się poprzez naszą wiarę, a nie poprzez nasze uczynki, i nie możemy zbawić się naszym wysiłkiem starając się dodać go do ofiary Jezusa Chrystusa, bo zbawienie przychodzi z łaski i jest Bożym darem, nie naszą zasługą!

Należy jednak pamiętać, że nie ma wiary bez uczynków, bo one wynikają z przemiany życia, narodzenia się na nowo i chęci wydawania dobrych owoców i naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa, który obdarzył nas Duchem Świętym, w którego mocy chodzimy. Każdy biblijne wierzący chrześcijanin ma na uwadze świętość i dlatego, nie pozwala sobie na rozmyślne grzeszenie, ale stara się być święty jak Jego Pan Jezus Chrystus, czego wynikiem jest zmiana postępowania i kroczenie ścieżką sprawiedliwości na chwałę Bożą! Amen

piątek, 10 listopada 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: