Menu

Namaszczenie

W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15

Jeden Bóg w trzech osobach

madapitu

Trójca

'Trójca Święta to wymysł, bo Biblia nie naucza o jednym Bogu w trzech osobach. Biblia mówi, że jest Jeden Bóg, dlatego Duch Święty nie jest Bogiem tak samo jak Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Nie ma Trójjedynego Boga w Słowie.' Zapewne wiele razy słyszeliście takie głośno wygłaszane tezy i ludzi, którzy rozpowszechniają tą naukę, do których zaliczyć można choćby Świadków Jehowy czy Antytrynitarian.

Zanim przejdę dalej, w jednym trzeba się z nimi zgodzić, w Piśmie Świętym nie występuje słowo 'Trójca', ale cała reszta jest fałszywą nauką niezgodną z Biblią. Przyjrzyjmy się bliżej temu czego nauczają oni na temat 'Trójcy'.

Antytrynitarianie mówią, że 'Trójca nie jest Bogiem, o którym uczy Biblia. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym nauki o jednym Bogu w trzech osobach, nauki o współistotności Syna z Ojcem czy nauki o równości rzekomych trzech osób Ojca, Syna i Ducha Świętego...Pismo Święte naucza, że jest jeden Bóg i Ojciec Jahwe, który jest ponad wszystkim. (Efezjan 4:6),Jezus Chrystus jest pierworodnym Synem Bożym podległym Ojcu, Duch Święty jest przejawem działania Boga, jego stwórczą mocą i siłą, którą potrafił oddziaływać na ludzi." -blog.antytrynitarianie.pl

Świadkowie Jehowy wyznają bardzo zbliżone nauki do Antytrynitarian. Podobnie jak ich założyciel Charles Taze Russell, który powiedział 'Ja nie mogę znaleźć żadnych odnośników do Trójcy w Biblii', nie znajdują w Słowie istnienia jedynego Boga w trzech osobach, co powoduje, że nie czczą Jezusa jako Boga wszechmocnego, bo jest On dla nich tylko pierwszym stworzeniem, który jako jedyny został stworzonym bezpośrednio przez Boga, a Duch Święty jest tylko czynną siłą Boga.

Jak na dłoni widać, że te fałszywe kulty, nie tylko nie wierzą w trójedność Boga, ale też nie uznają Jezusa ani Ducha Świętego za Boga. Jezus został według nich zrodzony czy stworzony, a Duch Święty nie jest osobą, ale jest raczej mocą pozbawioną osobowości, czyli nauka ducha antychrysta całkowicie sprzeczna ze Słowem Bożym. Odrzucając którąkolwiek z osób 'Trójcy', odrzucasz samego Boga, bo Bóg jest jeden w trzech osobach. Można by pokazać całkiem sporo miejsc w Biblii gdzie naucza ona, że Jezus jest Bogiem tak samo jak Duch Św., że każda z tych osób jest rozróżniona jedna od drugiej oraz tego, że są jednym Bogiem.

Zapewne wielu z nas zajęło by trochę czasu aby to wszystko udowodnić i pokazać w Słowie, dlatego postanowiłem dziś wyszczególnić jeden fragment, który nie pozostawia złudzeń co do tego, że jest istnieje jeden Bóg w trzech osobach i każda z tych osób jest Bogiem w jednym. Łatwo go zapamiętać i używać w czasie rozmów na temat trójjedności naszego Boga. Ważna uwaga, przytoczony przeze mnie tekst jest dostępny tylko w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, inne przekłady podają go w odmienny sposób, wycinając tą cytowaną część albo zupełnie inaczej ją tłumaczą, zmieniając tym samym cały sens tego zdania. Można się tylko zastanowić, komu na tym zależało?!

© Namaszczenie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci