W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo...
pokój i bezpieczeństwo

"I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy." - Ks. Izajasza 32:17

Prawie każdego dnia ktoś mówi o pokoju. Ile to już razy słyszeliśmy z ust różnych polityków, prezydentów wielkich mocarstw czy liderów religijnych, że ich wspólne działania przyniosą pokój na świecie. Jednak tak jak nie było pokoju na ziemi, tak i nie ma, i nie będzie...A dlaczego? Odpowiedź jest prosta, ponieważ oni chcą uzyskać pokój swoimi ludzkimi sposobami, budując go nie na Bogu, a na ciele, na możliwościach grzesznego i upadłego człowieka.

"A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi" - 2 List do Tesaloniczan 3:16

Panem pokoju jest tylko Jezus Chrystus, ale oni nie potrafią się zwrócić do Niego, nie chcą Go uczynić centrum swojego życia i swoich działań, bo to wymaga pokuty, słuchania Jego głosu i świętości, a kto z nich chce się przyznać do wiary w Jezusa? Mydlą oczy ludziom, mówiąc o pokoju, którego nie mogą im dać, a nawet jeśli, jest to pokój chwilowy, polityczny, który nigdy nie przynosi pokoju duszy, bo taki można otrzymać tylko od Jezusa.

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka." - Jan 14:27

Ich królestwa, którymi zarządzają się z tego świata, oparte na fundamencie z piasku, gdzie nie ma miejsca dla Jezusa Chrystusa, tam u władzy jest pieniądz, siła polityczna i popularność oraz prywatne interesy wielkich tego świata.
Oni służą mamonie, bogu tego świata dlatego nie możemy dać się zwieść, pięknej idei, kiedy obiecują nam pokój...ale bez Jezusa Chrystusa.

Pokój - to będzie jedna z rzeczy, która zostanie użyta przez syna zatracenia, który objawi się światu jako wspaniały lider i w ramach światowego pokoju, zjednoczy wokół tej idei i siebie, liderów państw i przywódców religijnych. Razem ogłoszą pod znakiem bestii, oddając jej pokłon, pokój i bezpieczeństwo, zachęcając wszystkich do przyłączenia się do tej wspaniałej i wzniosłej inicjatywy, która dzięki mocy zwierzęcia, według nich będzie możliwa. Na początku może bez przymusu, dobrowolnie, ale później, każdy kto nie odda się jej duchowo i nie pokłoni się diabłu, zostanie zabity, ponieważ będzie przeciwnikiem pokoju i ekstremistą, burzący 'piękny i wspaniały' nowy porządek.

Trzeba pamiętać, że będzie ten niegodziwiec używał fałszywych znaków i cudów, co już ma miejsce /np. objawienia Maryjne/ aby pociągnąć na zatracenia wszystkich, a nawet jeśli to możliwe i wybranych, odciągnąć ich od baranka Zostanie zraniony śmiertelnie, a później 'zmartwychwstanie', tak aby podrobić rany, cierpienie, śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Księcia Pokoju.

'śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem' - Objawienie 13:3

Pamiętajmy, więc, że musimy szukać pierw Królestwa Bożego, gdzie znajdziemy wszystko czego pragnie nasza dusza, w tym prawdziwy pokój.

"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." List do Rzymian 14:17

Trwajmy w społeczności z Panem Jezusem, w mocy Ducha Świętego, który objawia nam prawdę przez Słowo Boże. Napełniajmy się nim każdego dnia, modląc się, aby nasze serca i umysły nie dały się zwieść odstępstwu, które nadejdzie, a w właściwie już jest.

Zbawienia naszego nam nikt nie zabierze, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, a nasz Ojciec jest większy od wszystkich i nikt nie wyrwie nas z Jego ręki! Poza tym nikt nas nie może oddzielić od Chrystusa przez którego mamy pokój z Bogiem - chwała Panu!

"Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie." - 2 List do Tesaloniczan 2:15-17

środa, 07 czerwca 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: