W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Całe Pismo i tylko Pismo!

Jak to naucza 2 List do Tymoteusza 3:16 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione", nie jedna trzecia, nie połowa, ani nawet 80%, ale CAŁE Pismo jest natchnione przez Ducha Świętego i w całości pochodzi od Boga. Dlatego też obowiązuje nas w całości jego znajomość. Jeśli ktokolwiek szczerze pragnie poznać Boga, to będzie zainteresowany całością Bożego objawienia, które zaczyna się od słów z Ks. Rodzaju 1:1 'Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.', a kończy się na słowach "Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen." z Apokalipsy 22:21. Nie możesz sobie wybrać tylko jednego listu lub jednej Ewangelii i powiedzieć, że to mi wystarczy, bo to mi pasuje do mojej teologii czy sposobu życia, a resztę odrzucam, bo mnie uwiera. Tak samo nie można sobie pozwolić na odrzucenie Starego Testamentu, bo żyjemy pod Nowym Przymierzem. Niektórzy tak niestety postępują, mówiąc, że nie żyjemy pod prawem, więc znajomość ST jest mi nie potrzebna, zapominając przy tym, że np. Pan Jezus 'Nie przyszedł znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17) prawo. Tak, jesteśmy w Jezusie wolni od przekleństwa zakonu, ale pamiętajmy też o Jego słowach: "Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie." Ew. Mateusza 5:18

Wszystko co chcę powiedzieć, jest to, że powinniśmy znać całe Pismo, skoro ono jest w całości przez Boga natchnione i aktualne i nic z niego nigdy nie przeminie.

Nie istnieje żadne inne źródło Bożego objawienia, które mogłoby się równać swoim autorytetem, nieomylnością i natchnieniem ze Słowem Bożym, zapisanym na kartach Biblii! To właśnie poprzez nie przychodzi poznanie i wiara w Boga, to poprzez głupie jego zwiastowanie upodobało się Bogu zbawić wierzących (1 list do Koryntian 1:21). Dlatego tylko Pismo, a nie żadna inna książka, tradycja, nauka, ma taką moc do przemiany życia grzesznego człowieka, i z tego też jest tak bardzo znienawidzona oraz prześladowana. To jest niebiański dar dla upadłych ludzi, który ujawnia tajemnicę zbawienia i odkupienia w Jezusie Chrystusie oraz zagładę Jego wrogów z szatanem na czele.

Całe Pismo i tylko Pismo, bracia i siostry, zawiera klucz do naszego zbawienia. To nie znaczy oczywiście, że nie wolno nam czytać innych książek, innych treści, ale jeśli chodzi o wiarę i poznanie Boga, to nie ma innego źródła z takim nieomylnym i natchnionym autorytetem jak Słowo Boże. To jest nasz skarb, który mamy zachowywać i strzec.

Czytajmy więc i karmmy się nim każdego dnia, a nasze dobry Bóg niech w swej dobroci i mocy, poprzez Ducha swego Świętego mówi do nas, aby wzrosło pośród nas poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa! Amenśroda, 15 listopada 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: