W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Niebo i ziemia przeminą, ale ...

Ziemia

To niezmiernie ważne słowa naszego Pana, bo w nich Bóg zapewnia i przepowiada dwie rzeczy:

Po pierwsze, na pewno niebo i ziemia jakie obecnie znamy przeminą. Tak, jeśli nigdy tego nie słyszałeś, to wiedz, że to jest zapowiedziane przez Słowo Boże choćby w 21 i 22 rozdziale Apokalipsy.
To co zostało przez skażone przez nasze nieposłuszeństwo i nasz grzech zostanie przez Boga odnowione. Nie będzie tam smutku, bólu i cierpienia, otarta będzie wszelka łza z naszych oczu (te słowa są szczególnie istotne dla tych wszystkich, którzy są dziś prześladowani ze względu na ich wiarę w Jezusa Chrystusa), na dodatek znajdzie się tam piękne Nowe Jeruzalem ze złotymi ulicami i perłowymi bramami. Nie będzie potrzeba ani światła słońca, ani słońca lampy gdyż Pan, który będzie tam panował, będzie nam świecił. To jest zapowiedź wesela jakie jest przygotowane dla Oblubienicy, czyli kościoła Jezusa Chrystusa. Te słowa naszego Mistrza niosą też przepowiednie upadku diabła i wszystkich jego sług, bo nie dostanie się tam nic nieczystego, ani też żaden grzesznik, który odrzucił łaskę Bożą, a co za tym idzie i zbawienie w Jezusie. Ci, którzy nie są zapisani w Księdze Żywota, nie będą mieli w tej radości udziału, dla nich przeznaczone jest straszne miejsce o głębokich ciemnościach, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami.

Po drugie, te słowa Jezusa z Ew. Mateusza zapewniają nas o tym, że możemy być pewni tego, że żadne wypowiedziane przez Niego słowo, zapisane w Biblii, nie przeminie. Musimy się ich trzymać jak kotwicy z przekonaniem o tym, że czyniąc tak, nie podryfujemy na mieliznę i nie rozbijemy się o skałę. To co zapowiedział, wypełni się co do joty. Nie musimy się więc obawiać, że Bóg zapomni o czymś, i zachowa się jak ziemscy rodzice, którzy czasami coś obiecują swoim dzieciom, a później w natłoku zajęć, zapominają o swych przyrzeczeniach i kiedy nadchodzi czas ich spełnienia, dzieciom pozostaje wielkie rozczarowanie. Jezus taki nie jest! On jest wiernym Bogiem, dlatego jeśli powiedział np. "kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie." Ew. Jan 11:25 albo "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." Ew. Mateusza 28:20 to tak jest i będzie, a Jego Słowa się wypełniają i ciągle mają ważność, a On nie zapomina i nie spóźnia się.

Słowa Jezusa Chrystusa to nie są słowa poety Szekspira czy powieściopisarza Sienkiewicza, które może brzmią doniosłe i mają w sobie piękno, ale są pozbawione mocy Ducha Świętego. Mimo, że te słowa znakomitych artystów pióra są często przytaczane, to jednak tylko słowa cielesnego i śmiertelnego człowieka, które przemijają, a przede wszystkim one nie mają mocy stwarzania, osądzania, autorytetu nad diabłem, proroctwa czy też pewności zbawienia, które daje nam zachowywanie i wypełnianie Słowa Bożego.
"Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Ks. Izajasza 55:11

Słowa Jezusa Chrystusa nie są pustymi i nie przeminą, a to oznacza, że nie mają terminu ważności do spożycia, nie tracą na ważności podczas zmieniających się rządów i sytuacji politycznej, nie są podatne na nowe wydarzenia we wszechświecie, nie ulegają przedawnieniu wraz z nowymi odkryciami naukowymi, żadna nowa teologia czy filozofia nie pozbawiała ich boskiego autorytetu, wręcz przeciwnie, moc Ducha Świętego potężnie się w nich objawia, a z każdym dniem nabierają jeszcze większej ważności, ponieważ, coraz więcej proroctw z tych słów się wypełnia na naszych oczach, a to oznacza, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest coraz bliższe.

Trwajmy, więc niezachwianie w Panu i napełniajmy się tym duchowym pokarmem każdego dnia, czytajmy i zachowujmy nieprzemijające Słowo Boże, Słowo Jezusa Chrystusa!

czwartek, 05 października 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: