W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Prawdziwe przebaczenie jest tylko w Jezusie!

To jest niezwykle i cudowne, że w Bogu mamy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, win, przewinień, złych myśli oraz upadków. On nam przebaczył rzeczy, których my sami nie możemy sobie wybaczyć. Jezusa krew jako jedyna ma moc zmazać wszelki grzech, oczyścić nas tak, że stajemy się w Nim doskonali. "Albowiem JEDNĄ ofiarą uczynił NA ZAWSZE doskonałymi tych, którzy są uświęceni." List do Hebrajczyków 10:14 Nikt inny nie ma takiej mocy przebaczenia jak nasz Pan Jezus Chrystus, nie tylko dlatego, że On jest jedynym Bogiem, ale dlatego też, że jako jedyny złożył swoje własne bezgrzeszne ciało na ofiarę za nasze grzechy. Żaden innym bóg, nie umarł za grzeszników, bo kto by chciał umierać za kłamców, cudzołożników, morderców, bałwochwalców i innych przestępców, a takim był każdy z nas, zanim nie został zbawiony z łaski przez wiarę w Chrystusa.

Może dzisiaj to czytasz i myślisz sobie, że twoje grzechy są zbyt duże i zbyt wielka twa wina, aby Bóg mógł ci je odpuścić. Wydaje ci się, że Bóg cię odrzucił z przed swego oblicza, bo jesteś nieczysty i brudny od upadków. Żyjesz w potępieniu, bo diabeł ci mówi, że jest za późno aby przyjść do Boga i nie możesz już uzyskać przebaczenia. To wszystko jest kłamstwem! Posłuchaj, w Chrystusie "mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego" Efezjan 1:7 Nasz Pan jest dobrym Bogiem, bo "U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie" Daniel 9:9 Ojciec nasz nie chce aby ktokolwiek zginął potępiony, z dala od Jego łaski i miłosierdzia, ale chce naszego zbawienia, bo przecież nie po to "Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Jan 3:16

W Jego Synu, Jezusie Chrystusie jest przebaczenie i żywot wieczny. Nikt z nas nie zasłużył na niebo i wieczną społeczność bez łez i bólu z Bogiem, za to zasłużyliśmy na karę poprzez nasz bunt wobec dobrego Boga, ale On w swym miłosierdziu przez rany Chrystusa uleczył nas w łasce swej, a nie za sprawą naszych dobrych uczynków. Być może myślisz, że Bóg może przebaczyć ci te lekkie grzechy, ale te ciężkie i brudne, którymi się sam brzydzisz, to już nie. Kolejne kłamstwo przeciwnika, który nie chce abyś znał to o czym przekonuje Biblia "Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu." 1 List Jana 1:7 Widzisz to? Od 'wszelkiego grzechu', a nie od niektórych czy wybranych, krew Jezus ma moc nas oczyścić! Siedzisz z dala od łaski Bożej, trzymany w strachu, lęku i potępieniu, bo diabeł kłamie ci, że nie masz prawa przyjść do Bożego świętego tronu taki splamiony brudem przewinień swych, bo chce cię trzymać z dala od światłości i społeczności z Bogiem, który cię kocha. On wie, że jest napisane: "Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze." List do Hebrajczyków 4:16

Dowodem łaski są rany Chrystusa po gwoździach na Jego rękach i przebity bok Jego, tak cię umiłował i On nie chce cię stracić. Przyjdź do Boga, który "Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem." Psalm 103:12-14

Bóg wie, że jesteś prochem, dlatego ma litość nad tobą, jeśli tylko się go boisz i masz w sercu pragnienie przyjścia do Niego i poproszenia o przebaczenie. On zrobił wszystko co mógł abyś był wolny od potępienia i przekleństwa. "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." List do Rzymian 8:1 Jeśli jesteś w Chrystusie, to już nie ma żadnego potępienia dla ciebie! Chrystus stał się "za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie" List do Galatów 3:13

Nie musisz żyć w potępieniu, bo w Jezusie zostało ono złamane. Cokolwiek to jest, czy złe słowo, które słyszysz każdego dnia 'do niczego się nie nadajesz i nic z ciebie nie będzie' czy jakieś inne przekleństwo w stylu 'żałuję, że cię urodziłam' czy 'oby ci język odpadł' lub nawet okultyzm czy czary, w które byłeś zaplątany w swoim życiu, wszystko to może zostać złamane w imieniu Jezusa kiedy oddasz mu swoje życie i będziesz Go naśladował każdego dnia. Może trzymasz butelkę wódki albo strzykawkę z narkotykiem czy też nie lubisz swego ciała i dlatego popadłeś w homoseksualizm i krzyczysz ' Taki już jestem, z tym się urodziłem, nie ma dla mnie nadziei!" Nie! Proszę posłuchaj, w Jezusie Chrystusie możesz narodzić się na nowo, możesz stać się nowym stworzeniem, a twoja stara natura umrze i Pan da ci nowe serce i nową naturę oraz uwolni ci od zniewolenia, którym diabeł związał cię i trzyma w swoich pętach. Jezus potwierdził, że 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." To oznacza, że w Nim jest nowo narodzenie poprzez moc Ducha Świętego. Możesz narodzić się nowy w Jezusie i co ważniejsze, taki przemieniony wejdziesz do nieba. Popatrz „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." 2 Koryntian 5.17 Nie ważne jak bardzo zgrzeszyłeś, nie ważne wielkie są twe grzechy, w Jezusie Chrystusie masz ich przebaczenie i możliwość stania się nowym stworzeniem. Musisz tylko przyjść do Boga w pokorze, żałować za swe grzechy, pokutować czyli odwrócić się od nich, wyznać Mu wszystkie swoje występki i poprosić Boga aby w imieniu Jezus Chrystusa przebaczył ci je i stał się twoim Panem i Bogiem, a Duch Święty zamieszkał w twoim wnętrzu, abyś mógł naśladować Boga ze wszystkich sił i z całego serca swego, karmiąc się Słowem Bożym zapisanym w Biblii. "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." 1 List Jana 1:9 Powiesz, "To wszystko fajnie brzmi, mam poruszone serce i nawet pragnę przebaczenia i zmazania moich grzechów, ale one są zbyt duże, zbyt czerwone..." To mam dla ciebie dobrą nowinę, posłuchaj co Bóg mówi do ciebie: " Choćby były twoje grzechy jako szarłat, jako śnieg zbieleją; choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą." Ks. Izajasza 1:18b Widzisz to? Twoje grzechy mogą być tak czerwone jak tylko to możliwe, ale i tak Bóg ma moc poprzez Jezusa krew wybielić i przebaczyć ci je. Nie czekaj więc dalej, nie użalaj się nad swoim losem i nad swoimi upadkami, przyjdź do Jezusa, nie pozwól diabłu aby cię nadal okłamywał i poniewierał. Nie słuchaj ludzi, którzy nie mogą ci dać spokoju duszy i przebaczenia, ale zaufaj Bogu, bo On jest większy od wszystkich, i żadna moc nie będzie miała władzy nad tobą jeśli zaufasz Jezusowi. Pamiętaj tylko Bóg ma moc cię wyrwać z sideł diabła i przebaczyć ci twoje grzechy. "Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę." Ks. Izajasza 43:25

Zachęcam cię wiec do zaufania Bogu. Tylko od ciebie zależy czy przebaczenie Boże dotknie twojego życia. Nikt nie może tego zrobić za ciebie, musisz sam podjąć ten krok wiary. Już wiesz, po tym co przeczytałeś, że Bóg jest miłością, nie chce twej zguby, przyniósł przebaczenie przez Jezusa krew, którego z miłości za ten świat wydał na krzyż aby gniew, który miał spaść na ciebie spadł na Jezusa. Kiedy więc posłuchasz Bożego Słowa "Przeto upamiętaj się i nawróć się, aby były zgładzone grzechy twoje" Dzieje Apost. 3:19 i uczynisz to, zostanie ci przebaczone i prawdziwe wolny się staniesz, jak nigdy przedtem, a wtedy staniesz na wyprostowanych i zawołasz" "Dziękuję Panie, jestem wolny w Jezusie!" Pamiętaj, że Boże Słowo jest żywe oraz skuteczne i spełnia zadanie z jakim go Bóg posyła. Niech Pan Jezus Chrystus poprzez moc Ducha Świętego objawi ci prawdę, abyś mógł stać się dzieckiem Bożym, uzyskawszy pełne przebaczenie. "I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;" List do Kolosan 2:13-14

środa, 05 lipca 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: